Έντυπη Έκδοση

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ 1ης.1.1983 έως 31.12.1992

10 κλειδιά και 10 κόλπα για έξοδο πριν από τα 62

Αξιοποιήστε τη δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών ετών για να χτίσετε ένα τείχος προστασίας σε ενδεχόμενο νέων μέτρων

Διπλός συνδυασμός -χρόνια εργασίας και αναγνώριση πλασματικών ετών- μπορεί να αποτελέσει για 1.500.000 ασφαλισμένους αιτία να συνταξιοδοτηθούν από 7 μέχρι και 12 χρόνια νωρίτερα από το 62ο έτος που είναι το παγιωμένο έτος συνταξιοδότησης (με μειωμένη σύνταξη), είτε με 40 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας.

Το μέτρο της συνταξιοδότησης αφορά τους ασφαλισμένους στο «ενδιάμεσο» καθεστώς, δηλαδή αυτούς που ασφαλίστηκαν από την 1η.1.1983 έως 31.12.1992, στο Δημόσιο (που έχει δικό του μέτρο), τις ΔΕΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα.

Ολο το μυστικό της νωρίτερης συνταξιοδότησης βρίσκεται σε 10+10 «κλειδιά», τα οποία οι ασφαλισμένοι πρέπει να αξιοποιήσουν, προκειμένου να «χτίσουν» ένα τείχος ασφαλείας στα όποια πρόσθετα μέτρα ληφθούν στο μέλλον.

Τα 10 κλειδιά

1 ΔΗΜΟΣΙΟ-ΔΕΚΟ. Φτάνουν 21 έτη ασφάλισης το 2011 για τη θεμελίωση του 58ου έτους (και 36 έτη ασφάλισης συνολικά). Για την 25ετία μπορούσε να γίνει, ξανά υπό προϋποθέσεις, χρήση της στρατιωτικής θητείας για τους άνδρες. Αντιστοίχως το 2012 απαιτούνταν 20 έτη ασφάλισης (διαδοχική) για θεμελίωση του 59ου έτους (και 37 έτη συνολικά). Στο Δημόσιο ένας ασφαλισμένος θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης με 25ετία, προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί πριν από το 62ο έτος της ηλικίας, ακόμη και με 18,3 έτη ασφάλισης το 2011 και 17 χρόνια το 2012, αρκεί να έχει και δύο παιδιά (ενήλικα, γιατί με ανήλικα θα έβγαινε στο 52ο ή 55ο έτος της ηλικίας), ενώ ως τρίτεκνος, ακόμη και με ενήλικα τέκνα, θα συνταξιοδοτούνταν στις ίδιες ηλικίες με ακόμη λιγότερα χρόνια. Και αυτό καθώς τα πλασματικά από τα τέκνα (ένα χρόνο για το πρώτο παιδί και 3 χρόνια συνολικά για δύο τέκνα) δεν υπολογίζονται στα συνήθη πλασματικά (σπουδές, εκπαιδευτική άδεια, στρατός κ.λπ.) αλλά πέραν αυτών. Για παράδειγμα, δημόσιος υπάλληλος με τις διατάξεις για το 2011 μπορεί να αναγνωρίσει εκτός από 4 έτη σπουδών, 3 επιπλέον για τα δύο ενήλικα παιδιά του, αρκεί να έχει 15 έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

2 ΙΚΑ. Για πλήρη σύνταξη με μικτά ένσημα απαιτούνται 9.300 ημέρες ασφάλισης το 2011 για συνταξιοδότηση στο 58ο έτος. Το 2012 αρκούσαν και 9.000 ένσημα για «έξοδο», όμως στο 59ο έτος, με την αναγνώριση πλασματικών χρόνων για τη συμπλήρωση (10.800 το 2011 και 11.100 το 2012), ενώ το 2013 ουσιαστικά καταργήθηκε αυτή η δυνατότητα, καθώς όλοι συνταξιοδοτούνται στο 62ο έτος (μειωμένη) και 67ο (πλήρης).

3 ΜΗΤΕΡΕΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ (ΙΚΑ). Οι μητέρες και οι χήροι άνδρες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 4.300 πραγματικά ένσημα το 2011 και 4.000 το 2012 προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με ανήλικο (5.500 ένσημα) στο 57ο και 60ό έτος αντιστοίχως ή στο 52ο και 55ο για μειωμένη, ξανά αντιστοίχως, γα θεμελίωση το 2011 και 2012.

4 ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ (ΙΚΑ). Οι μητέρες με ανήλικο, οι οποίες ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ μετά την 1η.1.1993, θα πρέπει να έχουν 4.800 ένσημα το 2011 και 4.500 το 2012 προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν με ανήλικο στο 52ο (μειωμένη) ή 57ο (πλήρης). Στην πρώτη περίπτωση (θεμελίωση το 2011) ή στο 55ο και 60ό (2012), καθώς για τους νεότερους ασφαλισμένους απαιτούνται 20 έτη ασφάλισης (6.000 ένσημα) για συνταξιοδότηση με ανήλικο.

5 ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. Για τη θεμελίωση δικαιώματος κατώτατης σύνταξης (με 4.500 ένσημα ή 15 έτη ασφάλισης) απαιτούνται 3.600 ένσημα ή 12 χρόνια εργασίας. Κατά συνέπεια εδώ δεν διαφοροποιούνται τα πλασματικά αναλόγως τη χρονιά κατά την οποία μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει (2011 ή 2012). Ο ανώτατος αριθμός πλασματικών είναι τα 900 ένσημα ή τρία έτη. Αυτό ισχύει για κάθε Ταμείο. Με 4.500 ένσημα ένας ασφαλισμένος παίρνει σύνταξη στο 67ο έτος, αλλά με ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να εξέλθει και στο 62ο. Απαραίτητη προϋπόθεση για το ΙΚΑ είναι 100 ένσημα το έτος την τελευταία 5ετία πριν από τη συνταξιοδότηση.

6 ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ. Για συνταξιοδότηση με ΒΑΕ απαιτούνται ο ασφαλισμένος να έχει και 7.500 βαρέα ένσημα (ή 25 έτη ασφάλισης) και η αναγνώριση των πλασματικών δεν θεωρούνται βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

7 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΒΑΕ. Για συνταξιοδότηση με ΒΑΕ ή οικοδομικά ένσημα και για τη λήψη της κατώτατης σύνταξης με 4.500 ένσημα απαιτείται τα ΒΑΕ να είναι τουλάχιστον 3.600 (ή 12 έτη). Κατά συνέπεια και γι' αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων πρέπει τα πραγματικά ένσημα να είναι όλα βαρέα και τα πρόσθετα 900 να είναι είτε πλασματικά είτε απλά-μικτά ένσημα.

8 Με 10.000 ΕΝΣΗΜΑ. Οι γυναίκες και οι άνδρες που θέλουν να βγουν με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με 10.000 ένσημα (33,3 έτη ασφάλισης) πρέπει το 2011 να είχαν τουλάχιστον 8.800 πραγματικά ένσημα και το 2012 8.500 ένσημα. Τα υπόλοιπα δύνανται να τα συμπληρώσουν με πλασματικά είτε από τέκνα είτε από ασφαλιστικά κενά, πτυχίο, μεταλυκειακό τίτλο, ανεργία, ασθένεια κ.λπ. Βεβαίως, όταν συνταξιοδοτηθούν οι συγκεκριμένοι και οι συγκεκριμένες θα πρέπει να παρουσιάσουν περισσότερα ένσημα (10.400 ή 10.800), αλλά μαζί με το χρόνο αυξάνονται τα πλασματικά, με αποτέλεσμα φέτος να είναι 7 πλασματικά έτη (2.100 ένσημα). Και ακόμη περισσότερα εάν συνυπολογιστούν τα ένσημα από το στρατό, καθώς υπολογίζονται επί 30 ημέρες ασφάλισης για κάθε μήνα θητείας και όχι επί 25 όπως γίνεται στην περίπτωση αναγνώρισης πλασματικών από τις υπόλοιπες πηγές. Κατά συνέπεια φέτος ένας άνδρας μπορεί να αναγνωρίσει 7 έτη ασφάλισης, αλλά 2.215 ένσημα στην περίπτωση που υπηρέτησε 23 μήνες στρατιωτική θητεία. Και με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και αποφεύγονται οριακές αδικίες. Να σημειωθεί εδώ ότι η εφεδρεία δεν πληρώνεται και αναγνωρίζεται δωρεάν έπειτα από σχετική βεβαίωση του ΟΑΕΔ.

9 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. Στο Δημόσιο άνδρες και γυναίκες (όχι μόνο οι γυναίκες, όπως συμβαίνει στο ΙΚΑ) με ανήλικο και 18-20 έτη το 2011 και 17 έως 19 το 2012 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως γονείς ανήλικου τέκνου.

10 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Για το ιπτάμενο και τεχνικό προσωπικό της Ολυμπιακής που συνταξιοδοτείται με 4.500 ένσημα. Για έξοδο στον ίδιο κλάδο με 7.500 ένσημα (ιπτάμενοι) απαιτούνται 6.300 ένσημα το 2011 και 6.000 πραγματικά ένσημα το 2012. Ενώ για τεχνικό προσωπικό που συνταξιοδοτείται με 9.000 ένσημα απαιτούνται 7.800 πραγματικά το 2011 και 7.500 το 2012.

* ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 ΚΑΙ ΜΕΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Τα 10 κόλπα με τα πλασματικά έτη

Τα πλασματικά έτη πλέον αφορούν από το 2011 και μετά, ώστε κάποιος να συμπληρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, αλλά αυτοί οι χρόνοι είναι περιορισμένοι (στρατός -μετά το 58ο έτος- για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, εκπαιδευτική άδεια).

Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν από το 2011 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα η αναγνώριση αφορά δύο επίπεδα: α) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (35ετία στον ιδιωτικό τομέα ή 25ετία σε ΔΕΚΟ, ειδικά Ταμεία και Δημόσιο ή 18,4 έτη για μητέρες με ανήλικο στο ΙΚΑ) και β) τα έτη που ενδεχομένως θα αναγνωριστούν προκειμένου να συμπληρωθεί ο αναγκαίος χρόνος ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση.

Γιατί το 2011 ή το 2012 ο ασφαλισμένος θεμελιώνει την ηλικία με συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων (ετών ασφάλισης). Τα οποία ένσημα δεν αρκούν και για τη συνταξιοδότηση. Θα απαιτηθούν περισσότερα όταν βγει στη σύνταξη. Χρόνο ασφάλισης τον οποίο, εάν δεν συμπληρώσει με πραγματικά ένσημα λόγω ανεργίας κ.ά., μπορεί να καλύψει με πλασματικά. Βεβαίως, δεν χρειάζεται να αναγνωρίσει κανείς τώρα πλασματικά έτη. Αρκεί να το κάνει με την αίτηση συνταξιοδότησης. Ούτε αναγνωρίζει κανείς τώρα τα πρώτα ένσημα για τη θεμελίωση και μετά τα επόμενα για τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση.

Τα πλασματικά ξεκίνησαν από 4 έτη (1.200 ένσημα) για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα το 2011, ανέρχονται σε 5 (1.500) το 2012, 6 (1.800) το 2013 και από 1ης.1.2014 τα πλασματικά ανέρχονται στα 7 (2.100).

Ενας δημόσιος υπάλληλος με 2 παιδιά αναγνωρίζει 3 έτη και το 2011 και, συνολικά, 7 πλασματικά έτη, 8 το 2012 και 9 το 2013. Για το νέο έτος τα πλασματικά ενός δημοσίου υπαλλήλου μπορούν να φτάσουν μέχρι το 10. Με τα πλασματικά από τα παιδιά ένας ασφαλισμένος του Δημοσίου κάνει διπλό «παιχνίδι». Αφ' ενός προκειμένου να βγει με πρόωρη σύνταξη (μητέρα με 25 έτη το 2010 στο 50ό, μητέρα και πατέρας με 25ετία το 2011 στο 52ο και με 25ετία το 2012 και οι δύο γονείς δημόσιοι υπάλληλοι στο 55ο), και αφ' ετέρου να θεμελιώσει τα αναγκαία έτη (25ετία). Κάτι που δεν επιτρέπεται στον ιδιωτικό τομέα.

Γιατί κάθε μήνας θητείας εισφέρει 30 ένσημα στον ασφαλισμένο, ενώ η ασφάλιση στο ΙΚΑ μόνο 25 (ακόμη και με 5ήμερο ή 22 ημέρες εργασίας το μήνα). Ετσι, ένας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με 24 μήνες στρατιωτικής υπηρεσίας δεν αναγνωρίζει δύο χρόνια (ή 600 ένσημα) αλλά 720 ένσημα. Με αυτό το «κόλπο» ένας ασφαλισμένος που χρειάζεται 1.320 ένσημα το 2011, προκειμένου να θεμελιώσει το 58ο έτος για συνταξιοδότηση, ξεπερνά το σκόπελο των 1.200 ενσήμων που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο έτος .

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται για θεμελίωση και προσαύξηση της σύνταξης είναι οι ακόλουθοι:.

1 Χρόνος σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ως χρόνος φοίτησης θεωρείται το χρονικό διάστημα από την εγγραφή έως την ημερομηνία αποφοίτησης που αναγράφεται στο πτυχίο, ο χρόνος όμως αναγνώρισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίσημα ακέραια χρόνια σπουδών της οικείας σχολής. Στην περίπτωση που κάποιος κατέχει περισσότερα του ενός πτυχία ανώτερης ή ανώτατης σχολής (λ.χ. ΤΕΙ και ΑΕΙ), δικαιούται να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών του σε μία μόνο σχολή την οποία ο ίδιος επιλέγει, χωρίς να του δίνεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει μέρος του χρόνου σπουδών του από την κάθε σχολή από την οποία αποφοίτησε.

Παράδειγμα1: Ασφαλισμένος, ο οποίος αποφοίτησε από την Παιδαγωγική Ακαδημία, όταν ο χρόνος σπουδών σε αυτήν για την απόκτηση πτυχίου ήταν διετής, δικαιούται να αναγνωρίσει μόνο τα δύο χρόνια, ανεξάρτητα εάν αργότερα προέβη σε εξομοίωση πτυχίου, λόγω του ότι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες εντάχθηκαν ως τμήματα στα ΑΕΙ και ο χρόνος φοίτησης μετατράπηκε σε 4 έτη.

Αν κατά το χρόνο φοίτησης ο ασφαλισμένος εργαζόταν, δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικά έτη.

Παράδειγμα 2: Ασφαλισμένος εγγράφηκε στη Νομική Σχολή τον Οκτώβριο του 1995 και η αναγραφόμενη ημερομηνία επί του πτυχίου είναι η 30ή Μαρτίου του 2000. Ο ίδιος κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε περιστασιακά και ασφαλίστηκε στο ΙΚΑ για 300 μέρες. Ο χρόνος σπουδών που δύναται να αναγνωρίσει προκύπτει από την αφαίρεση των ημερών πραγματικής ασφάλισης (300 ημέρες) από το σύνολο του χρόνου που μεσολαβεί από την εγγραφή του στη Νομική έως και την αναγραφόμενη στο πτυχίο ημερομηνία αποφοίτησης (αναγόμενο σε ημέρες ασφάλισης ή σε μήνες, ανάλογα με το φορέα ασφάλισης, στον οποίο αιτείται η αναγνώριση).

Επίσης οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν οποιοδήποτε μεταλυκειακό τίτλο και αντίστοιχη φοίτηση μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

2 Αναγνώριση κενών διαστημάτων ασφάλισης, μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση. Κενό ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση, υπό την προϋπόθεση ότι το κάθε κενό ασφάλισης του οποίου ζητείται η αναγνώριση δεν είναι λιγότερο από έναν πλήρη ημερολογιακό μήνα. Σε αυτή την περίπτωση αναγνωρίζονται τα κενά α) κατά τη διάρκεια της ασφάλισης στον ίδιο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, β) μεταξύ της ασφάλισης σε διαφορετικούς φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, γ) μεταξύ της ασφάλισης σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και του ΝΑΤ, δ) μεταξύ ασφάλισης σε φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και Δημοσίου, ε) μεταξύ της ασφάλισης σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και αντίστοιχου φορέα της αλλοδαπής.

Ο χρόνος αυτός μπορεί να αναγνωριστεί σε οποιοδήποτε Ταμείο (διαδοχική ασφάλιση) αλλά όχι στον ιδιωτικό τομέα (εάν εκεί δεν θεμελίωνε δικαίωμα σύνταξης) αν -ακολούθως- ασφαλίστηκε στο Δημόσιο...

3 Η αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας κοστίζει περισσότερο (στο 20% του καταβαλλομένου μισθού για κύρια σύνταξη μείον 30% και μείον 15% για εφάπαξ καταβολή) αλλά προσφέρει (σ.σ. όπως προείπαμε) ορισμένα προνόμια. Επομένως, σε περίπτωση που ζητείται αναγνώριση 4 ετών, εκ των οποίων 2 αφορούν στρατιωτική θητεία και 2 έτη σπουδών, ο συνολικός χρόνος αναγνώρισης για τους 48 μήνες ανέρχεται σε 1.320 ημέρες (720 ημέρες από στρατιωτική θητεία και 600 ημέρες από σπουδές).

4 Η αίτηση αναγνώρισης χρόνου απεργίας υποβάλλεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή/και επικουρικής ασφάλισης όπου υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της απεργίας και πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η διάρκειά της.

5 Ως χρόνος μαθητείας αναγνωρίζεται ο χρόνος απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage). Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών, ως μαθητεία θεωρείται και ο χρόνος απασχόλησης σχολικών φυλάκων. Επιπλέον, ως μαθητεία αναγνωρίζεται και ο χρόνος υπηρεσίας των Εθελοντών Νέων Προστρατιωτικής Ηλικίας (ΕΝΠΗ), οι οποίοι υπηρέτησαν στη ΜΟΜΑ (Μικτή Ομάδα Μηχανικής Ανασυγκρότησης). Συγκεκριμένα, από το συνολικό χρόνο υπηρεσίας στη ΜΟΜΑ, ως μαθητεία θεωρούνται οι πρώτοι 6 μήνες και το ήμισυ του επιπλέον χρόνου υπηρεσίας των ΕΝΠΗ, δεδομένου ότι το υπόλοιπο μισό του χρόνου αυτού λογίζεται ως χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.

6 Η αναγνώριση χρόνου παιδιών θεσπίζεται συγχρόνως και για τους δύο γονείς ασφαλισμένους σε φορείς κύριας όσο και επικουρικής ασφάλισης, υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης των παιδιών. Η αναγνώριση -σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο- ασκείται σε ένα μόνο φορέα κύριας και σε ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, τον οποίο επιλέγει ο ίδιος ο ασφαλισμένος.

7 Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας (μέχρι 300 ημέρες) και λόγω τακτικής ανεργίας (μέχρι 300 ημέρες). Η δυνατότητα της αναγνώρισης του χρόνου αυτού δίνεται ανεξάρτητα από το χρόνο που ο ασφαλισμένος επιδοτήθηκε λόγω ασθένειας ή λόγω τακτικής ανεργίας και συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

8 Αναγνώριση χρόνου απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο που προβλέπεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (17 εβδομάδες σήμερα). Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης.

9 Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών (μέχρι 2 έτη) αναγνωρίζεται στο φορέα που ήταν ο ασφαλισμένος κατά την άσκηση του δικαιώματος.

10 Επίσης, αναγνωρίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από την απόκτηση του πτυχίου μέχρι και την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στους ασφαλισμένους στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων, την Ειδική Προσαύξηση και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Στο Δημόσιο πλασματικά έτη μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος (σ.σ. αφορά και τους δύο συζύγους δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους) από:

* Τα παιδιά (αφορά και τους δύο γονείς).

* Τις σπουδές και για την απόκτηση ενός πτυχίου.

Ειδικά για τις νοσηλεύτριες (μαίες, επισκέπτριες αδερφές, αδερφές νοσοκόμες) θα μπορούν και αυτές να αναγνωρίσουν τα έτη του πτυχίου εφ' όσον το πτυχίο αυτό χρησίμευσε για την πρόσληψη/το διορισμό τους.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα μπορούν να τύχουν διπλού ευεργετήματος, αναγνωρίζοντας ως συντάξιμο τον ίδιο χρόνο με το χρόνο πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις οικείες σχολές. Αν πάλι επιλέξουν ν' αναγνωρίσουν ως συντάξιμο το χρόνο της πρακτικής τους άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στις οικείες σχολές δεν θα έχουν το δικαίωμα να προβούν σε αναγνώριση ως συντάξιμου του συμπίπτοντος με το χρόνο αυτό χρόνου σπουδών.

Στο Δημόσιο για την αναγνώριση των τέκνων απαιτείται 15ετής πραγματική δημόσια υπηρεσία και για τα λοιπά πλασματικά 12ετής συνολική απασχόληση.

* Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας και μέχρι 2 έτη.

* Ο χρόνος ανατροφής του τέκνου (έως να γίνει 6 ετών). Αφορά και τους δύο συζύγους και δεν πρέπει να συγχέεται με τον πλασματικό χρόνο των τέκνων.

1 Αναγνώριση χρόνου σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σπουδές

2 Αναγνώριση κενών διαστημάτων μετά την πρώτη φορά ασφάλισης

3 Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας με προνόμια

4 Αναγνώριση χρόνου απεργίας με βεβαίωση εργοδότη

5 Αναγνώριση χρόνου μαθητείας σε προγράμματα stage

6 Αναγνώριση χρόνου παιδιών και για τους δύο γονείς

7 Αναγνώριση χρόνου επιδότησης λόγω ασθένειας και τακτικής ανεργίας

8 Αναγνώριση χρόνου απουσίας λόγω κύησης και λοχείας

9 Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι 2 έτη

10 Αναγνώριση χρόνου από την απόκτηση πτυχίου μέχρι την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εργασία & Ασφάλιση
Εργασιακά θέματα
Απασχόληση και ανεργία
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση