Ηλεκτρονική Έκδοση

Σε χαμηλή πτήση το δώρο Χριστουγέννων

Στα 400 ευρώ θα αναλογεί το δώρο Χριστουγέννων που θα καταβληθεί φέτος στους συνταξιούχους όλων των ταμείων, αρκεί βέβαια να έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους και η μηνιαία σύνταξή τους να μην υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ. Ίδιο το σκηνικό και στο Δημόσιο, όπου για τους εργαζόμενους προβλέπεται δώρο 500 ευρώ, ενώ για την ώρα στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν επέλθει αλλαγές στον υπολογισμό του δώρου.

Με περικοπή του δώρου Χριστουγέννων θα υποδεχτούν τις φετινές γιορτές οι συνταξιούχοι του δημοσίου. Για τις συντάξεις κάτω των 2.500 ευρώ μεικτά, προβλέπεται δώρο Χριστουγέννων 400 ευρώ. Στις περιπτώσεις που χορηγούνται περισσότερες από μία συντάξεις, για τον υπολογισμό του ορίου των 2.500 ευρώ θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσό της μεγαλύτερης σύνταξης.

Από το όριο ηλικίας των 60 ετών εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώματος λαμβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας καθώς και οι δικαιούχοι εκ μεταβιβάσεως, εφόσον:

  1. είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου,
  2. δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή το 24ο έτος αν σπουδάζουν,
  3. είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67%, και
  4. συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα.
Το δώρο θα καταβληθεί μαζί με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου. Οι συντάξεις του ΟΓΑ θα καταβληθούν στις 10 Δεκεμβρίου, του ΙΚΑ και του ΝΑΤ στις 16 Δεκεμβρίου και του ΟΑΕΕ στις 16 και στις 20 Δεκεμβρίου. Εντός του Δεκεμβρίου θα καταβληθεί και το ΕΚΑΣ.

Υπενθυμίζεται πως στους χαμηλοσυνταξιούχους ηλικίας 60 ετών και άνω, όλων των ασφαλιστικών ταμείων πλην του ΟΓΑ, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί "βοήθημα" από 100 έως 300 ευρώ ανάλογα με το ετήσιο και το οικογενειακό εισόδημα.

Εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

 Στον δημόσιο τομέα ο 13ος και ο 14ος μισθός έχουν αναπροσαρμοστεί και δίνονται 1.000 ευρώ συνολικά κατά τη διάρκεια του έτους, δηλαδή 500 ευρώ δώρο Χριστουγέννων, 250 ευρώ δώρο Πάσχα και 250 ευρώ επίδομα αδείας.

Δεν δικαιούνται δώρο οι εργαζόμενοι του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που οι μεικτές αποδοχές τους υπερβαίνουν τα 3.000 ευρώ το μήνα (συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων).

Στον ιδιωτικό τομέα, οι μισθωτοί δικαιούνται κανονικά το δώρο των γιορτών. Το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, και Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Όσον αφορά στις λεπτομέρειες του Δώρου:

Οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη διήρκησε όλο το έτος, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Για όσους αμείβονται με μισθό, το δώρο ισούται με έναν μηνιαίο μισθό ενώ για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο το δώρο ισούται με 25 ημερομίσθια.

Για όσους μισθωτούς η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε όλο το έτος, το ποσό του δώρου είναι ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σ’ αυτή την περίπτωση, το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν για χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. Η χρονική περίοδος για τον υπολογισμό του δώρου των Χριστουγέννων, διαρκεί από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία

....