Ηλεκτρονική Έκδοση

Πρόωρη εμμηνόπαυση και Γονιμότητα

Αν ο κύκλος της έμμηνης ρύσης σταματήσει πριν μια γυναίκα προλάβει να γίνει μητέρα, υπάρχουν τρόποι για να «γυρίσει το ρολόι πίσω».

Η ωοθηκική ανεπάρκεια, η αδυναμία δηλαδή των ωοθηκών μιας γυναίκας να παράγουν ωάρια, είναι συνδεδεμένη με την ελάττωση ή την παντελή απουσία της εμμηνορρυσίας. Παρ' όλο που ο μέσος όρος ηλικίας για την εμμηνόπαυση είναι τα 51 έτη, κάποιες γυναίκες παρουσιάζουν Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια (ΠΩΑ) σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών, ενώ δηλαδή βρίσκονται ακόμα στην αναπαραγωγική ηλικία.

Egios Egios Το ποσοστό των γυναικών που παρουσιάζουν πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια είναι σχετικά μικρό (1-5%), συνολικά όμως, ένας σημαντικός αριθμός γυναικών αδυνατούν να συλλάβουν ενώ είναι ακόμα νέες.

Συμπτώματα

Το άμεσο σύμπτωμα της πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας είναι η αμηνόρροια ή η αραιομηνόρροια. Για αμηνόρροια μιλάμε όταν υπάρχει διακοπή του κύκλου έμμηνης ρύσης για τουλάχιστον 6 μήνες. Στις περιπτώσεις αραιομηνόρροιας, οι κύκλοι της περιόδου απέχουν μεταξύ τους περισσότερες από 35 ημέρες και είναι λιγότεροι από 8 το χρόνο. Τόσο η αραιομηνόρροια όσο και η αμηνόρροια οφείλονται στην ελάττωση του αριθμού των ωοθυλακίων, που συνοδεύεται από αύξηση των γοναδοτροπινών και πτώση των οιστρογόνων. Σαν αποτέλεσμα, η γυναίκα δεν μπορεί να μείνει έγκυος.

Οι εξετάσεις της γονιμότητας

Οι δείκτες που καθορίζουν τη δυνατότητα γονιμότητας μιας γυναίκας λαμβάνονται με τις εξετάσεις FSH και AMH. Η μέτρηση της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH) στο αίμα, ιδίως όταν γίνεται στις 2-3 πρώτες ημέρες του εμμηνορρησιακού κύ­κλου, αξιολογεί αξιόπιστα το δυναμικό των ωοθηκών της. Η αύξηση της τιμής FSH ισοδυναμεί με ελάττωση του ωοθηκικού αποθέματος, δηλαδή του αριθμού των ωαρίων. Επιπλέον, μπορεί να σημαίνει και υποβάθμιση της ποιότητάς τους. Όταν η μέτρηση της FSH ξεπερά­σει το επίπεδο των 25 mIU/ml, η πρόβλεψη για γονιμοποίηση είναι αρνητική.

Μια άλλη εξέταση αίματος, η AMH, μετρά τα επίπεδα της αντιμυλλερίου ορμόνης, δίνοντας μια εικόνα για το μέγεθος του ωοθηκικού αποθέματος. Οι γυναίκες που έχουν λίγα εναπομείναντα ωοθυλάκια, καθώς και αυτές που βρίσκονται κοντά
στην εμμηνόπαυση, έχουν χαμηλά επίπεδα αντιμυλλερίου ορμόνης. Κι όπως είναι λογικό, η γονιμότητα μιας γυναίκας βρίσκεται στο κατώτατο επίπεδό της με το συνδυασμό χαμηλής ΑΜΗ και υψηλής FSH.

Γιατί σταματά πρόωρα η έμμηνος ρύση

Σύμφωνα με μία πρόσφατη μελέτη, στο 85% των περιπτώσεων, η πρόωρη εμμηνόπαυση είναι κληρονομική. Αν όμως η μητέρα σας σταμάτησε να έχει περίοδο στα πενήντα της κι εσείς στα σαράντα, τότε τα αίτια μπορεί να είναι ιατρογενή, ιογενή ή αυτοάνoσα.

Αμηνόρροια ή αραιομηνόρροια και ωοθηκική ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει και το υπερβολικό στρες. Ο λόγος είναι ότι η λειτουργία των ωοθηκών ρυθμίζεται από την υπόφυση, τον ενδοκρινικό αδένα που ελέγχεται από τον υποθάλαμο του εγκεφάλου, όπου εδρεύουν τα πιο βαθιά συναισθήματα. Άλλες σημαντικές αιτίες διατάραξης του κύκλου της περιόδου και συνεπακόλουθα της ωοθηκικής λειτουργίας είναι η απότομη απώλεια βάρους, η έντονη σωματική άσκηση και μια δραματική αλλαγή στον τρόπο ζωής.

Οι κλασικοί τρόποι αντιμετώπισης

Για την αποκατάσταση της γονιμότητας σε περιπτώσεις πρόωρης ωοθηκικής ανεπάρκειας έχουν προταθεί διάφορες θεραπείες, όπως κιτρική κλομιφαίνη, γοναδοτροπίνες, οιστρογόνα, GnRH ανάλογα, αντισυλληπτικά, κορτικοστεροειδή ή κάποιος συνδυασμός των παραπάνω φαρμάκων. Με αυτές τις θεραπείες, το 6,3% των γυναικών με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια επιτυγχάνουν το στόχο της εγκυμοσύνης. Αν τα παραπάνω θεραπευτικά σχήματα δεν αποδώσουν, συνήθως, οι ασθενείς καταφεύγουν στη δωρεά ωαρίων. Πριν από τη λύση της δωρεάς ωαρίων, ωστόσο, υπάρχει και η θεραπεία με διϋδροεπιανδροστερόνη.

Όταν τα φάρμακα δεν φέρνουν αποτέλεσμα

Το ζητούμενο σε μια θεραπεία ωοθηκικής ανεπάρκειας είναι η βελτίωση του αριθμού και της ποιότητας των ωαρίων. Όταν η ανταπόκριση στα φάρμακα είναι πτωχή, στο ΕmBIO εφαρμόζουμε με επιτυχία τη θεραπεία με διϋδροεπιανδροστερόνη (DHEA). Η διϋδροεπιανδροστερόνη είναι μια φυσική στεροειδής προ-ορμόνη που παράγεται από τη χοληστερόλη στα επινεφρίδια. Ενώ
όμως έχει παρόμοια χημική δομή με την τεστοστερόνη και τα οιστρογόνα, σε αντίθεση με την άμεση λήψη έτοιμης τεστοστερόνης και οιστρογόνων, η DHEA βοηθά τον οργανισμό να τα παράγει ενδογενώς. Επιπλέον, από την εμπειρία μας
με τη θεραπεία διϋδροεπιανδροστερόνης σε γυναίκες που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στα φάρμακα, έχουμε παρατηρήσει ότι η χορήγηση της DHEA, εκτός από τη βελτίωση του επιπέδου των ενδογενών οιστρογόνων και της ποιότητας των ωαρίων, βελτιώνει και το ενδομήτριο. Έτσι μπορεί να επανέλθει η περίοδος και η γυναίκα να έχει αυτόματη σύλληψη.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Δελτία Τύπου - Επιχειρήσεις
Στο διαδίκτυο