Ηλεκτρονική Έκδοση

Τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης αλληλέγγυα με τα πλάνα μεταρρυθμίσεων Ελλάδας και Ιρλανδίας

Θερμή υποδοχή είχε από τα κράτη- μέλη της ευρωζώνης η δέσμευση που ανέλαβε η Ελλάδα «να εφαρμόσει πλήρως και ταχέως το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, ύψους 50 δισ. ευρώ, το οποίο έχει ανακοινώσει».Παρόμοιες θετικές αποκρίσεις είχαν ο αντίστοιχεςι δεσμεύσεις Ιρλανδίας και Πορτογαλίας.

Στο τελικό ανακοινωθέν της Συνόδου, τονίζεται, ταυτόχρονα, ότι όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που να κατοχυρώνει την τήρηση, εφεξής, της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

Εκτός από τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων με πόρους 500 δισ. ευρώ στη θέση του υπάρχοντος των 440 δισ. στο κείμενο των τελικών συμπερασμάτων υπάρχουν επίσης δύο παραρτήματα: το πρώτο αφορά στο Σύμφωνο για το Ευρώ και το δεύτερο στα βασικά χαρακτηριστικά του μόνιμου ευρωμηχανισμού, για την αντιμετώπιση των κρίσεων.

Το Σύμφωνο για το Ευρώ θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση, τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών και την ενίσχυση της δημοσιονομικής σταθερότητας στην ευρωζώνη. Ουσιαστικά, οι χώρες της Ευρωζώνης δεσμεύτηκαν με το σύμφωνο αυτό ότι στο μέλλον θα συντονίζουν τις οικονομικές πολιτικές τους, όχι μόνο στα δημοσιονομικά ζητήματα αλλά και στα φορολογικά, τα μισθολογικά και τα συνταξιοδοτικά θέματα. Για τον σκοπό αυτό, άπαξ ετησίως θα συνέρχεται Σύνοδος Κορυφής η οποία θα καθορίζει τις προτεραιότητες της κάθε χώρας-μέλους, ώστε σταδιακά να συγκλίνουν τα επίπεδα ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα, στο κείμενο τονίζεται ότι οι μισθολογικές διευθετήσεις στον δημόσιο τομέα θα πρέπει να στηρίζουν τις προσπάθειες για ανταγωνιστικότητα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ στην αγορά της εργασίας θα πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις με στόχο τη λεγόμενη "ευελιξία με ασφάλεια". Επισημαίνεται, ακόμη, η ανάγκη προώθησης περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών καθώς και η ανάγκη καλύτερου συντονισμού των φορολογικών πολιτικών.

Όσον αφορά, τέλος, στον μόνιμο μηχανισμό για την αντιμετώπιση των οικονομικών κρίσεων που θα τεθεί σε λειτουργία από το 2013 και μετά, αναφέρεται ότι στόχος του είναι να παρεμβαίνει τόσο προληπτικά όσο και για την αποφυγή των κρίσεων. Ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να αγοράζει κρατικά ομόλογα, εφόσον μία χώρα δεν βρίσκει στις αγορές προσφορές με οικονομικώς αποδεκτούς όρους.

Στα τελικά συμπεράσματα του συμβουλίου επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την παροχή βοήθειας από τον μηχανισμό είναι η υιοθέτηση από την ωφελούμενη χώρα ενός προγράμματος σταθεροποίησης. Σημειώνονται, επίσης, οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται στην περίπτωση που μία χώρα της ζώνης του ευρώ φτάσει σε καθεστώς οικονομικής αφερεγγυότητας. Σε γενικές γραμμές διευκρινίζεται ότι θα ακολουθούνται οι ίδιες αρχές που ισχύουν και για το ΔΝΤ.

Τέλος, τα κρατικά ομόλογα που θα κυκλοφορούν από το 2013 και μετά θα περιέχουν μία ρήτρα, η οποία θα προβλέπει ότι σε περίπτωση που η χώρα που εκδίδει αυτά τα ομόλογα φτάσει σε καθεστώς οικονομικής αφερεγγυότητας τότε θα υφίστανται τις επιπτώσεις όχι μόνο τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ αλλά και ιδιώτες επενδυτές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ευρωπαϊκή Ένωση
Για το ίδιο θέμα
Σύνοδος Κορυφής: Επιμήκυνση 7,5 χρόνων και 1% μείωση επιτοκίου

....