Στιγμιότυπα από τα έκτροπα στις 29/6 όπως τα κατέγραψε ο φακός της "Ε"