Έντυπη Έκδοση

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2011 ΤΟΥ 2% ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ +1% ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τριπλή ψαλιδιά στον μισθό του δημοσίου υπαλλήλου

Νέο τριπλό κύμα μείωσης των αποδοχών για τους δημοσίους υπαλλήλους με την ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας, την εισφορά υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας και το κόψιμο 10%-50% του κινήτρου απόδοσης.

Η εντολή παρακράτησης των εισφορών και μείωσης των επιδομάτων εστάλη χθες στα λογιστήρια δημοσίων υπηρεσιών, Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ και τραπεζών, από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη.

Οι εργαζόμενοι του Δημοσίου θα δουν ξανά τις αποδοχές τους να περιορίζονται, ακόμα και αναδρομικά, από 1ης Ιανουαρίου 2011. Συγκεκριμένα θα καταβάλουν:

1 Αναδρομικά από 1.1.2011 θα παρακρατηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπέρ ανέργων 2% από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων (λειτουργοί, υπάλληλοι και στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, τράπεζες).

Η εισφορά υπολογίζεται στο σύνολο των τακτικών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, όπως βασικοί μισθοί, κάθε είδους επίδομα -μεταξύ αυτών και αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λπ. Δεν υπολογίζεται εισφορά επί των δαπανών μετακίνησης, καθώς και στις αποδοχές όσων ήδη την πληρώνουν.

Η εισφορά που αναλογεί στο επτάμηνο ή οκτάμηνο του έτους θα κατανεμηθεί και θα παρακρατηθεί ισόποσα στους υπόλοιπους 5 ή 6 μήνες που απομένουν μέχρι τη λήξη του χρόνου. Η εισφορά δεν είναι προσωρινή και αυτό ξεκαθαρίζεται καθώς αναφέρεται ότι από 1.1.2012 η παρακράτησή της θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται.

2 Αναδρομικά από 1.1.2011 θα παρακρατηθεί και η εισφορά 1% υπέρ Ταμείου Πρόνοιας των δημοσίων υπαλλήλων ή υπέρ ΟΑΕΔ για δημοσίους υπαλλήλους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

3 Από 1ης Ιουλίου κόβεται 10%-50% το κίνητρο απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων.

* Στους δημοσίους υπαλλήλους και τους εργαζομένους σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ θα κοπεί 50% και θα διαμορφωθεί στα 28,50 ευρώ μηνιαίως για υπαλλήλους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 32 ευρώ δευτεροβάθμιας, 40 ευρώ τεχνολογικής ή πανεπιστημιακής χωρίς πτυχίο, 45 ευρώ τεχνολογικής με πτυχίο ΤΕΙ και 50 ευρώ πανεπιστημιακής με πτυχίο ΑΕΙ. Περιορίζεται δε στο μισό, από 10 ευρώ σε 5 ευρώ, και η προσαύξηση που λαμβάνουν όσοι έχουν συμπληρώσει 25 έτη υπηρεσίας.

* Η περικοπή περιορίζεται στο 30% για το κίνητρο απόδοσης διπλωματικών υπαλλήλων και εξομοιούμενων μισθολογικά, καθώς και κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (αν το ποσό υπερβαίνει τα 200 ευρώ μηνιαίως, τότε μειώνεται 15%). Επιβάλλεται ακόμα:

* Μείωση 25% του ειδικού ερευνητικού επιδόματος, για μεταδιδακτορική έρευνα, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων.

* Μείωση 20% του ειδικού ερευνητικού επιδόματος για εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων, Ε.Π. των ΤΕΙ, ΚΕΠΕ, Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και μελών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, γιατρών ΕΣΥ, Αρχιερέων, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, μελών ΔΕΠ και ΕΕΔΙΠ των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, καθώς και μελών ΕΕΔΙΠ Πανεπιστημίων.

* Μείωση 15% σε επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης δαπανών (όπως βιβλιοθήκης) που πραγματοποιούν οι δικαστικοί λειτουργοί, το προσωπικό του νομικού συμβουλίου, οι ιατροδικαστές, καθώς και οι μουσικοί στις κρατικές ορχήστρες Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και της Λυρικής Σκηνής.

* Μείωση 10% της ειδικής πρόσθετης αμοιβής του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του επιδόματος ειδικής απασχόλησης σε στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής και Λιμενικού.

Μπαίνει οροφή 8.314,56 ευρώ στις μηνιαίες αμοιβές των δικαστικών και των εργαζομένων του ΝΣΚ, καθώς και 5.964,33 ευρώ στους γιατρούς του ΕΣΥ.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία

....