Ηλεκτρονική Έκδοση

Στη δημοσιότητα η επιστολή τους προς την Κομισιόν

Έρευνα για τα ασφάλιστρα κινδύνου ζητούν Παπανδρέου - Μέρκελ - Σαρκοζί - Γιούνκερ

Τη διεξαγωγή πανευρωπαϊκής έρευνας για τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που στήνονται με αφορμή τα ασφάλιστρα κινδύνου των κρατικών ομολόγων (CDS) ζητουύ με επιστολή τους προς την Κομισιόν, οι Γιώργος Παπανδρέου, Άνγκελα Μέρκελ, Νικολά Σαρκοζί και Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Εάν η έρευνα επιβεβαιώσει τα κερδοσκοπικά φαινόμενα, τότε η Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάσει τάχιστα τη λήψη μέτρων και να υιοθετήσει την κατάλληλη νομοθεσία, αναφέρουν στην επιστολή τους. Παράλληλα, ζητούν την υλοποίηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με τις αγορές παραγώγων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Παρίσι, Λουξεμβούργο, Βερολίνο, Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας

Πρωθυπουργού του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ομοσπονδιακής Καγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Πρωθυπουργού της Ελλάδος


Προς
Αυτού Εξοχότητα
Jose Manuel Barroso
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Βρυξέλλες

Αυτού Εξοχότητα
Jose Luis Rodriguez Zapatero
Πρωθυπουργό του Βασιλείου της Ισπανίας
Μαδρίτη

 

Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ενώπιον των τρεχουσών εξελίξεων στις αγορές των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στα ασφάλιστρα έναντι κινδύνου {(credit default swaps (CDS)} των συναλλαγών στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα, προκειμένου να αποτραπεί αδικαιολόγητη κερδοσκοπία, να προάγουμε τη διαφάνεια και να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συναλλαγών σε παράγωγα.

Πρώτον, πρέπει να αποτρέψουμε κερδοσκοπικές ενέργειες που προκαλούν τόσο μεγάλη αβεβαιότητα στις αγορές, ώστε οι τιμές να μην παρέχουν πλέον ακριβείς πληροφορίες και η χρηματοδότηση των κρατών να φτάνει σε εντελώς αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα. Προτείνουμε, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει το ταχύτερο δυνατόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έρευνα για τον ρόλο και τις συνέπειες των κερδοσκοπικών πρακτικών σε σχέση με τις συναλλαγές των CDS στα κρατικά ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών. Εάν η έρευνα διαπιστώσει κατάχρηση στις αγορές ή ότι υπάρχει βάσιμη υποψία ότι οι πρακτικές κερδοσκοπίας έχουν σημαντικές συνέπειες στις εξελίξεις των αποδόσεων, θα πρέπει τάχιστα να εξετάσουμε μέτρα για να καθορίσουμε εάν είναι κατάλληλα και, αν χρειαστεί να υιοθετήσουμε την κατάλληλη νομοθεσία. Η διερεύνηση αυτή θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστων περιόδων διακράτησης στην εμπορία των CDS, την απαγόρευση των κερδοσκοπικών συναλλαγών CDS, καθώς και την απαγόρευση της απόκτησης CDS που δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς αντιστάθμισης των κινδύνων.

Δεύτερον, θα πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και να εντείνουμε τις υφιστάμενες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με τις αγορές παραγώγων, βάση των αποφάσεων των G20:

(i) Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να έχουν πρόσβαση στο τρέχον χαρτοφυλάκιο και τις πληροφορίες που αφορούν συναλλαγές παραγώγων, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών CDS, με την υποχρεωτική κοινοποίηση όλων των συναλλαγών σε παράγωγα σε μια κεντρική βάση δεδομένων για συναλλαγές που θα εδρεύει στην Ευρώπη. Αυτό θα επιτρέψει στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίσουν τους κύριους διαπραγματευτές και να παρακολουθούν στενά τις δραστηριότητές τους. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα της αγοράς. Πρέπει επίσης να εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές θα λαμβάνουν τις σχετικές λεπτομερείς πληροφορίες από μη ευρωπαϊκές κεντρικές βάσεις δεδομένων για συναλλαγές.

(ii) Όπως συνιστάται από την Επιτροπή και το Συμβούλιο Ecofin, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ασφάλεια των αγορών εξωχρηματιστηριακών (OTC) παραγώγων εξασφαλίζοντας ότι, όλα τα αποδεκτά παράγωγα προϊόντα θα διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια ή ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης, ανάλογα με την περίπτωση, και θα διακανονίζονται μέσα από κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους (CCP). Οι οντότητες αυτές θα πρέπει να ελέγχονται επαρκώς για να εξασφαλίζεται αυξημένη ασφάλεια και αξιοπιστία. Υποστηρίζουμε σθεναρά τη θέση των ευρωπαϊκών κεντρικών αντισυμβαλλομένων εντός της ζώνης του ευρώ για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της ευστάθειας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό. Η Επιτροπή θα πρέπει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των ερευνών, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τα θέματα αυτά σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ecofin, ούτως ώστε οι υπουργοί Οικονομικών, να είναι σε θέση να συζητήσουν σε αυτή τη βάση.

Με εκτίμηση,

Nicolas Sarkozy Jean-Claude Juncker Angela Merkel Γιώργος Α. Παπανδρέου

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

1 σχόλιο

1 Ο/Η Περικλής έγραψε: (πριν 10 έτη)
Ορίστε; Για ξαναρίξ' το!.. Αυτού Εξοχότητα; Η επιστολή είναι κενή περιεχομένου ήδη από την αρχή.
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 1

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση
Κυβέρνηση
Ευρωπαϊκή Ένωση

....