Ηλεκτρονική Έκδοση

Δανία: Ενσωμάτωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στο κείμενο της Κοπεγχάγης

Μία βελτιωμένη παραλλαγή του Πρωτοκόλλου του Κιότο θα αποτελέσει μία από τις βασικές παραμέτρους της μάχης κατά της παγκόσμιας υπερθέρμανσης έως το 2020, σύμφωνα με το προσχέδιο κειμένου που επεξεργάσθηκε η Δανία, χώρα η οποία φιλοξενεί τις συναφείς συνομιλίες στην Κοπεγχάγη.

"Επιπλέον δεσμεύσεις από τις αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να λάβουν τη μορφή ενός ποσοτικοποιημένου περιορισμού των ρυπογόνων εκπομπών και σαφών στόχων για τη μείωση", τονίζεται στο κείμενο, που φέρει ημερομηνία 30 Νοεμβρίου. Το ισχύον κείμενο του Κιότο επιβάλλει στα υπογράφοντα κράτη να μειώσουν τις εκπομπές έως το 2012.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν κατ’ επανάληψη κατηγορήσει τα πλουσιότερα κράτη για συγκροτημένη προσπάθεια να "πνίξουν το Κιότο" μέσω της συγχώνευσής του με μία ξεχωριστή, νέα, συμφωνία εντός του ΟΗΕ, που θα περιλαμβάνει αδιακρίτως όλα τα κράτη.

(Πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Διεθνή
Με λέξεις-κλειδιά
Διεθνείς διασκέψεις
Δανία