Ηλεκτρονική Έκδοση

Κύρια, δευτερεύουσα και εξοχική κατοικία

Ο φορολογούμενος επιβαρύνεται για τεκμαρτό εισόδημα για όσα ακίνητα έχει στην κατοχή του. Το αν θα υπολογιστούν τεκμήρια για αυτά εξαρτάται από το μέγεθος και την φύση των ακινήτων (κύρια κατοικία, εξοχική).

Κύρια κατοικία

Για την ιδιοκτησία την μίσθωση ή τη χρονομεριστική μίσθωση (leasing) κύριας κατοικίας, υπάρχει το ενδεχόμενο τεκμαρτής φορολόγησης. Όσον αφορά την κύρια κατοικία, τεκμήριο υπολογίζεται όταν αυτή ξεπερνά τα 200 τ.μ.

Δευτερεύουσα κατοικία-εξοχικά

Το μίσθωμα δευτερεύουσας κατοικίας υπολογίζεται σαν τεκμήριο εάν αυτή υπερβαίνει τα 150 τ.μ πολλαπλασιασμένο όμως επί δύο. Ακόμη σαν τεκμήριο θεωρείται η κατοχή ή το μίσθωμα των εξοχικών κατοικιών αλλά επιμερισμένο για 3 μήνες το χρόνο. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μια δευτερεύουσες κατοικίες με συνολική επιφάνεια πάνω από 150 τ.μ τότε υπολογίζεται συνολικά για όλες αυτές. Ακόμη προβλέπονται εκπτώσεις στα τεκμήρια για περιοχές με κάτω από 5.000 κατοίκους.

Υπολογισμός:

Το τεκμαρτό μίσθωμα, εάν προκύπτει και για κάθε μία από τις κατοικίες του φορολογούμενου, ανάλογα με το είδος της, υπολογίζεται με βάση ένα μαθηματικό τύπο. Ο τύπος είναι: τ.ζ * m2 * δ.σ * σ.π * 3,5%

►τ.ζ είναι η τιμή ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο

►m2 είναι τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της κατοικίας εάν προσθέσουμε και το 20% της επιφάνειας των βοηθητικών χώρων

►δ.σ είναι ο "διορθωτικός συντελεστής" ο οποίος είναι από 1,1 έως 1,40 και εξαρτάται από την τιμή ζώνης

►σ.π είναι ο "συντελεστής παλαιότητας" όπου διαμορφώνεται από 0,9 έως 0,6 και εξαρτάται από το πόσα χρόνια πέρασαν από τον δεύτερο χρόνο μετά την έκδοση της οικοδομικής άδειας

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Κύριο θέμα
Τεκμήρια διαβίωσης

....