Έντυπη Έκδοση

* ΜΕΧΡΙ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ * ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ * ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2011 ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ, ΑΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΘΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΕΙ

Πώς θα διορθωθούν τα λάθη στο χαράτσι της ΔΕΗ

Περιθώριο έως τις 20 Ιανουαρίου έχουν οι πολίτες να διορθώσουν στους δήμους λάθη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, σε περίπτωση που κλήθηκαν να πληρώσουν μεγαλύτερο τέλος επί των ακινήτων από αυτό που τους αναλογεί. Επίσης, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, ορίζονται μία σειρά από εξαιρέσεις-εκπτώσεις στην καταβολή του τέλους.

Ορίζεται ότι η έκδοση και η εκτέλεση της εντολής διακοπής του ρεύματος μπορεί να αναστέλλονται, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη ή του προσώπου που συνοικεί με αυτό, αν αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση πολιτών που διαβιούν υπό μειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες (απουσία εισοδήματος και λοιπών περιουσιακών στοιχείων). Ζητείται εξαίρεση και κρίνεται, αν βρίσκεται σε προφανή άμεσο κίνδυνο για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί με αυτόν.

Αποκλειστικά αρμόδιος να διαπιστώσει εάν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις αναστολής της έκδοσης εντολής διακοπής του ρεύματος και της εκτέλεσής της είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τη φορολογία εισοδήματος ΔΟΥ, ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Μπορεί εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύματος, να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόμενες δόσεις -που είναι δύο για το έτος 2011 και πέντε για το έτος 2012- είτε τον περιορισμό του ποσού σε ύψος που κρίνεται αναγκαίο.

Ηλεκτρονικά ή στη ΔΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και να ενταχθούν σε αυτές τις κατηγορίες (συμπληρώνοντας τη φόρμα) στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://www1.gsis.gr/taxisnet2/eta/. Για τους πολίτες που αδυνατούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, επιτρέπεται η υποβολή της στην αρμόδια ΔΟΥ, η οποία στη συνέχεια την καταχωρίζει στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι ο μειωμένος συντελεστής του τέλους εφαρμόζεται σε πρόσωπα που τα ίδια, ή πρόσωπα που τα βαρύνουν φορολογικά, παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, καθώς και σε πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN, σε ποσοστό από 67% και άνω.

Επίσης, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και σε κατοικία που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή συγκυριότητα σε σύζυγο του δικαιούχου. Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και όταν η κατοικία ανήκει σε ένα ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου ενός εκ των γονέων.

Το ειδικό τέλος θα καταβληθεί και για το επόμενο έτος στη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος σε πέντε ισόποσες δόσεις, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.

Οσον αφορά τις διορθώσεις λαθών, το τέλος του 2011 θα καταβληθεί με τα υφιστάμενα στοιχεία και αν τελικά αποδειχτεί ότι το ποσό ήταν μικρότερο, τότε η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012.

Αν προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος με τον επόμενο λογαριασμό. Οι ηλεκτρονικές καταστάσεις, που περιλαμβάνουν τα ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του κάθε δήμου και με βάση τις οποίες υπολογίστηκε το τέλος του 2011, θα σταλούν σ' αυτούς.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο δήμο για τη διόρθωση λαθών στην επιφάνεια, την παλαιότητα ή την τιμή ζώνης του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

«Τσεκ» από δήμους

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι την 20ή Ιανουαρίου. Αλλά και οι ίδιοι οι δήμοι καλούνται να τσεκάρουν αν στις καταστάσεις αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης.

Στη συνέχεια οι δήμοι θα στείλουν έως τις 27 Ιανουαρίου τις ενημερωμένες καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ, ο οποίος στη συνέχεια θα τις αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) που θα τις ελέγχει ενδεικτικά ως προς την τιμή ζώνης. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λάθος σε τιμή ζώνης, η ΓΓΠΣ διορθώνει την κατάσταση ενημερώνοντας για τη διόρθωση τον αρμόδιο δήμο.

Εως τις 10 Φεβρουαρίου η ΓΓΠΣ θα διαβιβάσει τις καταστάσεις στο Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ, ο οποίος με τη σειρά του θα υπολογίσει, βάσει των νέων στοιχείων, το τέλος. Εφ' όσον προκύπτει ποσό χαμηλότερο από το αρχικώς υπολογισθέν, η διαφορά αφαιρείται από το ποσό του τέλους του 2012. Το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία

....