Έντυπη Έκδοση

Πως παρακρατείται η τριπλή έκτακτη εισφορά

Τριπλή έκτακτη εισφορά θα πληρώσουν το 2012 περίπου 3,7 εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι. Από τον Ιανουάριο του 2012 ξεκινάει η παρακράτηση της εισφοράς για τη χρονιά αυτή και με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης την άνοιξη θα καταβληθεί η εισφορά του 2011, ενώ μέχρι τον Φεβρουάριο θα εξοφλούνται οι τελευταίες δόσεις της εισφοράς για τα εισοδήματα του 2010.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η παρακράτηση της εισφοράς που αναλογεί στα εισοδήματα που αποκτώνται το 2012 και για την οποία δεν θα υπάρξει έκπτωση κατά την παρακράτηση, προβλέπει:

* Η εισφορά αλληλεγγύης παρακρατείται κάθε μήνα από 1/1/12 μέχρι 31/12/2014 σε εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, κύριες συντάξεις, αμειβόμενους με ημερομίσθιο με σχέση μίσθωσης εργασίας πάνω από ένα έτος στον ίδιο εργοδότη ή με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου, αξιωματικούς και κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.

* Οι συντελεστές παρακράτησης της εισφοράς κυμαίνονται από 1% για εισοδήματα από 12.001 -20.000 ευρώ και μέχρι 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ. Ο συντελεστής αυξάνει στο 5% για καθαρές αποδοχές Προέδρου της Δημοκρατίας, προέδρου και αντιπροέδρων της Βουλής, βουλευτών, προέδρου και αντιπροέδρων της κυβέρνησης, υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραμματέων υπουργείων, γενικών γραμματέων αποκεντρωμένων διοικήσεων, περιφερειαρχών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και γενικώς αιρετών προσώπων.

* Η εισφορά επιβάλλεται στο εισόδημα (συμπεριλαμβάνονται και όλα τα πρόσθετα, όπως υπερωρίες, επίδομα ισολογισμού κ.λπ.) που απομένει μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. Ως εκ τούτου από το ποσό στο οποίο επιβάλλεται η εισφορά δεν αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος.

* Η ειδική εισφορά δεν αφαιρείται από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας.

* Εξαιρούνται της εισφοράς ή δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς τυφλοί και όσων παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό 80% και άνω, οι αποζημιώσεις απολυομένων, η εφάπαξ παροχή από ταμεία προνοίας και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, το εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.

* Δεν παρακρατείται η εισφορά σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και διάρκειας μικρότερης του έτους, αναδρομικά εισοδήματα, κύριες συντάξεις ή παροχές από επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, καθώς και σε ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (παροχή κατοικίας ή αυτοκινήτου σε στελέχη και υπαλλήλους).

* Στη βεβαίωση αποδοχών που θα δίνεται από το 2013 και μετά θα αναγράφονται και τα παρακρατούμενα ποσά της εισφοράς, τα οποία θα αναγράφονται από τους φορολογουμένους στην ετήσια δήλωση εισοδήματος, προκειμένου να συμψηφιστούν με την εισφορά που αναλογεί στα συνολικά εισοδήματά τους.

* Το ποσό της εισφοράς που παρακρατείται δεν μειώνεται 1,5%, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του φόρου εισοδήματος.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Υπουργείο Οικονομικών

....