Έντυπη Έκδοση

Τι προβλέπει ο νόμος

Ενα πακέτο γεμάτο απαγορεύσεις

Ο κύβος ερρίφθη. Από σήμερα δύο κατηγορίες Ελλήνων μπορούν να ανάβουν τσιγάρα άφοβα: οι ψυχικά ασθενείς και οι τζογαδόροι.

Στην πρώτη περίπτωση από το νόμο «εξαιρούνται τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας, καθώς για τους ασθενείς τους αποκλειστικά δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους».

Στη δεύτερη «δεν έχουν καθοριστεί ακόμα οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες παιχνιδιού». Αναμένεται «διαβούλευση» των υπουργείων Υγείας, Οικονομίας και Οικονομικών και Τουριστικής Ανάπτυξης.

Γυάλινο... παράθυρο

Ο νόμος δεν... αγγίζει και τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που έχουν αναπτύξει -νόμιμα;- ολόκληρες γυάλινες κατασκευές (βλ. πλατεία Κολωνακίου) σε εξωτερικούς χώρους και σε αυτές τραπεζοκαθίσματα. «Στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του νόμου δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους, ακόμη και αν καλύπτονται με σκέπαστρο»!

Τα παραπάνω αναφέρει η η υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε χθες στο ΦΕΚ. Ας δούμε αναλυτικά τι λέει η απόφαση:

Μέχρι 70 τ.μ.

Οταν η συνολική επιφάνεια του καταστήματος δεν ξεπερνά τα 70 τ.μ., η επιχείρηση δύναται να επιλέξει να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος καπνιζόντων, με δήλωση του κατά νόμου υπευθύνου του καταστήματος στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του Δημόσια Αρχή.

Για τη λειτουργία του καταστήματος όμως ως χώρου καπνιζόντων θα πρέπει να τροποποιηθεί η άδεια λειτουργίας του, που προϋποθέτει τα εξής:

- Το κατάστημα πρέπει να διαθέτει ή να εξοπλιστεί, με κατάλληλα και επαρκή μηχανήματα εξαερισμού και καθαρισμού του εσωτερικού αέρα. Η καταλληλότητα των μηχανημάτων κρίνεται από τις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές βάσει παγίων οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας από τον Καπνό και το Αλκοόλ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

- Πρέπει να αναρτηθεί από τον υπεύθυνο λειτουργίας στην πρόσοψη αλλά και στο εσωτερικό ειδικό σήμα, που θα αναφέρει ότι «το κατάστημα είναι χώρος για καπνίζοντες».

70-300 τ.μ.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με συνολική επιφάνεια από 70 - 300 τ.μ. δύνανται να δημιουργήσουν χώρο καπνιζόντων. Για τη δημιουργία του χώρου αυτού απαιτείται προηγούμενη αίτηση του υπεύθυνου λειτουργίας της επιχείρησης στην αρμόδια Δημόσια Αρχή, που χορηγεί την άδεια λειτουργίας του καταστήματος και υποβολή σχετικής μελέτης για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του χώρου καπνιζόντων, καθώς και πλήρης κάτοψη και τοπογραφικό του καταστήματος.

Προδιαγραφές

Στα καταστήματα αυτά ο χώρος καπνιζόντων πρέπει:

- Να έχει κατά μέγιστο εμβαδόν ίσο με το 30% του ωφέλιμου χώρου του καταστήματος.

- Να είναι πλήρως διαχωρισμένος από το υπόλοιπο κατάστημα.

- Να είναι εξοπλισμένος με τα κατάλληλα μηχανήματα όπως και στην περίπτωση των μικρότερων μαγαζιών.

- Να έχει εμφανή επιγραφή, τόσο στο εσωτερικό του όσο και στην εξωτερική επιφάνεια του διαχωριστικού του από το υπόλοιπο κατάστημα, ότι πρόκειται για χώρο καπνιζόντων. Σε όλο το υπόλοιπο κατάστημα πρέπει να αναρτηθούν σε εμφανή σημεία επιγραφές ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.

Ανήλικοι

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η είσοδος, παραμονή και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση ανηλίκων στους χώρους καπνιζόντων. Επίσης απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή των ανηλίκων στους ως άνω χώρους ακόμα και στις περιπτώσεις ιδιωτικών εκδηλώσεων, ανεξάρτητα εάν συνοδεύονται από ενήλικες.

Μπουζούκια

Κέντρα διασκέδασης, με ζωντανή έγχορδη μουσική, άνω των τριακοσίων τετραγωνικών μέτρων -κοινώς μπουζούκια- δύνανται να δημιουργούν χώρο για καπνίζοντες, με εμβαδόν ίσο, κατά μέγιστο, με το 40% του συνολικού χώρου του καταστήματος. Ο χώρος καπνιζόντων διαχωρίζεται από το υπόλοιπο κατάστημα με διαχωριστικό που έχει ελάχιστο ύψος δύο μέτρα. Ο εξαερισμός του χώρου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους των παραπάνω περιπτώσεων. Εκτός του χώρου καπνιζόντων ο υπεύθυνος λειτουργίας του κέντρου πρέπει να λάβει όλα τα μέτρα όπως η τοποθέτηση επιγραφών, η μη ύπαρξη σταχτοδοχείων και η ενημέρωση από το προσωπικό για να τονιστεί ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Η χορήγηση της άδειας για τη δημιουργία χώρου καπνιζόντων, με επακριβή καθορισμό αυτού, γίνεται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του Δημόσιας Αρχής, κατόπιν αιτήσεως του υπεύθυνου λειτουργίας του κέντρου, υποβολής των δικαιολογητικών (σχετικής μελέτης κατασκευής και εξοπλισμού του χώρου, κάτοψη και τοπογραφικό του καταστήματος).

Καζίνο

Οι επιχειρήσεις καζίνο και οι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος στις αίθουσες παιχνιδιού θα καθοριστούν κατόπιν διαβούλευσης με το υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης.

Πλοία, τρένα

Στους υπόλοιπους χώρους και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, που λειτουργούν μέσα στο καζίνο, καθώς και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, πλοία και τρένα, εφαρμόζονται τα παραπάνω ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα των μαγαζιών. Στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους υγιεινής των καζίνων και του συνόλου των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, απαγορεύεται το κάπνισμα.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ανεξαρτήτως εμβαδού, είδους παρεχομένων υπηρεσιών και αρχής χορήγησης της άδειας λειτουργίας τους, που δεν έχουν άδεια δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, υπάγονται στην απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.

Τραπεζάκια έξω

Στο πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης του νόμου δεν εμπίπτουν οι εξωτερικοί χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως οι χώροι αυτοί περιγράφονται στην άδεια λειτουργίας τους, ακόμη και αν καλύπτονται με σκέπαστρο.

Επιγραφές

Οι υπεύθυνοι λειτουργίας των καταστημάτων είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν σε εμφανή σημεία του καταστήματος επιγραφές για την απαγόρευση του καπνίσματος, να αποσύρουν το σύνολο των σταχτοδοχείων, να ενημερώνουν τους πελάτες για την απαγόρευση και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα για την απομάκρυνση των πελατών που παραβιάζουν τις απαγορεύσεις.

Ψυχιατρεία

Στους χώρους των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, και στους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα. Εξαιρούνται τα ψυχιατρικά ιδρύματα και οι μονάδες ψυχικής υγείας, καθώς για τους ασθενείς τους αποκλειστικά δύναται να επιτραπεί το κάπνισμα κατόπιν έγγραφης γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού για θεραπευτικούς και μόνο λόγους.

Προϋποθέσεις

Στους εργασιακούς χώρους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα επιτρέπεται η δημιουργία χώρων για καπνίζοντες υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- Η δημιουργία χώρου για καπνίζοντες επιτρέπεται, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων, μόνο στις περιπτώσεις των δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους.

- Οι χώροι για καπνίζοντες σε καμιά περίπτωση δεν είναι χώροι εργασίας και θα είναι πλήρως διαχωρισμένοι από τους εργασιακούς χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων και των επισκεπτών της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης. Το εμβαδόν των χώρων καπνιζόντων θα καθοριστεί για τους χώρους της δημόσιας υπηρεσίας με απόφαση της διοίκησης μετά από συμφωνία με το αρμόδιο όργανο εκπροσώπησης των εργαζομένων και για τους χώρους της ιδιωτικής επιχείρησης κατόπιν συμφωνίας εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας ή της ιδιωτικής επιχείρησης.

- Οι χώροι για καπνίζοντες θα διαθέτουν, όπως προαναφέραμε και για τα καταστήματα, επαρκή εξοπλισμό κ.ο.κ.

- Οι χώροι για καπνίζοντες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας ή της κατά περίπτωση ιδιωτικής επιχείρησης και δεν αποτελούν ούτε δύνανται να περιλάβουν τμήμα των κοινόχρηστων χώρων ή των χώρων υγιεινής.

- Στους χώρους καπνιζόντων πρέπει να υπάρχουν στην είσοδο αλλά και στο εσωτερικό εμφανείς επιγραφές ότι επιτρέπεται το κάπνισμα και δεν επιτρέπεται σε αυτούς η είσοδος ανηλίκων.

- Στις περιπτώσεις που δημόσιες υπηρεσίες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν διαμορφώσουν χώρο καπνιζόντων, θα υπάγονται στην πλήρη απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού.

Διαφήμιση

Από την 1η Σεπτεμβρίου απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους. Η διαφήμιση προϊόντων καπνού επιτρέπεται μόνο στους εσωτερικούς χώρους των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού.

Η υπουργική απόφαση όπως αναφέρει, «με βάση την κτηθείσα εμπειρία και στην κατεύθυνση υλοποίησης των σκοπών του νόμου, εφαρμογής της αντικαπνιστικής πολιτικής και αποτελεσματικής προάσπισης της δημόσιας υγείας», θα επικαιροποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2010. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Για το ίδιο θέμα
Κλήσεις από τη δημοτική αστυνομία
Με σήματα καπνού οι... οδηγίες
Εγκύκλιος... τσιγαρόχαρτο
Νέα αυστηρά μέτρα προτείνει η Κομισιόν
«Ανθυγιεινό» το μέτρο για τους εργαζόμενους
Θεριακλήδες στη Βόρ. Ελλάδα