Έντυπη Έκδοση

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Μια στοίβα δικαιολογητικά για το Ε21

ΤΟ ΝΕΟ έντυπο Ε21 θα υποβάλουν φέτος για πρώτη φορά 2.500.000 φορολογούμενοι ώστε να λάβουν το επίδομα τέκνων, που αντικαθιστά από φέτος το αφορολόγητο των παιδιών.

Το Ε21 θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με το Ε1, μέσω του TAXISNET έως το τέλος Ιουνίου, από όσους δικαιούνται να εισπράξουν το επίδομα που κυμαίνεται από 13,3 έως 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα. Την αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν και οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι για να λάβουν το επίδομα των 500 ευρώ το χρόνο για κάθε παιδί.

Στο Ε21 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των προστατευόμενων τέκνων και ειδικότερα:

- Ηλικία

- Εάν είναι φοιτητής ή όχι

- Τον ΑΜΚΑ

- Τον ΑΦΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι για τα οικογενειακά επιδόματα θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή.

* Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα τα οποία μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού) ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης. Σημειώνεται πως για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού -εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης- το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει να είναι θεωρημένο από το ελληνικό προξενείο.

* Ιατρική γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ή απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για εξαρτώμενο τέκνο που έχει συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας, δεν είναι σπουδαστής ή φοιτητής, και έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

* Εγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής για πολίτη κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό.

Οι δικαιούχοι των νέων επιδομάτων θα μπορούν να εισπράξουν την πρώτη δόση των παροχών αυτών περί το τέλος Ιουνίου. Το ύψος της δόσης θα ισοδυναμεί με το 50% του συνολικού ποσού που δικαιούται ετησίως κάθε οικογενειάρχης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική

....