Ηλεκτρονική Έκδοση

Καταργήσεις και συγχωνεύσεις δεκάδων φορέων του Δημοσίου και στο βάθος… απολύσεις

Κατατέθηκε σήμερα στη βουλή η τροπολογία – προσθήκη στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση» η οποία προβλέπει την κατάργηση ή τη συγχώνευση συνολικά 34 φορέων, αφήνει στον «αέρα» περίπου 7.000 υπαλλήλους του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και «ανοίγει» το δρόμο, για απολύσεις.

 

Όπως αναφέρετε στη τροπολογία που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, το κόστος της λειτουργίας του δημόσιου τομέα και η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα μειωθούν, μεταξύ άλλων, μέσω της αξιοποίησης του προσωπικού των φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται αλλά και από την κινητή και ακίνητη περιουσία τους. 
 
Μεταθέσεις και μετατάξεις προσωπικού
 
Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου και ειδικότητες για τις οποίες ο μεταφερόμενος ή μετατασσόμενος κατέχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις. Η μεταφορά ή μετάταξη του προσωπικού των καταργούμενων, ή συγχωνευόμενων, ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης υπηρεσιών και φορέων διενεργείται με παράλληλη δέσμευση κενής οργανικής θέσης τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.
 
Το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, απολύονται. Ακόμη, όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται και δεν παρουσιαστούν εντός 15 εργάσιμων ημερών, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβαση τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή.
 
Επίσης το προσωπικό που μεταφέρεται ή μετατάσσεται και έχει σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατατάσσεται σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας, ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας και λαμβάνει τις αποδοχές της υπηρεσίας υποδοχής. Ωστόσο τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. 
 
Ακόμη, παύουν οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που υπηρετεί στους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό καθεστώς λύσης και εκκαθάρισης φορείς και υπηρεσίες. 
 
Τέλος, το προσωπικό που μεταφέρεται ή μετατάσσεται εξακολουθεί να να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπάγονταν και πριν.
 
Ποιοί φορείς και ποιες επιχειρήσεις καταργούνται, συγχωνεύονται ή τίθενται σε λύση και εκκαθάριση 
 
Με την τροπολογία καταργείται: 
 
1. Το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής. Οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού.
2. Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.)
3. Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιμόρφωσης Δασικών Υπαλλήλων» (Ε.Κ.Ε.Δ.Υ.)
4. Ο Σταθμός Ελέγχου Κάπρων, Γενική Περιφερειακή Υπηρεσία
5. Το Εθνικό Κέντρο Θεάτρου και Χορού» (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.). Οι αρμοδιότητες του μεταφέρονται στην Δ/νση Θεάτρου και Χορού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού
6. Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Έργο Πολιτών»
7. Το Εθνικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
8. Το Κέντρο Εκπαίδευσης στην Ιππασία
 
Θέματα όπως η τύχη της κινητής και ακίνητης περιουσίας, η υπηρεσιακή κατάσταση του μετατασσόμενοι ή μεταφερόμενοι προσωπικού, ο τρόπος διάθεσης ταμειακών υπολοίπων κ.ά. ρυθμίζονται με ΚΥΑ του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, το υπουργείο Οικονομικών θα διενεργήσει απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων τα οποία περιέχονται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. 
 
Οι φορείς και οι ανώνυμες εταιρείες που συγχωνεύονται είναι οι εξής:
 
1. Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), συγχωνεύεται με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.),
2. Το Εθνικό Κέντρο Ιστιοπλοϊας Πειραιά, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Γλυφάδας «Ματθαίος Λιούγκας» και το Εθνικό Κλειστό Γυμναστήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ» συγχωνεύονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά
3. Το Εθνικό Αθλητικό και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων συγχωνεύεται με το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων
4. Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων συγχωνεύεται με το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.
5. Η Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης συγχωνεύεται με το ν.π.ι.δ. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
6. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής, ο Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων του συγχωνεύονται σε ένα νέο ν.π.ι.δ. με την επωνυμία «Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής».
7. Το Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρον Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Ναυταθλητικό  Κέντρο  Θεσσαλονίκης, το Περιφερειακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης , το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας Θεσσαλονίκης συγχωνεύονται σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης»
8. Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα συγχωνεύεται με την  Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
9. Η ανώνυμη εταιρεία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. συγχωνεύεται δι’ απορροφήσεως με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
10. Οι εταιρίες «Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων Υλικών»  και η «Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης και Ινών α.ε.» (Ε.Τ.Α.Κ.Ε.Ι. Α.Ε.) (Ε.ΚΕ.ΠΥ. Α.Ε.) συγχωνεύονται με την «Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων» (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.), δι΄απορροφήσεως των δύο πρώτων από την τρίτη.
 
Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου, το όργανο διοίκησης του φορέα στον οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Θέματα που αφορούν σε ζητήματα όπως το μεταφερόμενο προσωπικό και τις αρμοδιότητές του, ρυθμίζονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς. 
 
Σε λύση και εκκαθάριση τίθενται:
 
1. Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε.). Τον σκοπό της Ε.Τ.Α.Τ. Α.Ε. εκπληρώνει εφεξής ο ΕΦΕΤ.
2. Η ανώνυμη εταιρεία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( ΙΕΚΕΜ-ΟΕΕ).
3. Η ανώνυμη εταιρεία Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ (ΟΠΕΠ Α.Ε.)
4. Η ανώνυμη εταιρεία ΑΓΡΟΤΗΜΑ Α.Ε.
 
Η τροπολογία προβλέπει επίσης ότι με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού συγκεκριμένες ανώνυμες εταιρείες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όπως η ΕΡΤ και το ΙΓΜΕ, για παράδειγμα, μπορούν να καταργηθούν, να συγχωνευτούν, να διασπαστούν με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών αλλά και να αποσπαστούν από αυτές περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδοι ή τμήματα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή ακόμη και να μεταφέρονται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα σε άλλο νομικό πρόσωπο. 
 
Αναλυτικά, το παραπάνω αφορά τις ανώνυμες εταιρείες «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου - ΚΕΔ», ο «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού - ΟΔΔΥ», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση – ΕΡΤ», «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων – ΟΣΚ», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων – ΔΕΠΑΝΟΜ», «Θέμις Κατασκευαστική», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας- ΕΟΜΜΕΧ». Επίσης «αγγίζει» το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών – ΙΓΜΕ και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (ΕΙΝ). 
 
Με βάση τα παραπάνω, το «Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)», ο «Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης       (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) – «ΔΗΜΗΤΡΑ», ο «Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)» με διακριτικό τίτλο AGROCERT και ο «Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)» συγχωνεύονται σε ενιαίο φορέα με την επωνυμία «Ενιαίος Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ». 
 

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Παιδείας
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Οικονομικών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Για το ίδιο θέμα
ΣΥΝ: «Μεσιτικό γραφείο» το Υπουργικό Συμβούλιο
Συνεχίζεται το σίριαλ καταργήσεων-συγχωνεύσεων δημοσίων φορέων
Ανοιξε παράθυρο για απολύσεις στο Δημόσιο

....