Έντυπη Έκδοση

Πώς μας φακελώνουν οι τράπεζες

Σύμφωνα με τον Νίκο Χουντή, από τον Φεβρουάριο του 2012 ετοιμαζόταν «τράπεζα δεδομένων» με αφορμή πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ΠΔ/ΤΕ 2652/29.2.2012) για την πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευόμενων από την ΤτΕ ιδρυμάτων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, «όλοι οι υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης οφείλουν να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό τους σημείωμα». Αναλυτικότερα, ζητούνταν «τα εισοδήματα πελάτη φυσικού προσώπου να επαληθεύονται βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος - συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου, πλην των περιπτώσεων των μη υπόχρεων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης».

Ετσι, οι τράπεζες σταδιακά απέκτησαν βάση αναλυτικών στοιχείων που, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, εμπίπτουν στη διάταξη περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και αυτό, όπως σημειώνουν, γίνεται κατά παρέκκλιση του Συντάγματος, με ό,τι μπορεί να προοιωνίζεται για τη συνέχεια.

Οι ίδιοι κύκλοι προειδοποιούν πως το θέμα της ταυτοποίησης φορολογικών στοιχείων των καταθετών (στα αρχεία των τραπεζών) αντιβαίνει στην κοινοτική νομοθεσία. Θεωρούν δε πιθανότατη την προσβολή του μέτρου ύστερα από ενδεχόμενη προσφυγή θιγόμενου καταθέτη.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Προσωπικά δεδομένα
Τράπεζες & χρηματοπιστωτικό σύστημα
Για το ίδιο θέμα
ΔΝΤ: Κάντε κάτι για την εγγύηση των ευρω-καταθέσεων

....