Έντυπη Έκδοση

Εξαιρούνται ΦΠΑ οι ξένες εισαγωγικές

Διευκολύνσεις σε ξένες επιχειρήσεις που εισάγουν εμπορεύματα στην Ελλάδα, με την κατ' ουσίαν εξαίρεσή τους από τον ΦΠΑ, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι «διευκολύνσεις» παρέχονται στις ξένες εξαγωγικές επιχειρήσεις, την ώρα όμως που το Δημόσιο χρωστάει δεκάδες εκατομμύρια από επιστροφές φόρου στις ελληνικές. Στην τροπολογία προβλέπεται ότι κατά την εισαγωγή των προϊόντων ο ΦΠΑ δεν θα καταβάλλεται, αλλά θα βεβαιώνεται και θα «παρακολουθείται» έως τον τελικό προορισμό των συγκεκριμένων προϊόντων σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες. Στην τροπολογία αναφέρεται ότι δεν εισπράττεται ΦΠΑ από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο εισαγωγέας να μην είναι εγκατεστημένο στη χώρα μας και υποκείμενο σε φόρο πρόσωπο. Η στατιστική αξία των εισαγωγών να ανέρχεται σε ετήσια βάση σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ. Κατά τα 5 πρώτα χρόνια ένταξης στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, το ποσό αυτό προσδιορίζεται σε 120 εκατ. ευρώ ετησίως. Ποσοστό άνω του 90% της αξίας των εισαγομένων αγαθών σε ετήσια βάση παραδίδεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες. Οπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ, θα επέλθει αύξηση των εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού από την είσπραξη δασμών και από την αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της ενίσχυσης του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Βουλή
Υπουργείο Οικονομικών
Επιχειρήσεις

....