Ηλεκτρονική Έκδοση

Ένα ψηφιακό «Oικοσκόπιο» για το περιβάλλον της Ελλάδας

Ένας «περιβαλλοντικός» χάρτης της Ελλάδας είναι πλέον διαθέσιμος στο Διαδίκτυο, προσφέροντας στον επισκέπτη τη δυνατότητα να ενημερωθεί για το φυσικό περιβάλλον της χώρας συνδυάζοντας τοπογραφικά, περιβαλλοντικά και υδρογραφικά στοιχεία. Πρόκειται για το «Οικοσκόπιο», μια φιλόδοξη χαρτογραφική εφαρμογή που δημιούργησε το WWF-Ελλάς για να καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι σήμερα στον χώρο της περιβαλλοντικής πληροφορίας στην Ελλάδα.

Στο νέο αυτό δικτυακό τόπο συγκεντρώνονται για πρώτη φορά πληροφορίες για το ελληνικό περιβάλλον - είτε πρόκειται για επίσημα δεδομένα των φορέων της Πολιτείας, είτε στοιχεία που έχουν προκύψει από την ανάλυση δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών και αναφορών - με στόχο όχι μόνο την κάλυψη των αναγκών ειδικών και επιστημόνων, αλλά κυρίως του συνόλου των ευαισθητοποιημένων πολιτών που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν και να συμβάλουν στην προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας.

Βιότοποι, προστατευόμενες περιοχές, αλλά και δεδομένα για την έκταση, την ακριβή θέση και τα βασικά χαρακτηριστικά τους είναι πλέον προσιτά σε κάθε χρήστη του Διαδικτύου, μέσω των απλών εργαλείων του δικτυακού τόπου, που συνδυάζουν την απεικόνιση τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και υδρογραφικών στοιχείων.

Παράλληλα, ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες για οικισμούς, προστατευόμενα φυτικά είδη, αλλά και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση κάθε περιοχής, άμεσα, έγκυρα και κατανοητά. Το Οικοσκόπιο προσφέρει επίσης έναν πρωτότυπο οδηγό για περιηγητές και ταξιδιώτες με ειδικά ενδιαφέροντα, καθώς παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον εντοπισμό περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αποτελεί, όμως, και έναν "σύμμαχο" όποιου πολίτη επιθυμεί να κινηθεί νομικά για περιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

Μέσω της συνοδευτικής φόρμας καταγγελίας, αλλά και της δυνατότητας εκτύπωσης του χάρτη με τα πλήρη στοιχεία, οι πολίτες μπορούν πλέον να υποβάλουν επαρκώς στοιχειοθετημένες και ακριβείς καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές. Το περιεχόμενο του Οικοσκόπιου θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες πληροφορίες και θα ανανεώνεται σε τακτική βάση, ενσωματώνοντας νέα δεδομένα και απαραίτητες διορθώσεις.

Στο μέλλον προγραμματίζεται να προστεθούν επικαιροποιημένα στοιχεία των απειλούμενων ειδών ζώων (Κόκκινο Βιβλίο) για την Ελλάδα, αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με απειλούμενα και ενδημικά είδη φυτών, μια βάση δεδομένων προγράμματος απογραφής νησιωτικών υγροτόπων του WWF-Ελλάς, καθώς και ζωνοποίηση των εθνικών πάρκων της χώρας και περιγραφή του τι επιτρέπεται και απαγορεύεται σε κάθε ζώνη.

Η δημιουργία του οικοσκόπιου εντάσσεται στις δράσεις του προγράμματος "Το Μέλλον των Δασών", το οποίο συγχρηματοδοτείται από τα Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και από τις εισφορές των υποστηρικτών της οργάνωσης WWF-Ελλάς.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Επιστήμη & Τεχνολογία
Με λέξεις-κλειδιά
Ανθρωπιστικές οργανώσεις
Στο διαδίκτυο