Έντυπη Έκδοση

Τρύπα 200 εκατ. το μήνα στο ΙΚΑ, από ψιλό κόσκινο οι νέες συνταγές φαρμάκων

«Κόκκινο» συναγερμό σήμανε στο οικονομικό επιτελείο η υστέρηση εσόδων της τάξης των 200 εκατ. ευρώ το μήνα που παρουσίασε το ΙΚΑ για το τελευταίο τετράμηνο του 2012, γεγονός που εξανάγκασε την κυβέρνηση να «ξεσκονίσει» εκ νέου τη συνταγογράφηση φαρμάκων.

Σε έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσαν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας στελεχών των τριών φορέων στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, συζητήθηκε η «αιμορραγία» του ΙΚΑ, η οποία για το διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου φτάνει τα 800 εκατ. ευρώ, και όπως διαπιστώθηκε οφείλεται στους εξής παράγοντες:

* Στην αύξηση της εισφοροδιαφυγής, η οποία για το συγκεκριμένο διάστημα αγγίζει το 40%. Δηλαδή, εμφανίζεται αυξημένη κατά 5% σε σχέση με τον μέσο όρο της αντίστοιχης περιόδου του 2011.

* Στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και στην αύξηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, όπως προκύπτει από τους ελέγχους που διεξήγαγαν τα μικτά κλιμάκια των επιθεωρητών του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ

Ετσι αποφασίστηκε η πιστή εφαρμογή του νόμου ακόμα και στις περιπτώσεις των επιχειρηματιών που εμφανίζουν καθυστερήσεις στην καταβολή εισφορών, καθώς επίσης και ο έλεγχος της συνταγογράφησης (παροχές σε είδος και σε χρήμα) που διεξάγεται πλέον από τον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή για τις νέες συνταγογραφήσεις.

Σύμφωνα με οδηγίες του ΙΚΑ προς όλα τα υποκαταστήματα, οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων θα εξακολουθούν να προσέρχονται για θέματα παροχών ασθενείας σε είδος, στις υπηρεσίες από τις οποίες εξυπηρετούνταν πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες προβαίνουν στον έλεγχο και την απόδοση των δικαιούμενων ποσών, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ.

Εφαρμογή κανονισμού

Επομένως, οι υπηρεσίες παροχών των μονάδων του ΙΚΑ πρέπει να εφαρμόζουν τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας και η ειδική υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έχει σκοπό τα εξής:

-Την εποπτεία και το συντονισμό των ενεργειών για έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των ασφαλιστικών φορέων.

- Τον έλεγχο για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών.

- Το συντονισμό των ελέγχων για τις παροχές περίθαλψης για τις οποίες απαιτείται έγκριση ελεγκτή γιατρού.

Το σχεδιασμό και την ανάθεση μηχανογραφικών εφαρμογών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, που σκοπό έχει την παρακολούθηση της κατανάλωσης των υπηρεσιών και των παροχών υγείας.

Επιπλέον, με τις νέες οδηγίες, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους μπορούν να ενεργούν ως ανακριτικοί υπάλληλοι και να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Φαρμακοβιομηχανία και εμπόριο φαρμάκων
Για το ίδιο θέμα
Αλλοι 600.000 στον προθάλαμο των ατομικών συμβάσεων

....