Έντυπη Έκδοση

**ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΩΡΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ «ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΝ» ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 67

Σύνταξη πριν τα 62 για 80.000 εργαζομένους με διαδοχική ασφάλιση

Ανοίγει ο δρόμος για τη συνταξιοδότηση 80.000 και πλέον ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση στα Ταμεία του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ που έχει «παγώσει» τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς ασφαλισμένοι με «ώριμα» ασφαλιστικά δικαιώματα, που «μετακόμισαν» στην πορεία στην ασφάλιση του Ταμείου αυτοαπασχολουμένων, αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από το 62ο έτος της ηλικίας τους.

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο προωθούν τη συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση, άλλη απόφαση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) «σφάζει» στην κυριολεξία τις επικουρικές συντάξεις, αφού το Δ.Σ. του Ταμείου αποφάσισε στην περίπτωση επικουρικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείου Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου ή Επαγγελματικής Ασφάλισης να επιμερίζεται η ασφάλιση ανά Ταμείο και όχι ο συνολικός χρόνος από το τελευταίο, με αποτέλεσμα στις συντάξεις που θα εκδοθούν από δω και μπρος να προκύπτουν μεγάλες μειώσεις που μπορούν να φθάνουν μέχρι και το 15%.

Διαδοχική ασφάλιση από ΙΚΑ-ΟΑΕΕ

Αναλυτικά, η επιτροπή που είχε συσταθεί στο υπουργείο Εργασίας για να μελετήσει τους τρόπους, αλλά και το κόστος συνταξιοδότησης, έχει ολοκληρώσει το έργο της και το σχετικό πόρισμα βρίσκεται στα χέρια του Γιάννη Βρούτση.

Κερδισμένοι από τις αλλαγές θα είναι κυρίως οι ασφαλισμένοι που ξεκίνησαν να εργάζονται με ΙΚΑ και στη συνέχεια μετακόμισαν στον ΟΑΕΕ, χωρίς να μπορούν σε αυτήν τη φάση να πάρουν σύνταξη.

Βασικό σημείο της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης θα είναι ο καθορισμός του Ταμείου που θα εξετάζει την αίτηση συνταξιοδότησης.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις αφορούν κυρίως «παλαιούς» ασφαλισμένους που μπήκαν στην αγορά εργασίας πριν από το 1993 (καθώς για τους νέους ασφαλισμένους υπάρχει ενιαίο καθεστώς).

Στόχος της πρωτοβουλίας του υπουργείου Εργασίας είναι να αρθούν οι στρεβλώσεις που έχουν προκύψει και να διορθωθούν αδικίες από κακή ερμηνεία της υπάρχουσας νομοθεσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση ασφαλισμένου στο ΙΚΑ που στη συνέχεια μεταπήδησε στον ΟΑΕΕ με 25ετία. Η περίπτωση αυτή, αν και έχει ώριμα δικαιώματα και μπορούσε στο ΙΚΑ με κοινό καθεστώς ή ανηλικότητα να βγεί σε σύνταξη, στον ΟΑΕΕ δεν δίνεται τέτοια δυνατότητα.

Ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος δεν δικαιούται σύνταξη από τον ΟΑΕΕ πριν να συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του για πλήρη και το 62ο για μειωμένη.

Ωστόσο, αν «γυρίσει» ο φάκελός του στο ΙΚΑ θα έχει τη δυνατότητα να πάρει μειωμένη σύνταξη στο 60ό έτος (αν τα συμπλήρωσε μέχρι το τέλος του 2012) ή στο 62ο.

Μία σειρά εγκυκλίων -που είτε εφαρμόστηκαν είτε αποσύρθηκαν- προκάλεσε αντιδράσεις και τώρα οριστική λύση θα δώσει το υπουργείο.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά το ΙΚΑ, όπου εγκύκλιος περιόρισε σημαντικά τα περιθώρια «εξόδου» στη σύνταξη όσων είχαν ένσημα και στον ΟΑΕΕ (θέμα που, όπως αναφέρθηκε, καλείται να εξετάσει η επιτροπή). Λίγους μήνες νωρίτερα είχε «παγώσει» εγκύκλιος του ΟΑΕΕ, που έδινε διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις εξόδου όσων έχουν διαδοχική ασφάλιση.

Με τις νέες ρυθμίσεις θα αντιμετωπιστούν οριστικά όλα τα εκκρεμή ζητήματα σχετικά με το φορέα που έχει την ευθύνη για την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης. Παράλληλα, το υπουργείο Εργασίας προωθεί μέτρα και για την επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων σε όσες περιπτώσεις υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.

Σήμερα όσοι καλύπτονται από τουλάχιστον δύο Ταμεία χρειάζεται να κάνουν υπομονή μέχρι και δύο χρόνια για την έκδοση της οριστικής απόφασης. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, το υπουργείο θα θέσει σε ισχύ το «ασφαλιστικό βιογραφικό», όπου θα καταγράφεται αναλυτικά η εργασιακή πορεία του υποψήφιου συνταξιούχου (και επομένως οι αποφάσεις θα εκδίδονται με διαδικασίες-εξπρές).

Επικουρική διαδοχική ασφάλιση

Μεγάλες περικοπές, που κατά περίπτωση μπορούν να φτάσουν και το 15% στις συντάξεις σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ ή διατηρούν τη μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, προβλέπει απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών, το ΕΤΕΑ, προκειμένου να εξετάσει αίτημα συνταξιοδότησης, με χρόνο ασφάλισης και σε ΝΠΙΔ-ΤΕΑ, και να απονείμει σύνταξη, βάσει των οδηγιών του σχετικού εγγράφου:

α) Εφ' όσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε ένα μόνο εκ των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων, εφαρμόζει τις καταστατικές διατάξεις του φορέα ένταξης του ασφαλισμένου στο ΕΤΕΑ.

β) Εφ' όσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους εκ των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορείς, εφαρμόζει αναλόγως τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (Α'/115), μόνο όσον αφορά την επιλογή του φορέα, τις καταστατικές διατάξεις του οποίου θα εφαρμόσει. Δηλαδή, το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται και η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του φορέα.

Εκκρεμή αιτήματα

Για την αντιμετώπιση των εκκρεμών αιτημάτων συνταξιοδότησης που εντάσσονται σ' αυτή την κατηγορία και λαμβανομένου υπόψη ότι οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί δεν μπορούν να ισχύουν μεταξύ των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ, διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

Αιτήματα συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν μέχρι και 28.2.2013, προγενέστερα δηλαδή της μετατροπής των ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ-ΤΕΑ.

Απαντούν δύο υποπεριπτώσεις:

1.1 Αιτήματα για τα οποία είχε εκδοθεί η τελική απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι 7.1.2014, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν. 4225/2014.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι εκδοθείσες αποφάσεις συνταξιοδότησης (νοούνται οι τελικές αποφάσεις που εκδίδονται από τον απονέμοντα φορέα και περιλαμβάνουν και τη συμμετοχή-ποσόν των συμμετεχόντων φορέων), σύμφωνα με τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης, παραμένουν ισχυρές, καθώς και οι σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν εξ αυτών μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ από την εφαρμογή των αλληλόχρεων λογαριασμών.

1.2 Αιτήματα για τα οποία δεν είχε εκδοθεί η τελική απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι 7.1.2014, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν. 4225/2014.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4225/2014: α) Διατηρούνται όλες οι κείμενες διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης. Ιδιαίτερα, επισημαίνεται ο καθορισμός του αρμόδιου φορέα που κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης. β) Συνυπολογίζεται ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε στα ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή και τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης. γ) Απονέμεται επικουρική σύνταξη χωριστά από κάθε φορέα (ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ), χωρίς να τηρούνται όμως οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί, ως εξής:

(γ1) Εάν η περίπτωση αντιμετωπίζεται βάσει του άρθρου 10 του ν. 1405/1983, τότε ο απονέμων φορέας υπολογίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του, το δικαιούμενο ποσόν της σύνταξης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης. Ακολούθως, κάθε φορέας απονέμει σύνταξη με ποσόν το επιμερισμένο τμήμα του δικαιούμενου ποσού, σύμφωνα με το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του.

(γ2) Εάν η περίπτωση αντιμετωπίζεται βάσει του άρθρου 11 του ν. 1405/1983, τότε κάθε φορέας απονέμει σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις και το χρόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλισή του.

Ουσιαστικά, η μέχρι σήμερα ακολουθούμενη διαδικασία τροποποιείται στο ότι καταργείται η έννοια του συμμετέχοντος φορέα. Και οι δύο φορείς πλέον απονέμουν αυτοτελώς σύνταξη. Ο «κρίνων», το οργανικό ποσόν, και ο «συμμετέχων», το ποσόν συμμετοχής, όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του κάθε φορέα και τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.

Τονίζεται ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται μόνο από τον αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3863/2010.

Εκδίδονται δύο συνταξιοδοτικές αποφάσεις και απονέμονται δύο συντάξεις, μία από το ΕΤΕΑ και μία από το ΝΠΙΔ-ΕΤΕΑ.

Παράδειγμα 1

Εκκρεμές αίτημα σύνταξης γήρατος την 7η.1.2014, που υποβλήθηκε στο ΕΤΕΑ (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σ' ένα μόνο ενταχθέντα στο ΕΤΕΑ φορέα (τ. ΕΤΕΑΜ), την 31η.12.2012, ημερομηνία μεταγενέστερη της ένταξής του στο ΕΤΕΑ και χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΦΕ).

Ακολουθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις περί Διαδοχικής Ασφάλισης (άρθρο 11, ν. 1405/1983).

Το ΕΤΕΑ, ως ο τελευταίος και αρμόδιος φορέας (άρθρο 5, ν. 3863/2010), βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΕΤΕΑΜ:

1Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (30 έτη).

2Υπολογίζει το ποσόν της δικαιούμενης σύνταξης από το ΕΤΕΑ με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (22 έτη, 10 μ., 0 ημ.).

3Εκδίδει αυτοτελώς απόφαση συνταξιοδότησης με ποσόν σύνταξης το ως άνω υπολογισθέν ποσόν.

4Κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ προκειμένου να εκδοθεί απ' αυτό άλλη, δεύτερη απόφαση με ποσόν σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (7 έτη, 2 μ., 0 ημ.).

Παράδειγμα 2

Εκκρεμές αίτημα σύνταξης γήρατος την 7η.1.2014, που υποβλήθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΦΕ) (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σε δύο ενταχθέντες στο ΕΤΕΑ φορείς (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΥΕΚ), την 31η.12.2012, ημερομηνία που μόνο ο ένας (τ. ΕΤΕΑΜ) είχε ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.

Το ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, ως ο τελευταίος και αρμόδιος φορέας (άρθρο 5, ν. 3863/2010), βάσει των καταστατικών του διατάξεων:

1Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (32 έτη).

2Υπολογίζει το ποσόν της δικαιούμενης σύνταξης από το ΤΕΑΥΦΕ- ΝΠΙΔ με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (20 έτη, 3 μ., 0 ημ.).

4Κοινοποιεί την ανωτέρω απόφαση στο ΕΤΕΑ.

Ακολούθως το ΕΤΕΑ, χωρίς να κρίνει το δικαίωμα, εκδίδει αυτοτελώς δεύτερη απόφαση, ως άθροισμα δύο επιμέρους τμημάτων που αντιστοιχούν στο χρόνο ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) (5 έτη, 5 μ., 0 ημ.) και το τ. ΤΕΑΥΕΚ (6 έτη, 3 μ., 0 ημ.), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του τ. ΕΤΕΑΜ και του τ. ΤΕΑΥΕΚ αντίστοιχα, επειδή το τ. ΤΕΑΥΕΚ δεν είχε ενταχθεί στο ΕΤΕΑ κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Εάν, βάσει των εν λόγω καταστατικών διατάξεων (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΥΕΚ), προκύπτουν διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης συνταξιοδότησης για τα δύο επιμέρους τμήματα, τότε εκδίδεται πρώτη απόφαση με μόνο το τμήμα με την προγενέστερη ημερομηνία έναρξης και ακολούθως δεύτερη τροποποιητική απόφαση με τη συμμετοχή (προσθήκη) και του τμήματος με τη μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992.

Αναλόγως υλοποιείται και η περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους των δύο ενταχθέντες φορείς στο ΕΤΕΑ, αλλά η ημερομηνία ένταξης όλων, πλην ενός, είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα 3

Εκκρεμές αίτημα σύνταξης γήρατος την 7η.1.2014, που υποβλήθηκε στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (τ. ΤΕΑΥΦΕ) (τελευταίος φορέας) από ασφαλισμένο με χρόνο ασφάλισης σε δύο ενταχθέντες στο ΕΤΕΑ φορείς (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΔΥ), την 31η.1.2013, ημερομηνία μεταγενέστερη της ένταξης και των δύο φορέων στο ΕΤΕΑ.

1Κρίνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης, για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης (33 έτη).

2Υπολογίζει το ποσόν της δικαιούμενης σύνταξης από το ΤΕΑΥΦΕ- ΝΠΙΔ με βάση το χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ (24 έτη, 2 μ., 0 ημ.).

Ακολούθως το ΕΤΕΑ, χωρίς να κρίνει το δικαίωμα, εκδίδει αυτοτελώς δεύτερη απόφαση για το σύνολο του χρόνου που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση των ενταχθέντων σ' αυτό φορέων (8 έτη, 10 μ., 0 ημ.), ο οποίος θεωρείται χρόνος ΕΤΕΑ. Επειδή ο επιμέρους πραγματοποιηθείς χρόνος ασφάλισης σε κάθε φορέα (τ. ΕΤΕΑΜ και τ. ΤΕΑΔΥ) δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 3863/2010 (5 έτη), η απόφαση εκδίδεται βάσει των καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΔΥ, διότι σ' αυτό πραγματοποιήθηκε ο περισσότερος χρόνος ασφάλισης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Μισθοί/συντάξεις
Εργασία & Ασφάλιση
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση