Έντυπη Έκδοση

Αντισυνταγματικό το «πράσινο χαράτσι» της ΔΕΗ

Αντισυνταγματικό κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας το «πράσινο χαράτσι», με το οποίο επιβαρύνονται όλα τα ελληνικά νοικοκυριά. Πρόκειται για το ΕΤΜΕΑΡ, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Αέριων Ρύπων (πρώην τέλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ για λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ, ο οποίος είναι ο λειτουργός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι δικαστές του Β' τμήματος του ΣτΕ, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου Φ. Αρναούτογλου, αποφάνθηκαν ότι δεν πρόκειται για ειδικό τέλος που έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, αλλά για φόρο που θα έπρεπε να επιβάλλεται με νόμο που θα ψίφιζε η Βουλή και όχι με υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς (νόμος 4001/2011), ο υπουργός ΠΕΚΑ ορίζει τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του ύψους του ΕΤΜΕΑΡ και με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), που αναπροσαρμόζεται κάθε έξι μήνες, καθορίζεται ο συντελεστής χρέωσης ανά κατηγορία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ζήτημα θα κριθεί οριστικά από την Ολομέλεια του ΣτΕ στην οποία παραπέμφθηκε από το Τμήμα, λόγω της κρίσης περί αντισυνταγματικότητας. Σε περίπτωση που υιοθετηθεί η απόφαση του Β' τμήματος, θα προκύψει ζήτημα επιστροφής του φόρου, ενώ θα κριθεί και το μέλλον των επενδυτών σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι το ΕΤΜΕΑΡ δεν αποτελεί ειδική αντιπαροχή, αλλά «αποβλέπει στην οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού του νόμου 2773/1999» με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Το σκεπτικό των αποφάσεων αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί μεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική παροχή, καταβάλλεται, όμως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, ήτοι έναντι ειδικώς παρεχόμενης δημόσιας υπηρεσίας». Και η δημόσια αυτή υπηρεσία «παρέχεται προεχόντως χάριν δημοσίου σκοπού, εξυπηρετούνται, όμως, με αυτήν ταυτοχρόνως και όποιοι τη χρησιμοποιούν, που φέρουν και το βάρος των δαπανών της».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κρίθηκε ότι το «πράσινο χαράτσι», αν και φόρος, καθορίζεται με υπουργική απόφαση και όχι με νόμο, γεγονός που παραβιάζει το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος που προβλέπει την έννοια του φόρου και τις προϋποθέσεις επιβολής του.

Στο ανώτατο δικαστήριο είχαν προσφύγει πολίτες αλλά και εταιρείες που στρέφονταν κατά των αποφάσεων του ΥΠΕΚΑ και της ΡΕΑ, με τις οποίες αυξήθηκε η μεσοσταθμική τιμή του ΕΤΜΕΑΡ και αναπροσαρμόστηκαν οι μοναδιαίες χρεώσεις σε βάρος όλων των κατηγοριών καταναλωτών ηλεκτρισμού για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΔΕΗ
Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
Δικαιοσύνη
Για το ίδιο θέμα
Αντισυνταγματικό το πρώτο χαράτσι