Ηλεκτρονική Έκδοση

Τα χρήματα θα μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και πόθεν έσχες

Φορο-ασυλία σε όσους επαναπατρίσουν κεφάλαια

Έκπτωση στο φόρο επαναπατρισμού κατά 50% αν τα χρήματα επενδυθούν σε αγορά μετοχών, ακινήτων κλπ

Σημαντική έκπτωση φόρου της τάξεως του 50% θα έχουν όσοι επαναπατρίσουν κεφάλαια τα οποία θα διαθέσουν για την αγορά ακινήτων, ομολόγων, μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων. Η επανεισαγωγή κεφαλαίων θα βοηθήσει τους κατόχους να δικαιολογήσουν τόσο τα τεκμήρια που επιβάλλει ο νέος φορολογικός νόμος όσο και το πόθεν έσχες. Όπως προβλέπει ο νόμος καθορίζεται παρακράτηση 5% για κεφάλαια που έρχονται πίσω στην Ελλάδα και 8% για όσα παραμένουν στο εξωτερικό.

Οι φορολογούμενοι που έχουν κεφάλαια στο εξωτερικό για τα οποία όπως αναφέρει ο νόμος “ συνέτρεχε είτε υποχρέωση δήλωσής τους είτε υποχρέωση καταβολής φόρου, σύμ­φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην ημεδα­πή” έχουν πλέον δύο επιλογές:

α)Να τα φέρουν πίσω στην Ελλάδα σε προθε­σμιακό λογαριασμό κατάθεσης διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον καταβάλουν φόρο με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας των καταθέσεων. Δείτε το υπόδειγμα εδώ

β) Να τα αφήσουν στο εξωτερικό αλλά να πληρώσουν φόρο με συντελεστή οκτώ τοις ε­κατό (8%) στην αξία τους.Δείτε το υπόδειγμα εδώ.

Η παρακράτηση του φόρου γίνεται μέσω της τράπεζας η οποία μεσολαβεί στην μεταφορά για την πρώτη περίπτωση ενώ για όσα μείνουν στο εξωτερικό στην αρμόδια ΔΟΥ. Το υπουργείο προβλέπει ότι “με την καταβολή του φόρου επί της αξίας των κεφαλαίων που εισάγονται εξαντλείται η φορολογική υπο­χρέωση του υπόχρεου φυσικού ή νομικού προσώπου για τα κεφάλαια που εισάγει”.

Τονίζεται οτί δεν γίνεται έρευνα για το πως αποκτήθηκαν και λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη τεκμηρίου. Επίσης τονίζεται ότι “αν τα κεφάλαια που εισάγονται τοποθετηθούν σε τίτλους δανείων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι διακρατούνται τουλάχιστον για δύο (2) έτη από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισήγαγε τα κεφάλαια ή τοποθετη­θούν σε αμοιβαία κεφάλαια ή διατεθούν τα κεφάλαια αυ­τά μέσα σε δύο (2) χρόνια από το χρόνο εισαγωγής τους για την αγορά ακινήτου, για την ανέγερση οποιουδήποτε είδους οικοδομής στην Ελλάδα ή για οποιαδήποτε άλλη επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιστρέφε­ται άτοκα το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που έ­χει καταβληθεί”.

Ακόμα αν επενδυθούν επιστρέφεται το μέρος του φόρου που αναλογεί στην αξία της επένδυσης. Ως επένδυση επιχειρηματικής δραστηριότητας θεωρείται:

► η αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας,

►μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, η αγορά ολόκληρης επιχείρησης, καθώς και

►οποιαδήποτε άλλη επένδυση που αποβλέπει στην τόνωση της ελληνικής αγοράς.

Η επένδυση αυτή θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) έτη από το χρόνο εισαγωγής των κεφαλαίων και περαιτέρω, να μην μεταβιβάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της επένδυσης πριν από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας.

Για την επιστροφή του φόρου, το υπόχρεο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., προσκομίζοντας:

αα) το αναφερόμενο στην περίπτωση ε’ λογιστικό παραστατικό, και

ββ) τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτουν οι αναφερόμενες πιο πάνω επενδυτικές δραστηριότητες:

► προκειμένου για αγορά ακινήτων, το συμβολαιογραφικό έγγραφο, 

► προκειμένου για ανέγερση οικοδομής, την οικοδομική άδεια και σε ιδιαίτερο φάκελο αντίγραφα των παραστατικών, σχετικά με το κόστος ανέγερσης, 

► προκειμένου για αγορά μετοχών ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή μεριδίων ημεδαπής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., - προκειμένου για αγορά επιχείρησης, το συμφωνητικό που έχει συναφθεί και κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., 

► προκειμένου για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, φωτοτυπίες του εκδοθέντος πινακιδίου και κατάστασης κίνησης του χαρτοφυλακίου του επενδυτή από την Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που αφορά στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου αγοράς των μετοχών και του χρόνου υποβολής της αίτησης επιστροφής του φόρου.

►προκειμένου για αγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, τα δικαιολογητικά διάθεσης και εξαγοράς του μεριδίου

► προκειμένου για αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, το παραστατικό της μεσολαβούσας τράπεζας, καθώς και την αναφερόμενη στην παράγραφο 2 της αριθ. 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 κοινής απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β’1628) βεβαίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από την οποία προκύπτει η διακράτηση του τίτλου.

Δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ του υπουργείο επιλέγοντας το αρχείο, σε μορφή pdf, από τη στήλη δεξιά.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

15 σχόλια

11 Ο/Η Rimbaud έγραψε: (πριν 11 έτη)
Μετά απ' αυτό νομίζω ότι η θέση του υπουργού Καρατζαφέρη ενισχύεται σημαντικά στην κυβέρνηση. Είναι ευκαιρία μάλιστα να πάρει τη θέση της Γκερέκου και να προωθήσει τον τουρισμό τον "καλό", τον... "επιχειρηματικό"...
12 Ο/Η GIORGOS V έγραψε: (πριν 11 έτη)
Επί τέλους η πρώτη έξυπνη κίνηση από τις πολλές που χρειάζονται να πάρει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί μόνο με έξυπνες κινήσεις υπάρχει πιθανότητα να αποφύγουμε τον γκρεμό. Ερχονται κεφάλαια στη χώρα, επενδύονται, δημιουργείται ΑΕΠ, γίνεται τζίρος άρα πληρώνεται ΦΠΑ, δημιουργούνται θέσεις εργασίας άρα πληρώνονται εισφορές στα ταμεία. Οσο γι αυτούς που κλαψουρίζουν για το μαύρο χρήμα που ξεπλένεται, τόχαν σίγουρο ότι θα το μάγκωνε η κυβέρνηση; Δες τε τι γίνεται με τα περίφημα 32 δισ ανείσπρακτα χρέη προς το δημόσιο. Εβαλαν πλάνο να μαζέψουν 1,5 αλλά ούτε αυτό είναι δυνατόν να μαζευτεί.
13 Ο/Η Αλέκος ο Μακεδών έγραψε: (πριν 11 έτη)
Δεν πρόκειται να φέρω ούτε ένα σέντσι. Ιδίως τώρα που το ευρώπουλο είναι στα κάτω του.
14 Ο/Η doxi έγραψε: (πριν 11 έτη)
Henry George και την ανασυγκρότηση του καπιταλισμού: μια διεύθυνση - οικονομολόγος
American Journal of Economics και Κοινωνιολογίας, Η, Οκτ, 1993 από τον Robert V. Andelson
Με την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο φαίνεται να ψάχνουν για ένα «Μέσης Οδού". Εκτός από τη Βόρεια Κορέα και την Κούβα, δογματικός μαρξισμός έχει αποπεμφθεί σχεδόν παντού, ακόμη και από τα αριστερά. Σοσιαλισμός έχει γίνει passe. υποστηρικτές του δεν είναι πλέον ιππασίας το έμβλημα του το κύμα του μέλλοντος. Ακόμη και τα πιο δραστήρια αποστόλους του ομοσπονδιακού αναμειγνύεται, John Kenneth Galbraith, για παράδειγμα, αποφεύγουν τη σοσιαλιστική ετικέτα.
Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η ελεύθερη αγορά οικονομολόγοι της κλασικής περιόδου, θα αναγνωρίσουν ελάχιστα καπιταλισμού όπως το γνωρίζουμε σήμερα στην Αμερική. Οι εν λόγω φωτιστικά της βιομηχανίας και της χρηματοδότησης, όπως Lee Iacocca και Felix Rohatyn υποστηρίζουμε ένα μέτρο της κρατικής παρέμβασης που θα φαινόταν εντελώς ανυπόφορος να Cobden ή Ricardo. Στο πολιτικό πεδίο, τους σημαντικότερους υποψηφίους διαφέρουν κυρίως σε θέματα βαθμό. Δεν είναι τόσο ζήτημα της "πρέπει να υπάρχει ομοσπονδιακή βοήθεια;" ως του "Πόσο ομοσπονδιακής ενίσχυσης πρέπει να υπάρχει;" ή "Πώς θα το διαχειρίζεται;" Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, "ο κ. Συντηρητικών» τον εαυτό του, ο γερουσιαστής Robert A. Taft, υπό την αιγίδα ένα νομοσχέδιο για τις ομοσπονδιακές στέγαση. Αργότερα, ένα άλλο Γερουσία Ρεπουμπλικανικό ηγέτης, Bob Dole, ήταν ένας βασικός αρχιτέκτονας του προγράμματος σφραγίδα των τροφίμων, η οποία είναι η ίδια Dole όχι μόνο για τους φτωχούς, αλλά, πάνω απ 'όλα, για τη βιομηχανία μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Ένας Δημοκρατικός πρόεδρος, Ρίτσαρντ Νίξον, η οποία συστάθηκε τον έλεγχο των τιμών, και να μειώνουν το δολάριο χαλαρά από την τελευταία αδύναμη για την υποστήριξή του προς τον κυνικό αστείο ότι "είμαστε όλοι Keynesians τώρα."
Αλλά αυτό που μας παρουσιάζεται, από δεξιά προς τα αριστερά, δεν είναι μια συντονισμένη δομή που περιέχει τα καλύτερα στοιχεία από τις δύο πλευρές, όχι ακόμη και μια καλά μελετημένη προσπάθεια-out στο συγκρητισμού, αλλά μάλλον μια απίστευτη συνύπαρξη των jerry-built λύσεις, ο καθένας με βάση την πολιτική και συναισθηματική σκέψεις και στερούμενες κάθε σχέση σε λειτουργικό επίπεδο σε ένα ενιαίο σύστημα των κοινωνικοοικονομικών αλήθεια, πόσο μάλλον οποιαδήποτε rootage σε ένα μεγάλο σχέδιο των τελεολογία και ηθική.
Λίγο Σοσιαλισμός εδώ και λίγο καπιταλισμός εκεί? Μια ανησυχία για το "δημόσιο τομέα" εδώ, και η παραχώρηση προς το κίνητρο του κέρδους εκεί? Ένα δωράκι για το "προνομιούχων" εδώ και ένα τόξο να υπάρχει κίνητρο - να τους φέρει όλα μαζί και αυτό που έχεις; Τίποτα δεν αλλά ένα μεγάλο μεγάλο κουρέλι-τσάντα, μια μίμηση τυχαία των αποδόσεων και τέλος χωρίς καμία οστά και χωρίς κανένα κουράγιο!
Παρ 'όλα αυτά, υπάρχει μια Μέσης Οδού. Υπάρχει ένα σύνολο από κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα η οποία ενσωματώνει τις καλύτερες ιδέες και των δύο καπιταλισμό και το σοσιαλισμό. Ωστόσο, δεν έχουν τις γνώσεις που είναι τεχνητά υφασμένα από κοινού για να σχηματίσουν μια σκόπιμη συμβιβασμό. Αντ 'αυτού, προκύπτουν φυσικά, με ένα είδος εσωτερικής λογικής, από την βαθιά ηθική διάκριση που αποτελεί τον πυρήνα του συστήματος. Προκύπτουν αγωνιώδη τρόπο από την κατανόηση της έννοιας του εντολή: «Ου κλέψεις όχι." Αυτό Μέσης Οδού είναι η φιλοσοφία που σχετίζεται με το όνομα του Henry George.
Μου αρέσει να φωτογραφία οικονομική θεωρία ως ένα τεράστιο παζλ που έχει διανεμηθεί σε δύο πίνακες, έναν που ονομάζεται καπιταλισμός και το άλλο σοσιαλισμό. Αλλά ανακατεύεται με τα γνήσια κομμάτια του παζλ είναι πολλές ψευδείς κομμάτια, επίσης διανεμηθεί σε όλη τους δύο πίνακες. Οι περισσότεροι από εμάς είτε είναι οξυδέρκεια περιορίζονται σε ένα τραπέζι, ή αλλιώς είμαστε σε θέση να διακρίνουν τα γνήσια κομμάτια από τις ψεύτικες. Αλλά Henry George ήξερε πώς να βρει το σωστό κομμάτια, και, ως εκ τούτου, ήταν σε θέση να θέσει το παζλ, τουλάχιστον σε γενικές γραμμές. Δεν ισχυρίζομαι ότι ήταν αλάθητο ή ότι δεν υπάρχει περαιτέρω δουλειά να γίνει. Αλλά αν μου βρείτε ένα μικρό κομμάτι του παζλ που λείπουν εδώ ή εκεί, δεν ανακινείτε την εμπιστοσύνη μου στην αρμονία του συνολικού προτύπου που διακρίνονται. Δεν με κάνουν να θέλω να σαρώνουν το παζλ στο πάτωμα και να αρχίσει ξανά από το μηδέν.
ιδιοφυΐα του έχει αναγνωρισθεί από glowingly όπως φήμης αριθμητικά δεδομένα ως εκπαιδευτικοί Nicholas Murray Butler, John Dewey, και Mortimer J. Adler? συγγραφείς Λέων Τολστόι, Aldous Huxley, και η Helen Keller? Προέδρων Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, και Dwight D. Eisenhower ? αρθρογράφους William F. Buckley, νεώτερος, και ο Michael Kinsley? επιστήμονες Άλφρεντ Ράσελ Γουάλας και ο Albert Einstein? και πολιτικοί Winston Churchill, και Sun Yat-sen. Τα ονόματα αυτά καλύπτουν όλο το πολιτικό φάσμα από συντηρητική σε φιλελεύθερες, όμως όλοι τους είδε κάτι που έχει μεγάλη αξία στη σκέψη του Γιώργου.
Θα χρειαστεί χρόνος για να παραθέσω ένα απόσπασμα από μία μόνο απ
15 Ο/Η oloi21 έγραψε: (πριν 11 έτη)
...ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μαλιστα μεγαλο....!!!
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 15

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Τo πορτοφόλι μου
Με λέξεις-κλειδιά
Επενδυτικά κεφάλαια
Υπουργείο Οικονομικών
Εφορία και φορολογική πολιτική
Σχετικά αρχεία
Δείτε την ΠΟΛ - 73 KB
Παράρτημα Α - 83 KB
Παράρτημα Β - 83 KB

....