Ηλεκτρονική Έκδοση

Πως γίνεται ο τελικός υπολογισμός-εξαιρέσεις από τα τεκμήρια

Προσαύξηση τεκμηρίου

Αφού αθροιστεί το συνολικό ποσό των τεκμηρίων, για τον υπολογισμό του φορολογήσιμου εισοδήματος πρέπει να ληφθεί υπ όψιν και το πόσα είναι τα τεκμήρια, αριθμητικά. Εάν είναι παραπάνω από δύο, το συνολικό φορολογήσιμο εισόδημα προσαυξάνεται με 10% για κάθε ένα τεκμήριο μετά το δεύτερο. Η προσαύξηση αυτή επιτρέπεται να φτάσει μέχρι το 100% και δεν υπολογίζεται με μεγαλύτερο ποσοστό.

Πότε δεν φορολογείται κάποιος με τα τεκμήρια

Επίσης, το σύνολο των τεκμηρίων δεν προσαυξάνεται όταν αυτό είναι μικρότερο από 7.350 ευρώ. Ακόμα δεν λαμβάνεται υπ όψιν το τεκμαρτό εισόδημα, σε περίπτωση που η διαφορά του με το εισόδημα που δηλώθηκε μέσα στη χρονιά είναι μικρότερη του 20%.

♦Παράδειγμα

Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα 100.000 ευρώ και το τεκμήριο είναι 119.999 ευρώ, φορολογείται με βάση τις 100.000 καθώς η διαφορά τους (119.999-100.000), 19.999 ευρώ, είναι μικρότερο του 20%*100.000=20.000 ευρώ.

Κάλυψη τεκμηρίου με εισόδημα προηγούμενων ετών

Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα "κάλυψης" των τεκμηρίων, όταν αυτά υπερβαίνουν το ποσό του εισοδήματος που δηλώνεται στη χρονιά, με το να επικαλεστεί ο φορολογούμενος τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών.

Προσοχή όμως. Εδώ υπάρχει μια "παγίδα" καθώς τα τεκμήρια που μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται στο τεκμαρτό εισόδημα τη συγκεκριμένη χρονιά (λόγω απαλλαγών), όταν θέλουμε να επικαλεστούμε το εισόδημα της συγκεκριμένης χρονιάς κάποια χρόνια αργότερα, αυτά λειτουργούν αφαιρετικά από αυτό. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που επικαλούμαστε μέχρι 1/1/2008 καθώς για τα επόμενα έτη σταματάει να ισχύει σύμφωνα με κοινοτική οδηγία.

Έστω ότι έκανα πρώτη φορά δήλωση το 2007. Το εισόδημα μου ήταν 20.000 ευρώ και είχα στην κατοχή μου επίσης ένα Ι.Χ. τεκμαρτής αξίας 8.000 ευρώ (δεν θεωρείται τεκμήριο μέσα στη χρονιά) και ένα σπίτι 80 τ.μ σαν πρώτη κατοικία έστω τεκμαρτής αξίας 10.000 ευρώ (επίσης δεν θεωρείται τεκμήριο).

Το έτος 2008 είχα μηδενική δήλωση.

Το έτος 2009, δήλωσα εισόδημα 5.000 ευρώ και αγόρασα άλλο ένα Ι.Χ. αξίας 20.000. Το φορολογητέο εισόδημα μου μέσα στη χρονιά είναι 20.000. Θα μπορούσε κανείς να πει πως μπορώ να επικαλεστώ το εισόδημα του 2007 για να το καλύψω, όμως με βάση το νόμο, το εισόδημα του 2007 που μπορώ να χρησιμοποιήσω για την κάλυψη του τεκμηρίου είναι (20.000-10.000-8.000)=2.000 ευρώ μόνο.

Αμφισβήτηση τεκμαρτής δαπάνης

Υπάρχει η δυνατότητα να αμφισβητήσει κάποιος το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης, εάν αυτή υπερβαίνει φυσικά το εισόδημα που δήλωσε, εάν αυτός επικαλεστεί πραγματικά περιστατικά, όπως:

α)Υπηρετεί την θητεία του στο στρατό

β)Είναι φυλακισμένος

γ)Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο

δ)Είναι άνεργος και λαμβάνει επίδομα ανεργίας

ε)Συγκατοικεί με συγγενείς πρώτου βαθμού και έχει μειωμένες δαπάνες διαβίωσης λόγω συμβολής των συγγενών του, σε αυτές

στ)Είναι ορφανός, ανήλικος αλλά έχει στην κυριότητα του επιβατικά αυτοκίνητα από κληρονομιά

ζ)Προσκομίσει στοιχεία τα οποία αποδυκνείουν ότι λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας πραγματοποίησε δαπάνη μικρότερη από την τεκμαρτή.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Κύριο θέμα
Τεκμήρια διαβίωσης

....