Ηλεκτρονική Έκδοση

Αυτοκίνητα

Η ιδιοκτησία και χρησιμοποίηση Ι.Χ. αυτοκινήτου θεωρείται τεκμήριο, με το χρηματικό ποσό αυτού μέχρι πριν από λίγα χρόνια να εξαρτάται από τους φορολογήσιμους ίππους του Ι.Χ. και την "ηλικία του".  Στην πράξη και από το 2004, με τις διατάξεις του φορολογικού νόμου δεν υπολογίζεται τεκμήριο διαβίωσης για σχεδόν κανένα Ι.Χ. καθώς τεκμήριο νοείται μόνο για αυτοκίνητα που έχουν εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000.

Βέβαια ο τρόπος τιμολόγησης των Ι.Χ. κάνει τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και έχουν εργοστασιακή αξία πάνω από 50.000 ευρώ να είναι μετρημένα ίσως και στα δάχτυλα του ενός χεριού, έτσι στην παρούσα φάση τεκμήριο διαβίωσης για Ι.Χ. πρακτικά δεν ισχύει. Αυτό δίνει την δυνατότητα και σε κάποιον που δεν έχει εισόδημα, π.χ. φοιτητή να αγοράζει στο όνομά του Ι.Χ. και να μην φορολογείται κάτι που αλλάζει από τις δηλώσεις του 2010 μιας και τα τεκμήρια επανήλθαν στο προσκήνιο.

Ο ελληνικός νόμος για εισοδήματα μέχρι το 2008, υποστήριζε ότι από το συνολικό μας εισόδημα προηγούμενων ετών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει φετινά τεκμήρια, αφαιρούνται τα ποσά όλων των τεκμηρίων και όχι αυτών που ισχύουν. Για παράδειγμα εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει το εισόδημα που έχει πριν το 2008 για να καλύψει τα τεκμήρια του, από τα εισοδήματα για πριν το 2008 θα αφαιρέσει όλα τα τεκμήρια που είχε τότε, αλλά και τεκμήριο Ι.Χ. και ας μην το είχε συμπεριλάβει (σωστά) στον υπολογισμό. Έτσι για αυτήν την περίπτωση ισχύουν τα τεκμαρτά ποσά του παρακάτω πίνακα:

Φορολογήσιμοι Ίπποι 
Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη (Ευρώ)
Μέχρι 7 4800
8 6100
9 8000
10 9900
11 11800
12 14200
13 16700
14 20500
15 26500
16 33600
17 41300
18 49500
19 57800
20 66600
21 75700
22-23 85300
24-25 95900
26-27 107900
28 και άνω 121900

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Κύριο θέμα
Τεκμήρια διαβίωσης

....