Έντυπη Έκδοση

ΚΥΝΗΓΟΙ: «ΜΙΛΑ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ * ΔΑΣΙΚΟΙ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

«Πόλεμος» για τους ιδιωτικούς θηροφύλακες

«Δεν μας αφορούν οι ανακοινώσεις του συνδικαλιστικού οργάνου δημοσίων δασικών υπαλλήλων οι οποίες είναι ανακριβείς και περιλαμβάνουν ανυπόστατους χαρακτηρισμούς πάνω στο ζήτημα των ιδιωτικών θηροφυλάκων», υποστηρίζει η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, ενώ η Πανελλήνια Ενωση Δασικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) ζητεί να κοπούν τα προνόμιά τους και να υπερισχύσει το άρθρο 24 του Συντάγματος.

Ο Νικόλαος Παπαδόδημας, ως πρόεδρος της συνομοσπονδίας, εκθέτει τις θέσεις (7) των κυνηγών με αφορμή το θέμα (χθες) στη σελίδα 21 σχετικά με την ιδιωτική θηροφυλακή. Ακολουθούν οι ανταπαντήσεις της ΠΕΔΔΥ μέσω του προέδρου της Νικόλαου Μπόκαρη.

1 Συνομοσπονδία: Είναι απολύτως ανακριβές ότι η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων αφαιρεί από τις δασικές υπηρεσίες αρμοδιότητος που αφορούν τη διαχείριση, προστασία και εκμετάλλευση του δάσους. Καμία τέτοια αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί στη Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων! Η στρέβλωση αυτή υπαγορεύεται από την έντονη επιθυμία των δασικών υπαλλήλων να επινοήσουν αιτίες για την αναγνωρισμένη από όλους απουσία τους στη φύλαξη του θηραματικού πλούτου της χώρας (απουσία που έχει επισημανθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας).

ΠΕΔΔΥ: Ο θηραματικός πλούτος της χώρας αποτελεί στοιχείο των προστατευόμενων από το Σύνταγμα δασικών οικοσυστημάτων, άρθρο 24.

2 Συνομοσπονδία: Οι 580.000 έλεγχοι και οι 13.000 μηνύσεις των Θηροφυλάκων των Κυνηγετικών Οργανώσεων αποδεικνύουν το τεράστιο έργο που, ήδη, έχει ορατά αποτελέσματα στην αύξηση των θηραματικών πληθυσμών της χώρας.

ΠΕΔΔΥ: Για μας το έργο τους είναι αντισυνταγματικό. Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, παρακαλούμε η Συνομοσπονδία να μας αποστείλει τις ημερομηνίες και τα φύλλα ελέγχου. Ο καθένας μπορεί να επικαλείται ό,τι θέλει. Οσο για τις μηνύσεις, αυτές έγιναν από δασικούς διότι οι ιδιωτικοί θηροφύλακες δεν μπορούν να προβούν (απευθείας) σε τέτοιες ενέργειες.

3 Συνομοσπονδία: Το νομικό καθεστώς (Νόμος 86/1969) το οποίο διέπει τη Θηροφυλακή των Κ.Ο. είναι ακριβώς το ίδιο βάσει του οποίου λειτουργεί και στηρίζεται επί σαράντα χρόνια η δασική υπηρεσία!

ΠΕΔΔΥ: Οι συνδικαλιστές του χώρου μας ζητούν εδώ και χρόνια τη ριζική αλλαγή του νομικού πλαισίου το οποίο να ορίζει ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις θα πρέπει να λειτουργούν στο πλαίσιο του αστικού δικαίου χωρίς ιδιαίτερα προνόμια.

4 Συνομοσπονδία: Ουδεμία σπατάλη πόρων του Δημοσίου, ούτε σύγχυση στους πολίτες ούτε διασπορά αρμοδιοτήτων δημιουργείται με τη Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

Η ανάγκη ενίσχυσης των δημοσίων δασικών υπηρεσιών δεν σχετίζεται με τη Θηροφυλακή των Κ.Ο. αφού τα έξοδά της καταβάλλονται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τους κυνηγούς.

ΠΕΔΔΥ: Τα έξοδα που καταβάλλονται από τους κυνηγούς προέρχονται από την έκδοση αδειών θήρας, που πρέπει να αποτελούν εξ ολοκλήρου έσοδα του κράτους.

5 Συνομοσπονδία: Ο ισχυρισμός ότι οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων δεν μπορούν να κάνουν το έργο τους διότι «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει», καταρρίπτεται από τα στοιχεία που δείχνουν ότι οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων τόλμησαν ν' ασκήσουν ποινική δίωξη εναντίον δ/ντή Δασών Νομού που λαθροθήρευε, δημόσιου δασοφύλακα αλλά και εναντίον μελών Δ.Σ. Κυνηγετικών Οργανώσεων όταν αυτοί παραβαίνουν το Νόμο περί θήρας (τα σχετικά στοιχεία και έγγραφα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου).

ΠΕΔΔΥ: Μακάρι να ασκούνται ποινικές διώξεις σε όλους εκείνους που διαπράττουν το αδίκημα της λαθροθηρίας. Ομως το ζήτημα είναι να ισχύει το Σύνταγμα ώστε να μην υποκαθιστούν οι ιδιωτικές τις δημόσιες αρχές.

6Συνομοσπονδία: Οι συνεργαζόμενες με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφ. Κυνηγετικές Οργανώσεις διαχειρίζονται αποκλειστικά πόρους δικούς τους και δεν έχουν καμία σχέση με τα ποσά που εισπράττει το Δημόσιο από τους κυνηγούς και τα οποία, δυστυχώς, δεν διαθέτει για τους σκοπούς που ο νόμος προβλέπει! Είτε αποτελούν «αργούν κεφάλαιο» είτε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.

ΠΕΔΔΥ: Επιμένουμε ότι ελάχιστο μέρος των εσόδων θήρας εισπράττει το Δημόσιο και το μεγαλύτερο πηγαίνει στις κυνηγετικές οργανώσεις.

7Συνομοσπονδία: Η πρόσφατη έκδοση της υπουργικής απόφασης για τη Θηροφυλακή σέβεται ακριβώς την επιταγή του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που όριζε την ανάγκη έκδοσης αυτής της απόφασης προκειμένου η Θηροφυλακή να λειτουργήσει σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία.

ΠΕΔΔΥ: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς όλες δηλαδή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των δασικών υπαλλήλων, η ΠΟΓΕΔΥ και το ΓΕΩΤΕ, θα καταφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας διότι θεωρούμε αντισυνταγματική τη διάταξη (3208) που προβλέπει την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Περιβάλλον & οικολογία