Έντυπη Έκδοση

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

20+4 αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία

Την καθιέρωση ασφαλιστικού πιστοποιητικού για όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, την αύξηση του εργόσημου κατά 10%, τη συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας με τις ελεγκτικές αρχές του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, τη συνταξιοδότηση των αγροτών με 40 έτη στα 62, καθώς και άλλες 20 διατάξεις προβλέπει πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

Πιο αυστηρή γίνεται, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών δημοσίων υπαλλήλων Πιο αυστηρή γίνεται, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών δημοσίων υπαλλήλων Το νομοσχέδιο «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις», που παρουσιάζει η «Ε», έχει λάβει την τελική του μορφή και εκκρεμεί μόνο το θέμα της ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τα Ταμεία, καθώς ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης επιθυμεί η ρύθμιση αυτή να έχει πάγιο χαρακτήρα και να διαρκεί μέχρι το 2020 (100 δόσεις), θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί με την τρόικα.

Συνολικά το πολυνομοσχέδιο θα έχει 24 άρθρα, τα οποία θα προβλέπουν τα εξής:

1 Τη θέσπιση του συστήματος «Αριάδνη». Το σύστημα «Αριάδνη» αναπτύσσεται με τη μορφή «δικτύου συνεργασίας» των εμπλεκόμενων υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών και θεσμικών φορέων (ληξιαρχεία, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κ.ά.). Με το σύστημα «Αριάδνη» θα επιτευχθεί η οριστική καταπολέμηση της παραβατικότητας στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης. Συνήθη συμπτώματα αυτής της μορφής αποτελούν η παράνομη είσπραξη συντάξεων από συγγενείς ή οικείους του θανόντος, συντάξεις χηρείας που συνέχισαν να εισπράττονται από πρώην δικαιούχους που συνήψαν εν τω μεταξύ νέο γάμο ή κατήρτισαν σύμφωνο συμβίωσης, οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται σε διαζευγμένους μολονότι δεν έχουν την επιμέλεια των τέκνων κ.λπ.

Αυστηροποίηση

2Τ ην αυστηροποίηση της αντιμετώπισης των παραβατικών συμπεριφορών υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που στρέφονται κατά του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας, και τη θέσπισή τους ως ιδιώνυμου εγκλήματος με φυλάκιση ώς 5 έτη.

3 Την ενίσχυση της ελεγκτικής αποτελεσματικότητας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ιδίως ως προς την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας. Θωρακίζονται επιπλέον οι επιθεωρητές εργασίας με: (α) την αποζημίωσή τους από το ελληνικό Δημόσιο, όταν η κινητή περιουσία τους καταστρέφεται ή ζημιώνεται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, (β) με την προστασία τους από ενδεχόμενη διαφορετική κρίση ανωτέρου οργάνου.

4 Επιβολή προστίμων σε όσους έχουν εικονική καταγγελία της σύμβασής τους και ταυτόχρονα εργάζονται.

5 Την αναδιαμόρφωση και ενίσχυση της συμφιλιωτικής διαδικασίας που μπορεί να προωθεί το ΣΕΠΕ. Διαχωρίζεται και οριοθετείται η διαδικασία της συμφιλίωσης από τη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών. Στην πρώτη περίπτωση η προσέλευση των ενδιαφερομένων μερών είναι οικειοθελής, ενώ στη δεύτερη υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η προσκόμιση των σχετικών στοιχείων.

6 Καθιέρωση του ασφαλιστικού πιστοποιητικού για τις μεγάλες επιχειρήσεις και προσυμπλήρωση από τη ΓΓΠΣ της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων, στη βάση των στοιχείων που της διαβιβάστηκαν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Κοινωνική Ασφάλιση (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

7 Από 1-7-2013 η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. μετατρέπεται σε ενιαία αρχή πληρωμής συντάξεων, γεγονός που συμβάλλει στη διαφάνεια και στην ταχύτερη απονομή των συντάξεων, καθώς συνδέεται με το σύστημα ΔΙΑΣ.

8 Τη δυνατότητα σε κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος (ιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.), οι οποίοι όμως δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελμα, να μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, αξιοποιώντας έτσι τα μέτρα της πολιτείας για την ένταξη/επανένταξή τους.

9 Την κατάργηση του μέχρι σήμερα ισχύοντος λόγου διαγραφής των εγγεγραμμένων ανέργων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, όταν αυτοί συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Το μέτρο αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι η διαγραφή των ανέργων από τα μητρώα λειτουργούσε αποτρεπτικά για εκείνους από τους εγγεγραμμένους ανέργους που απέφευγαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

10 Την εισαγωγή της αρχής των «αμοιβαίων υποχρεώσεων» (mutual obligation principle). Σύμφωνα με αυτή, οι άνεργοι υποχρεώνονται σε ενεργή αναζήτηση με αντάλλαγμα στοχοθετημένες ενέργειες που θα τους βοηθήσουν είτε να βρουν εργασία είτε να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεσης εργασίας (μέσω ενίσχυσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους).

11 Την κατάργηση δώδεκα (12) θέσεων ειδικών συνεργατών του υπουργού Εργασίας.

12 Τη θεσμική αναγνώριση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου με το ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ. Ο ΣΕΤΕ εκπροσωπεί περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις που απασχολούν άμεσα περισσότερους από 400.000 εργαζομένους και η θεσμική αναγνώρισή του ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου συντελείται στο πλαίσιο της διεύρυνσης της αντιπροσωπευτικής βάσης των εργοδοτικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην κοινωνική διαβούλευση.

13 Δημιουργείται «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών» (ΕΛΕΚΠ)», ο οποίος ενσωματώνει και τον παλαιότερο (ΛΑΕΚ), μέσω του οποίου θα αντικατασταθούν οι παροχές των καταργημένων Οργανισμών της Εργατικής Κατοικίας και Εστίας. Ετσι αναβαθμίζεται το σύστημα κοινωνικής προστασίας που παρέχει ο ΟΑΕΔ και εμπλουτίζεται με δραστηριότητες όπως η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, η επιδότηση ενοικίου, η λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.

14Τ ην απλούστευση του καθεστώτος ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με μόνο κριτήριο τη δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των δωματίων. Συγκεκριμένα: α) μέχρι 5 δωμάτια, υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ, β) από 6-10 δωμάτια, υπαγωγή στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΓΑ εφ' όσον ασκείται παράλληλα και αγροτική δραστηριότητα. Εάν δεν ασκείται παράλληλα αγροτική δραστηριότητα, τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, γ) από 11 δωμάτια και άνω, υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

15 Την αναβάθμιση του πλαισίου λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και τη συνέχιση της απονομής σύνταξης, ακόμη και αν ο ελεγχόμενος συνταξιούχος δεν έχει ακόμη ελεγχθεί από τα ΚΕΠΑ (μέχρι 31-10-2013).

16 Την παράταση για ακόμη ένα χρόνο της ασφαλιστικής κάλυψης (ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης) ανέργων και ανασφάλιστων ατόμων.

17 Την τροποποίηση της ρύθμισης για την παροχή βοηθήματος ανεργίας σε αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε το βοήθημα να αποδίδεται και σε επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί κ.λπ.) χωρίς αυτοί να χρειαστεί να διακόψουν την ασφάλισή τους.

18 Τη σταδιακή διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και τον εξορθολογισμό χρήσης του εργοσήμου με αύξησή του κατά 10%, ώστε να καλυφθούν ασφαλιστικά κατηγορίες περιστασιακά εργαζομένων που απασχολούνταν με μορφές αδήλωτης/ ανασφάλιστης εργασίας (καθαρισμός σε κοινόχρηστους χώρους).

19 Χρήση του εργοσήμου και σε αγροτικές εργασίες.

Σύνταξη στους αγρότες

20 Τη θέσπιση ειδικής διάταξης για συμψηφισμό ή παρακράτηση από τη δικαιούμενη σύνταξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στον ΟΓΑ. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης από τον ΟΓΑ, ακόμη και αν ο ασφαλισμένος οφείλει εισφορές που δεν ξεπερνούν τα 4.000 ευρώ.

21 Τη δυνατότητα χορήγησης σύνταξης στους αγρότες με 40 έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας το 62ο έτος.

22 Τη δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας ασφαλιστικών φορέων σε άλλους φορείς εποπτείας του υπουργείου Εργασίας.

23 Τη δυνατότητα επανεγγραφής στην κύρια και επικουρική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ατόμων (πρώην ασφαλισμένων) τα οποία διέκοψαν παλαιότερα το επάγγελμά τους και σήμερα έχουν νέα επαγγελματική δραστηριότητα ως επαγγελματίες.

24 Το ακατάσχετο των εισφορών που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι αποτελούν κοινωνικούς πόρους.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Βουλή
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση
Για το ίδιο θέμα
Ψαλίδι ακόμη και ανά τρίμηνο

....