Έντυπη Έκδοση

ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΩΣΗ 17-35% ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Νέο ψαλίδι σε συντάξεις

Διπλή βίαιη αναπροσαρμογή των συντάξεών τους θα υποστούν 500.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου και όσοι υπάγονται στα 18 ειδικά μισθολόγια (δικαστικοί, νοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.).

500.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου και όσοι υπάγονται στα 18 ειδικά μισθολόγια θα υποστούν τη διπλή βίαιη αναπροσαρμογή 500.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου και όσοι υπάγονται στα 18 ειδικά μισθολόγια θα υποστούν τη διπλή βίαιη αναπροσαρμογή Οι συνταξιούχοι αυτοί θα υποστούν απώλειες στα εισοδήματά τους που θα κυμαίνονται μεσοσταθμικά από 17 έως 35%, από την ενσωμάτωση του ενιαίου μισθολογίου στον υπολογισμό της σύνταξής τους, αλλά και από το «κλιμακωτό» χαράτσι που θα επιβληθεί από το τέλος του μήνα και θα κυμαίνεται από 5% για τα 1.000 ευρώ έως και 20% για ποσά ώς 3.000 ευρώ υπολογιζομένου του αθροίσματος των συντάξεων που λαμβάνουν.

Τα νέα χαράτσια

Τα νέα χαράτσια έρχονται με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με το οποίο προβλέπεται:

1. Αναδρομική περικοπή στις συντάξεις από 1/8/2012 στα 18 ειδικά μισθολόγια.

2. Προσυνταξιοδοτικό καθεστώς στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, όπου θα προκαταβάλλεται το 50% της σύνταξης μέχρι την έκδοση της κύριας.

3. Επέκταση του ΕΚΑΣ και στο Δημόσιο για οικογενειακά εισοδήματα έως 13.500 ευρώ, ίσο με 30 ευρώ το μήνα.

4. Διακοπή του ΕΚΑΣ για όσους είναι κάτω των 65 ετών από την 1η-1-2014.

5. Προειδοποίηση απόλυσης με μισή αποζημίωση.

Συγκεκριμένα με τις διατάξεις της παρ. 12 προβλέπεται η αναπροσαρμογή από 1-8-2012 των συντάξεων των συνταξιούχων του Δημοσίου που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια (4093/12 παρ. 13-36), η περικοπή των οποίων θα έχει αναδρομική ισχύ από 1-8-2012 και θα κυμαίνεται μεσοσταθμικά από 12 έως 15%. Θα προηγηθούν οι περικοπές που περιλαμβάνονται στο χαράτσι από το τέλος Ιανουαρίου 5-20%, οι οποίες θα γίνουν αθροιστικά σε όλες τις συντάξεις που λαμβάνει κάποιος.

Η εν λόγω αναπροσαρμογή επιβάλλεται με σωρεία σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι προτεινόμενες, όμως, διατάξεις, όπως επισημαίνεται στο νομοσχέδιο, «κρίνονται επιβεβλημένες, επειδή για πρώτη φορά με την αυτοδίκαιη αναπροσαρμογή των συντάξεων, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, θα υπάρξει μείωση αυτών».

Ειδικά για την αναπροσαρμογή των συντάξεων όσων από τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία από 1-7-2011 και μετά, λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από τη σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και την προσκόμιση σχετικής διοικητικής πράξης της Υπηρεσίας, από την οποία αποχώρησε, και οι διατάξεις της παρ. 38 της υποπαραγράφου της παραγράφου Γ του 1ου άρθρου του ν. 4093/2012.

Από τις μειώσεις εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, καθώς και οι Ανάπηροι Πολέμου Αξιωματικοί Πολεμικής Διαθεσιμότητας, οι οποίοι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω σύμφωνα με γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Δημόσιος Τομέας

....