Στιγμιότυπα από τη σημερινή φοιτητική πορεία και το Πολυτεχνείο