Ηλεκτρονική Έκδοση

Για ποιες ειδικότητες των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα

Τις ειδικότητες για τις οποίες αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ, που αποφοίτησαν από τον Ιούνιο του 2009 και μετά έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, κατά τη συνεδρίασή της, στις 25.6.2010, η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (ΕΕΚΕΔ) του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) σε συνεδρίασή της η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στις ακόλουθες αντιστοιχίες:

Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΛ και ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ κύκλου

ΚΥΚΛΟΙ

Ε.Π.Α.Λ

ΤΟΜΕΙΣ

Ε.Π.Α.Λ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Ε.Π.Α.Λ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΤΕΕ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

Α’ ΤΑΞΗ Β’ ΤΑΞΗ Γ’ ΤΑΞΗ  
 ΤΕΧΝ/ΓΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΓΙΑΣ Ψυκτικών Εγκατ.

& Κλιματισμού

Ψυκτικών Εγκατ. &

Κλιματισμού-

Τομέας Μηχανολογίας

ΗΛΕΚΤ/ΓΙΑΣ Ηλεκτρολογικών

Εγκατ.

Εγκατ. κτιρίων και

βιομηχανικών χώρων-

Τομέας Ηλεκτρολογίας

ΗΛΕΚΤΡΟΝ. Η/Υ Συστημάτων

& Δικτύων

Ηλεκτρονικός Υπολογιστ.

Συστημάτων & Δικτύων-

Τομέας Ηλεκτρονικός

  Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Επικοινωνιών

Ηλεκτρονικός

Οπτικοακουστικών

Συστημάτων-

ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

Σχεδιαστών

Δομικών

Έργων

Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων

με χρήση Η/Υ-

Τομέας Κατασκευών

ΕΦΑΡΜΟΣΜ.

ΤΕΧΝΩΝ

Γραφικών Τεχνών Γραφικών Τεχνών-

Τομέας Εφαρμοσμένων

Τεχνών

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦ.

ΥΓΕΙΑΣ&

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Υποστήριξης Συστ.-

Εφαρμογών&

Δικτύων

Η/Υ Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων

Υποστήριξης Συστημάτων-

Εφαρμογών & Δικτύων

Υπολογιστών Βοηθών

Βρεφονηπιοκόμων-

Παιδοκόμων-Τομέας

Υγείας και Πρόνοιας

  Βοηθών Ιατρικών &

Βιολογικών

Εργαστηρίων

Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών

Εργαστηρίων-

Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

  Βοηθών

Νοσηλευτών

Βοηθών Νοσηλευτών-

ΟΙΚΟΝΟΜ. &

ΔΙΟΙΚΗΤ.

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπαλλήλων

Διοίκησης &

Οικονομικών

Υπηρεσιών

Υπαλλήλων Οικονομικών

Υπηρεσιών-

Τομέας Οικονομίας και

Διοίκησης

  Υπαλλήλων

Τουριστικών

Επιχειρήσεων

Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών

Επιχειρήσεων-

Τομέας Οικονομίας

και Διοίκησης

ΝΑΥΤΙΚΟΣ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ

ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

Ε.Ν.

Πλοιάρχων Ε.Ν Πλοιάρχων Ε.Ν-Τομέας

Ναυτικός  και

Ναυτιλιακός

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Ν. Μηχανικών Ε.Ν. Μηχανικών Ε.Ν.-

Τομέας Ναυτικός

και Ναυτιλιακός

Έτσι, για όσες από τις παραπάνω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των ΕΠΑΛ.. Σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες "Μηχανικών & Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου" (Ε.Π.Α.Λ.), "Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών" (Ε.Π.Α.Λ.) και τις ειδικότητες του τομέα Γεωπονίας Τροφίμων & Περιβάλλοντος (Ε.Π.Α.Λ), όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και θα εξεταστούν σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής και σε συνεννόηση με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων.

Αντιστοιχίες ειδικοτήτων ΕΠΑΣ και ειδικοτήτων ΤΕΕ Β’ κύκλου

Ειδικότητες Επαγγελματικών

Σχολών Ε.Π.Α.Σ.

Ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου
Εργαλειομηχανών CNC Εργαλειομηχανών CNC
Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών
Κτιριακών Έργων Κτιριακών Έργων
Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
Αργυροχρυσοχοΐας Αργυροχρυσοχοΐας
Επιπλοποιίας Επιπλοποιίας
Κεραμικής-Πηλοπλαστικής Κεραμικής-Πηλοπλαστικής
Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας Ψηφιδογραφίας-Υαλογραφίας
Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
Βοηθών Οδοντοτεχνιτών Βοηθών Οδοντοτεχνιτών
Βοηθών Φυσιοθεραπευτών Βοηθών Φυσικοθεραπευτών
Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων
Βοηθών Φαρμακείων Βοηθών Φαρμακείων
Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού

Ελέγχου Υλικών

Χημικών Εργαστηρίων και

Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών

Αισθητικής Τέχνης Αισθητικής Τέχνης
Κομμωτικής Τέχνης Κομμωτικής Τέχνης
Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, για όσες από τις παραπάνω ειδικότητες Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου υφίστανται επαγγελματικά δικαιώματα αυτά μεταφέρονται χωρίς διαφοροποιήσεις στις αντίστοιχες ειδικότητες των Ε.Π.Α.Σ. Σε ότι αφορά τις ειδικότητες "Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών" των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), "Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων" των Επαγγελματικών Σχολών (Ε.Π.Α.Σ.), "Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης" (Ε.Π.Α.Σ.) και "Αμαξωμάτων" (Ε.Π.Α.Σ.) το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων έχει ξεκινήσει η διαβούλευση και θα εξεταστεί σε συνεννόηση με εκπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι οι ειδικότητες που ακολουθούν καθώς είναι νέες ειδικότητες και δεν προκύπτει αντιστοιχία με το παλιό σύστημα στο ίδιο επίπεδο, θα εξετασθεί η ρύθμιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων σε επόμενη συνεδρίαση. Πρόκειται για τις εξής:

 • 1)«Ξυλογλυπτικής-Διακοσμητικής Επίπλου»,
 • 2)«Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος»,
 • 3) «Αγροτικών Μηχανημάτων»,
 • 4)«Αμπελουργίας-Οινοτεχνίας»,
 • 5)«Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων-Αρχιτεκτονική τοπίου»,
 • 6)«Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών»,
 • 7) «Δενδροκομίας»,
 • 8) «Ζωοτεχνίας»,
 • 9) «Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας»,
 • 10) «Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας»,
 • 11) «Ξενοδοχειακών και ΕπισιτιστικώνΥπηρεσιών»,
 • 12) «Μαγειρικής Τέχνης»,
 • 13) "Ζαχαροπλαστικής Τέχνης".

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Ελλάδα
Με λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση
Υπουργείο Παιδείας
Για το ίδιο θέμα
Αλλαγές στην τεχνική εκπαίδευση ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας

....