Έντυπη Έκδοση

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

480 μόνιμοι υπάλληλοι σε εφορίες, τελωνεία

300 στις εφορίες από επιλαχόντες προηγούμενου διαγωνισμού * 180 στα τελωνεία

Στις εφορίες και τα τελωνεία θα προσληφθούν 480 μόνιμοι υπάλληλοι πτυχιούχοι και απόφοιτοι Λυκείου, σύμφωνα με όσα ήδη έχουν ανακοινωθεί από το αρμόδιο υπουργείο Οικονομικών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι πλέον έτοιμες οι προκηρύξεις για τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς από το ΑΣΕΠ.

Αναλυτικά για τους δύο διαγωνισμούς:

1Αναμένεται η πρόσληψη 300 μόνιμων υπαλλήλων για τις εφορίες και 180 για τα τελωνεία. Οι προσλήψεις που αφορούν τους 300 της εφορίας θα γίνουν με βάση τους επιλαχόντες προηγούμενου διαγωνισμού και συγκεκριμένα της Προκήρυξης 1Κ/2013. Η κατανομή σε ειδικότητες είναι 189 εφοριακοί κατηγορίας Π.Ε. και 90 θέσεις νομικών κατηγορίας επίσης Π.Ε. (πτυχιούχοι).

Πρέπει να σημειώσετε ότι από τους 300 πρέπει να αφαιρεθούν 21 θέσεις που θα διατεθούν σε προστατευόμενα άτομα (ΑμεΑ-πολύτεκνοι-θύματα πολέμου κ.τ.λ). Ετσι οι υπόλοιπες 279 θέσεις θα διατεθούν με βάση τα μόρια που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος με βάση τους κυλιόμενους πίνακες του ΑΣΕΠ της περυσινής χρονιάς, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό θα έχουν ακόμα μια ευκαιρία. Οι υποψήφιοι θα καταταχθούν σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά ανάλογα με τα μόρια που συγκεντρώνουν και την τελική βαθμολογία που βγαίνει και οι πρώτοι 279 θα διοριστούν σε θέσεις μονίμων στις εφορίες.

Προκειμένου όσοι συμμετείχαν στο συγκεκριμένο διαγωνισμό να μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια που συγκεντρώνουν, παραθέτουμε αναλυτικά τη βαθμολογία που ισχύει:

* Βασικός τίτλος σπουδών (πτυχίο). Βαθμός πτυχίου επί 110.

* Δεύτερος τίτλος σπουδών, 150 μόρια.

* Διδακτορικό στο αντικείμενο της θέσης, 400 μόρια.

* Διδακτορικό σε άλλο αντικείμενο, 200 μόρια.

* Μεταπτυχιακό στο αντικείμενο της θέσης, 200 μόρια.

* Μεταπτυχιακό σε άλλο αντικείμενο θέσης, 100 μόρια.

* Εμπειρία που είχε αποκτηθεί στο δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, 7 μόρια ανά μήνα (ανώτατο όριο 60 μήνες, με συνολική βαθμολογία 420 μόρια).

* Αριστη γνώση ξένης γλώσσας, 70 μόρια.

* Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας, 50 μόρια.

* Καλή γνώση ξένης γλώσσας, 30 μόρια.

Με βάση το άθροισμα του υποψήφιου-επιλαχόντα σε αυτά τα κριτήρια θα γίνει ο τελικός διορισμός των 279 υπαλλήλων.

2 Σε δεύτερο επίπεδο αναμένεται η πρόσληψη 180 μονίμων υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών που θα διοριστούν όλοι στα τελωνεία της χώρας. Αυτές οι προσλήψεις θα γίνουν με νέο διαγωνισμό και με προκήρυξη που αναμένεται τις επόμενες ημέρες να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ.

Οσοι προσληφθούν θα εργαστούν στα τελωνεία του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Εβρου και στο Κιλκίς.

Η κατανομή ανά κατηγορία είναι η εξής:

* 100 θέσεις κατηγορίας Π.Ε. (απόφοιτοι ΑΕΙ).

* 50 θέσεις κατηγορίας Τ.Ε. (απόφοιτοι ΤΕΙ).

* 30 θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. (απόφοιτοι Λυκείου).

Σε αυτές τις 180 θέσεις πρέπει να προσθέσετε άλλες 11 που θα δοθούν σε προστατευόμενα άτομα. Αναλυτικά οι θέσεις αυτές έχουν ως εξής:

* 1 θέση ΑμεΑ (Π.Ε. Οικονομικών-Τελωνειακών) στο Νομό Αττικής (κεντρικός τομέας).

* 1 θέση ΑμεΑ (Τ.Ε. Τελωνειακών) στο Νομό Εβρου.

* 1 θέση ΑμεΑ (Δ.Ε. Τελωνειακών) στο Νομό Θεσσαλονίκης.

* 1 θέση πολυτέκνων (Π.Ε. Νομικής Τελωνειακών) στο Νομό Αττικής (Πειραιάς).

* 1 θέση πολυτέκνων (Π.Ε. Οικονομικών Τελωνειακών) στο Νομό Εβρου.

* 1 θέση από έμμεσα μέλη ΑμεΑ (Π.Ε. Νομικής Τελωνειακών) στο Νομό Θεσσαλονίκης.

* 1 θέση από συγγενείς θυμάτων Εθνικής Αντίστασης (Δ.Ε. Τελωνειακών) στο Νομό Αττικής (Πειραιάς).

* 1 θέση από συγγενείς (τέκνα) αναπήρων πολέμου (Π.Ε. Οικονομικών Τελωνειακών) στο Νομό Αττικής (Πειραιάς).

* 1 θέση τριτέκνων (Π.Ε. Οικονομικών Τελωνειακών) στο Νομό Θεσσαλονίκης.

* 1 θέση τριτέκνων (ΤΕ Τελωνειακών) στον Νομό Κιλκίς

* 1 θέση τριτέκνων (Δ.Ε. τελωνειακών) στο Νομό Εβρου.

Η επιλογή των 180 μόνιμων στα τελωνεία αφορούν κατά ειδικότητες Π.Ε. και Τ.Ε. (πτυχιούχοι) τελωνειακών, όπως και Δ.Ε. (απόφοιτοι Λυκείου) τελωνειακών, καθώς και Π.Ε. (πτυχιούχοι) νομικών.

Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα είναι η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και η καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως και οι μεταπτυχιακές σπουδές.

Στην προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ θα προσδιοριστεί η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στον www.asep.gr. Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα καταθέσουν και δικαιολογητικά που αφορούν:

- φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

- επικυρωμένες βεβαιώσεις που πιστοποιούν τα προσόντα που επικαλείται ο υποψήφιος για το διορισμό του (πτυχία, διδακτορικά κ.τ.λ.).

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
ΑΣΕΠ
Διαγωνισμοί /Συμβάσεις έργων
Εργασία & Ασφάλιση
Συμβασιούχοι/Προσλήψεις