Έντυπη Έκδοση

Αλλαγές προς χάριν των διασταυρώσεων

Ε1 Προσοχή στις φάκες

Με ΑΜΚΑ και αριθμό παροχής ΔΕΗ

Γεμάτο παγίδες και νέους κωδικούς είναι το καινούργιο Ε1 που θα κληθούν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά οι φορολογούμενοι. Το έντυπο περιλαμβάνει αλλαγές οι οποίες διευκολύνουν την Εφορία να προχωρήσει σε διασταυρώσεις στοιχείων. Η μεγάλη αλλαγή είναι η υποχρεωτική δήλωση τόκων, καταθέσεων, μερισμάτων και κερδών από μετοχές για το έτος 2012, αλλά και η υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κύριας και εξοχικής κατοικίας, όπως και του ΑΜΚΑ. Υπόχρεοι να υποβάλουν Ε1 είναι όλοι όσοι είναι άνω των 18 ετών και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.

* Από τις βασικότερες αλλαγές είναι ότι στον πίνακα 5 ο φορολογούμενος θα πρέπει να αναγράψει στον κωδικό 206 τον αριθμό παροχής ρεύματος, ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις και να εντοπιστούν όσοι δεν πλήρωσαν τον ειδικό φόρο ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Επίσης, στον πίνακα 9 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τον ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες διασταυρώσεις με τα στοιχεία των ασφαλιστικών ταμείων.

* Αλλαγές υπάρχουν και στους κωδικούς 659-660, που αφορούν τόκους καταθέσεων, κέρδη από πωλήσεις μετοχών, από τόκους ομολόγων και από μερίσματα που έχουν εισπραχθεί. Με τον τελευταίο νόμο, η συμπλήρωσή τους γίνεται υποχρεωτική, ώστε να προστεθούν στα υπόλοιπα εισοδήματα και να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

* Οι τόκοι καταθέσεων φορολογούνται στην πηγή. Εχει επιβληθεί συντελεστής φόρου 10% για τους τόκους του 2012, ο οποίος έχει πληρωθεί ήδη μέσω των τραπεζών (από 1ης Ιανουαρίου ο συντελεστής έχει αυξηθεί σε 15%).

Εκτακτη εισφορά 1%-4%

Οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και έκτακτη εισφορά εφόσον το συνολικό τους εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) είναι μεγαλύτερο των 12.000 ευρώ. Επιβάλλεται επί του συνολικού εισοδήματος και υπολογίζεται ως εξής:

* Με συντελεστή 1% για εισόδημα από 12.000 ευρώ έως και 20.000 ευρώ.

* 2% για εισόδημα άνω των 20.001 έως και 50.000 ευρώ.

* 3% από 50.001 έως και 100.000 ευρώ. Και

* 4% από 100.001 ευρώ και άνω.

Οταν λέμε συνολικό εισόδημα, εννοούμε πρόσθεση όλων των πηγών (μισθός + ενοίκια + τόκοι + μερίσματα +... κ.λπ.). Με άλλα λόγια, ορισμένα εισοδήματα που έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή (όπως τόκοι και μερίσματα) θα φορολογηθούν δύο φορές.

Στους μισθωτούς, αν η έκτακτη εισφορά έχει παρακρατηθεί ήδη από τις μηνιαίες αποδοχές τους, σε περίπτωση που υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση θα συμπεριληφθεί στο εκκαθαριστικό της Εφορίας.

Σχετικά με την ήδη παρακρατηθείσα εισφορά αλληλεγγύης, σε μηναία βάση από τις αποδοχές, θα πρέπει να δηλωθεί στον κωδικό 333-334 του πίνακα 8, ώστε να εξακριβωθεί αν υπάρχουν διαφορές.

* Διαφοροποίηση υπάρχει και για αυτούς που αμείβονται με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, αλλά δουλεύουν σε έναν εργοδότη (σ.σ. δηλαδή σαν μισθωτοί). Συμπληρώνοντας τον κωδικό 019-020, θα γλιτώσουν από το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος, που είναι 650 ευρώ για φέτος, και θα πληρώσουν 500 ευρώ. Επίσης, όσοι είναι γεννημένοι πριν από το 1950 και απέχουν τρία χρόνια από τη σύνταξη, πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 027-028, ώστε να απαλλαχθούν από το τέλος επιτηδεύματος.

* Στους κωδικούς 175-176, ο φορολογούμενος από φέτος θα πρέπει να συμπληρώσει, πέρα από το ακαθάριστο εισόδημα κατοικιών πάνω από τα 300 τ.μ., και το ακαθάριστο εισόδημα από επαγγελματικές και εμπορικές μισθώσεις.

* Νέοι κωδικοί είναι και οι 177-178 για τη δήλωση του ακαθάριστου εισοδήματος κατοικιών μικρότερων από 300 τ.μ. αστικών μισθώσεων, αποθηκών και χώρων στάθμευσης.

* Το καινούργιο Ε1 εισάγει ακόμα δύο νέους κωδικούς. Οι κωδικοί 844 και 845 αφορούν όσους έχουν σκάφη αναψυχής και καλούνται να δηλώσουν τον ΑΦΜ του κυρίου ή του κατόχου.

* Στους κωδικούς 077-078, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν δαπάνες αποκατάστασης ακινήτων, ενώ στους κωδικούς 039-040 δαπάνες αποκατάστασης διατηρητέων, ώστε να επωφεληθούν από τις προβλεπόμενες φοροαπαλλαγές.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική

....