Ηλεκτρονική Έκδοση

«Φτωχός συγγενής» και στην Έρευνα και Ανάπτυξη η Ελλάδα

Μόλις στο 0,57% οι δαπάνες, έναντι 1,85% στην Ε.Ε. το 2007

Η Ελλάδα συνέχισε και το 2007 να εμφανίζει σημαντική «ψαλίδα» σε σχέση με την ΕΕ, όσον αφορά τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), τον σημαντικότερο δείκτη για το επίπεδο καινοτομίας μιας χώρας.

Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέθεσαν συνολικά 229 δισ. ευρώ για δράσεις έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) το 2007, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, και οι δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθαν στο 1,85% το 2007 (σταθερές σε σύγκριση με το 2006). Η Ελλάδα, αντίστοιχα, διέθεσε 1,31 δισ. ευρώ ή μόλις 0,57% του ΑΕΠ της, όσο και το 2006, ενώ εμφανίζεται και οριακή μείωση σε σχέση με το 2001 (0,58%).

Η Γερμανία (62 δισ. €), η Γαλλία (39 δισ. €) και το Ηνωμένο Βασίλειο (37 δισ. €) συνεισέφεραν από κοινού το 60% της συνολικής δαπάνης για Ε&Α στα 27 κράτη μέλη το 2007. Το 2007, οι υψηλότερες δαπάνες για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ (ένταση Ε&Α) σημειώθηκαν στη Σουηδία (3,60%), στη Φινλανδία (3,47%), στην Αυστρία (2,56%), τη Δανία (2,55%) και τη Γερμανία (2,54%), ενώ οι χαμηλότερες στην Κύπρο (0,45%), στη Σλοβακία (0,46%), στη Βουλγαρία (0,48%) και στη Ρουμανία (0,53%). Η μεγαλύτερη αύξηση σε ένταση Ε&Α μεταξύ 2001 και 2007 σημειώθηκε στην Αυστρία (από 2,07% του ΑΕΠ σε 2,56%), στην Εσθονία (από 0,71% σε 1,14%) και στην Πορτογαλία (από 0,80% σε 1,18%).

Το 2007, 2,3 εκατομμύρια άτομα με πλήρη απασχόληση εργάστηκαν στον τομέα της Ε&Α στα 27 κράτη μέλη, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,6% της συνολικής απασχόλησης το 2007. Τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης στην Ε&Α το 2007 παρατηρήθηκαν στη Φινλανδία (3,2% του συνόλου της απασχόλησης), στη Σουηδία (2,7% το 2005), στο Λουξεμβούργο (2,6% το 2005), στη Δανία (2,4% το 2006) και στην Αυστρία (2,1% το 2006), ενώ τα μικρότερα στη Ρουμανία (0,5%), στη Βουλγαρία (0,6% το 2006), στην Κύπρο (0,7% το 2006),στην Πολωνία (0,8%) και στην Πορτογαλία (0,9% το 2005).

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την εκτίμηση της Εurostat, το ποσοστό διαμορφώθηκε το 2007 στο 1,4% του συνόλου της απασχόλησης και οι απασχολούμενοι στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης ήσαν 35.629 άτομα. Οι ερευνητές αντιπροσώπευαν το 0,9% του συνόλου της απασχόλησης στα 27 κράτη μέλη το 2007. Τα ποσοστά κυμάνθηκαν από 0,3% στη Ρουμανία (το 2005) έως 2,1% στη Φινλανδία, ενώ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2007 αποτελούσαν το 0,8% της συνολικής απασχόλησης.

Περίπου το 40% των επιχειρήσεων στα 27 κράτη μέλη εμπλέκονται σε καινοτόμους δραστηριότητες. Μεταξύ των ετών 2004 και 2006, το 39% των επιχειρήσεων στα 27 κράτη μέλη που δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό τομέα και στον τομέα των υπηρεσιών και απασχολούν τουλάχιστον δέκα υπαλλήλους, συμμετείχαν σε κάποιας μορφής καινοτόμες δραστηριότητες.

Το μεγαλύτερο ποσοστό καινοτομικών εταιριών παρατηρήθηκαν στη Γερμανία (63% των επιχειρήσεων), στο Βέλγιο (52%), στην Αυστρία και στη Φινλανδία (51%). Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Λετονία (16%), στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία (20%), στη Ρουμανία (21%) και στη Λιθουανία (22%). Στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων με καινοτομικές δραστηριότητες διαμορφώθηκε στο 40,9%.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Επιστήμη & Τεχνολογία