Ηλεκτρονική Έκδοση

Το ποσό των χρημάτων και οι ημερομηνίες καταβολής

Τα μυστικά του δώρου Χριστουγέννων

Όλες οι μικρές λεπτομέρειες του 14ου μισθού

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και μαζί τους η καταβολή του πολυαναμενόμενου δώρου Χριστουγέννων. Ποιοι εργαζόμενοι όμως δικαιούνται ολόκληρο το δώρο και πόσα χρήματα είναι αυτό; Ποιες ημέρες συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του και ποιες όχι; Τι γίνεται με την περίοδο της εγκυμοσύνης; Ερωτήματα σαν τα παραπάνω είναι λογικό να σας απασχολούν ειδικά αν το 2009 εργαστήκατε για πρώτη φορά. To enet.gr σας παρουσιάζει τις απαντήσεις σε όλα όσα θέλετε να ξέρετε για το δώρο Χριστουγέννων.

Δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων;

Πόσα χρήματα μπορώ να πάρω για δώρο;

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται ολόκληρο το δώρο;

Πώς υπολογίζω το ποσό που δικαιούμαι αν δεν δούλεψα όλο το διάστημα;

Ποιο μισθό χρησιμοποιώ για να υπολογίσω το δώρο;

Τι γίνεται εάν οι αποδοχές μου δεν υπερβαίνουν αυτές που καθορίζονται από την ΣΣΕ μου;

Πόσο δώρο δικαιούνται οι εργαζόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές;

Ποιες εργασιακές ημέρες δεν υπολογίζονται στο δώρο;

Τι ισχύει για τις έγκυες γυναίκες και την φοιτητική άδεια;

Πότε καταβάλλεται το δώρο;

Τι γίνεται με τους μισθωτούς που υπηρετούν στρατιωτική θητεία;

Τι προβλέπει ο νόμος εάν μέσα στη χρονιά έχω πάρει επίδομα ασθενείας ;

Ποιο είναι το δώρο Χριστουγέννων για τα ταξί;

Δικαιούται δώρο το οικιακό προσωπικό;

Θα πάρω όλο το δώρο εάν η επιχείρηση μου έκλεισε για κάποιο διάστημα μέσα στο έτος;

Δικαιούμαι δώρο Χριστουγέννων;

Προϋπόθεση για τη χορήγηση δώρου Χριστουγέννων είναι η παροχή εξαρτημένης εργασίας ή και η απασχόλησή του εργαζόμενου για ολόκληρο ή μέρος του χρονικού διαστήματος, από 1/5 μέχρι 31/12 του έτους. Οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι δεν δικαιούνται δώρο.

Πόσα χρήματα μπορώ να πάρω για δώρο;

Το ανώτατο ποσό το οποίο μπορεί να φτάσει το δώρο Χριστουγέννων είναι αυτό του ενός μισθού (τακτικές αποδοχές) για τους αμειβόμενους με μισθό ή των 25 ημερομισθίων για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να υπολογιστεί η προσαύξηση του επιδόματος αδείας δηλαδή να πολλαπλασιαστεί με το 0,04166 το ποσό του δώρου για να βγεί το συνολικό ποσό. Για κάθε εργαζόμενο το ποσό του δώρου υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό του μισθού του επί έναν συντελεστή που εξαρτάται από τη φύση της εργασίας του και τις ημέρες που εργάζεται.

Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται ολόκληρο το δώρο;

Ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων (ένα μισθό) δικαιούνται όσοι εργάσθηκαν ολόκληρη την διάρκεια της περιόδου 1/5 με 31/12 του έτους, ενώ όσοι προσλήφθηκαν μετά την 1-5-2005 ή απολύθηκαν και αποχώρησαν πριν την 31-12-2005, δικαιούνται μέρος του δώρου αναλόγως του χρόνου που εργάστηκαν και του είδους της συμβάσεώς τους (ορισμένου ή αορίστου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχολήσεως κλπ.)

Πώς υπολογίζω το ποσό που δικαιούμαι αν δεν δούλεψα όλο το διάστημα;

Το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται σαν 2./25 του μηνιαίου μισθού ή δύο (2) ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννεαήμερο χρονικό διάστημα διαρκείας της εργασιακής σχέσης. Όσον αφορά τα χρονικά διαστήματα μικρότερα του 19ημέρου ή του 8ημέρου, αντίστοιχα δικαιούνται ανάλογο κλάσμα.

Ποιο μισθό χρησιμοποιώ για να υπολογίσω το δώρο;

Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ο μισθός, οι τακτικές και νόμιμες προσαυξήσεις νυκτερινής εργασίας, υπερεργασίας, υπερωρίας Κυριακής εργασίας, επιδόματος ισολογισμού καθώς και οι (μόνιμου η εποχιακού χαρακτήρα) παροχές σε είδος που θεωρούνται ότι αυξάνουν το ποσό του μισθού αναλόγως με την αξία τους. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για τις παράνομες τυχόν υπερωρίες ή για την παράνομη απασχόληση των μισθωτών κατά την 6η εβδομάδα προκειμένου για τους εργαζομένους με 5νθήμερο καθώς και το επίδομα “δυσχερούς διαβίωσης”.

Τι γίνεται εάν οι αποδοχές μου δεν υπερβαίνουν αυτές που καθορίζονται από την ΣΣΕ μου;

Σε τέτοιες περιπτώσεις το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που προβλέπουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Πόσο δώρο δικαιούνται οι εργαζόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές;

Οι σερβιτόροι οι κομμωτές και οι εργαζόμενοι με κυμαινόμενες αποδοχές (ποσοστά) παίρνουν σαν δώρο τον τεκμαρτό μισθό τους;

Ποιες εργασιακές ημέρες δεν υπολογίζονται στο δώρο;

Στον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται οι ημέρες, κατά τις οποίες ο μισθωτός, αν και δεν είχε λυθεί η εργασιακή του σχέση, απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω αδείας χωρίς αποδοχές. Επίσης δεν υπολογίζεται ο χρόνος αποχής για συνδικαλιστικούς λόγους καθώς και οι ημέρες απεργίας.

Τι ισχύει για τις έγκυες γυναίκες και την φοιτητική άδεια;

Στο δώρο Χριστουγέννων  συνυπολογίζεται ο χρόνος της υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά από τον τοκετό καθώς και οι ημέρες που έλειψε ο εργαζόμενος λόγω σπουδαστικής άδειας για συμμετοχή σε εξετάσεις.

Πότε καταβάλλεται το δώρο;

Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του έτους. Ακόμα υποχρεωτικά καταβάλλεται σε χρήμα μόνο και σε καμία περίπτωση σε είδος. Ο εργοδότης όμως μπορεί κατά περίσταση να παρακρατήσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου το ποσό που αναλογεί στο επίδομα, χωρίς να μπορεί να το καταβάλει αργότερα από τις ημερομηνίες αυτές.

Τι γίνεται με τους μισθωτούς που υπηρετούν στρατιωτική θητεία; 

Για τους μισθωτούς που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία

α) Όσοι παίρνουν το επίδομα στρατεύσεως, δικαιούνται σαν επίδομα Χριστουγέννων ποσό ίσο με το επίδομα στρατεύσεως.

β) Αυτοί που απολύθηκαν από τις τάξεις του Στρατού μέσα στις χρονικές περιόδους αυτές, δικαιούνται να εισπράξουν αναλογία του δώρου για τις ημέρες που υπηρέτησαν.

Τι προβλέπει ο νόμος εάν μέσα στη χρονιά έχω πάρει επίδομα ασθενείας ;

Οι μέρες, μέσα στην περίοδο για την οποία υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων (1/5-10/12) για τις οποίες ο εργαζόμενος έχει εισπράξει επίδομα ασθενείας αφαιρούνται από τον υπολογισμό του ποσού του δώρου και υπολογίζονται σαν να μην εργάστηκε για αυτές τις μέρες.

Ποιο είναι το δώρο Χριστουγέννων για τα ταξί;

Ο κάθε οδηγός ταξί δικαιούται να εισπράξει επίδομα Χριστουγέννων ίσο με ολόκληρη την αύξηση της πτώσεως της σημαίας . Ακόμα αν δεν είναι δικό τους το ταξί, δικαιούνται από τον εκμεταλλευόμενο το αυτοκίνητο, ποσό ίσο με το 11πλάσιο του γενικού κατωτάτου ημερομισθίου.

Δικαιούται δώρο το οικιακό προσωπικό;

Το δώρο Χριστουγέννων του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση του οίκου του εργοδότου (βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κλπ.) υπολογίζεται βάση των χρηματικών και μόνο αποδοχών τους. Ειδικά για τις οικιακές βοηθούς, το επίδομα δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10πλασίου του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου.

Θα πάρω όλο το δώρο εάν η επιχείρηση μου έκλεισε για κάποιο διάστημα μέσα στο έτος;

Εάν κάποια επιχείρηση, λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, ήταν σε κατάσταση αργίας από 1η Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους, τότε αυτή μπορεί να καταβάλει επίδομα Χριστουγέννων μειωμένο:

α) στο μισό, αν είχε αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο και

β) 2/3 αυτού, εάν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν εαν το προσωπικό της επιχείρησης εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του παρά την αργία της επιχείρησης, ούτε βέβαια για τις επιχείρησεις που λειτουργούν εποχιακά.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου