Έντυπη Έκδοση

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΑΛΛΑΓΕΣ

Νόμος «πάρτα όλα» για επενδυτές και ανάπτυξη

Με στόχο να αντιστρέψει το αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα και τη φυγή μεγάλων εταιρειών από την Ελλάδα, το υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε στη Βουλή το νέο επενδυτικό νόμο.

Σε αυτόν εισάγονται διατάξεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επενδυτών, ενώ καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός των «Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων», συστήνεται η «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο» και απλοποιείται η ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων.

Ειδικότερα, οι κυριότερες αλλαγές είναι οι ακόλουθες:

* Δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής.

* Απελευθερώνεται η επιλογή του μείγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.ά.) για επενδύσεις κάτω από 50 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για μικρούς και μεσαίους επενδυτές.

* Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών, ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων και η βιωσιμότητά τους.

* Παρέχεται η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.

* Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα, εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Εργων και να επικεντρωθεί στα 1.624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν.

* Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, όπως τράπεζες και ελεγκτικές εταιρείες, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων.

* Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά.

* Επαναφέρεται το όριο κύρωσης από τη Βουλή από τα 150 εκατομμύρια στα 50 εκατ.

* Συστήνεται αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών.

* Διευκολύνει επενδυτές τρίτων κρατών και ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα, με την παροχή διευρυμένων χρονικών ορίων 10 ετών παραμονής για τους εκπροσώπους των επενδυτικών φορέων και των συνεργατών τους.

* Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, που προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα η αξία της οποίας υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

* Παρέχεται η δημιουργία υδατοδρομίου από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Ανάπτυξη
Υπουργείο Ανάπτυξης
Επενδύσεις
Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Βουλή
Για το ίδιο θέμα
Μίχαλος: Δεν αρκεί ο νέος επενδυτικός νόμος
Δώρο ο ΦΠΑ για Cosco-HP στο λιμάνι
Στο παιχνίδι και η Εκκλησία
Πολλές «καραμέλες» και φωτογραφικές διατάξεις

....