Έντυπη Έκδοση

Αναστολή υποβολής δηλώσεων

Αναστέλλεται η υποβολή των οριστικών δηλώσεων από ελεύθερους επαγγελματίες και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις για τη χρήση 2010, που έπρεπε να υποβληθούν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Με απόφαση του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, Ιωάννη Καπελέρη, ανεστάλη η υποβολή των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω Διαδικτύου.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Επιχειρήσεις

....