Βίαιη προσαγωγή διαδηλωτή από την αστυνομία - Σύνταγμα 10/3/2013