Ηλεκτρονική Έκδοση

Ε9: συμπλήρωση, τροποποίηση και οριστικοποίηση μέχρι 30-6-2013

Ο Πονοκέφαλος του Ε9 και οι «γρίφοι» του

Του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νέου Φ/Ν 4110/23-1-2013 προβλέπεται ότι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά την 1-1-2013 έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά την περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να τη συμπληρώσουν, τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.

Πλήρες θέμα...

Ειδήσεις για θέματα Εφορίας και Φορολογικής Πολιτικής