Ηλεκτρονική Έκδοση

Πισίνες

►Η ιδιοκτησία πισίνας επιβαρύνει τον φορολογούμενο με τεκμήριο διαβίωσης. Αυτό υπολογίζεται με βάση τα ετήσια έξοδα συντήρησης και εξαρτάται από τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας της ως εξής:

Επιφάνεια πισίνας  Ετήσια τεκμαρτή δαπάνη (Ευρώ)
25-60 μέτρα 11.600
60-10 μέτρα 29.200
120 και πάνω 46.800

Σε περίπτωση εσωτερικής πισίνας τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 50%.

 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Κύριο θέμα
Τεκμήρια διαβίωσης

....