Έντυπη Έκδοση

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

Κινδυνεύουν να χαθούν 350 εκατ. από έρευνα και τεχνολογία

Με το σύνθημα «ερευνώ-καινοτομώ-επιχειρώ για την Ελλάδα» και στόχο την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, προσέλκυση επενδύσεων και αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να αναδειχθεί σταδιακά η χώρα μας σε Κέντρο Τεχνολογίας και Καινοτομίας της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, ο νέος γενικός γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας δρ Χρήστος Βασιλάκος επιχειρεί την επανεκκίνηση του εθνικού ερευνητικού δυναμικού.

Ο νέος γενικός γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας, Χρήστος Βασιλάκος Ο νέος γενικός γραμματέας Ερευνας και Τεχνολογίας, Χρήστος Βασιλάκος Ο ίδιος τονίζει ότι το μεγάλο στοίχημα θα είναι να καταφέρουμε να απορροφήσουμε το μέγιστο των αδιάθετων κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία από το ΕΣΠΑ τα επόμενα σχεδόν δύο χρόνια.

- Ενας ερευνητής του «Δημόκριτου» με μια αξιόλογη διαδρομή στις Βρυξέλλες επιστρέφει στη θέση του γενικού γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας;

«Η θέση του γενικού γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας, στην παρούσα κατάσταση, θεωρώ ότι είναι μια πολύ κρίσιμη και επιτελική θέση, από την οποία με μια σωστή διαχείριση και πολιτική της έρευνας μπορεί να γίνει η επανεκκίνηση του εθνικού ερευνητικού δυναμικού, ώστε η έρευνα και η τεχνολογία να αποτελέσουν σημαντικούς μοχλούς για την ανάπτυξη της χώρας, τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε».

- Πώς πήρατε την απόφαση;

«Η αποφασιστικότητα, η πίστη και το όραμά μου για έναν Ενιαίο Εθνικό Χώρο Ερευνας και Καινοτομίας που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και θα αποτελεί την ατμομηχανή για την ανάπτυξη της χώρας και την αύξηση της απασχόλησης αποτέλεσαν τα βασικότερα κίνητρα για να αποδεχθώ την τοποθέτησή μου στη θέση του ΓΓΕΤ. Επιπλέον, η πολυσχιδής ευρωπαϊκή εμπειρία από τη διαδρομή μου στις Βρυξέλλες (2004-2013) πιστεύω πως θα με βοηθήσει να μεταφέρω σημαντική τεχνογνωσία και να εφαρμόσω τις καλές και ήδη πετυχημένες πρακτικές».

- Ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει προς υλοποίηση;

«Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι και οι προτεραιότητες που θα προσπαθήσω να υλοποιήσω μαζί με το έμπειρο και αξιόλογο δυναμικό της ΓΓΕΤ έως τα τέλη του 2013 και το α' εξάμηνο του 2014 είναι: η μέγιστη δυνατή αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για δράσεις έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για έρευνα και καινοτομία για τη νέα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020 και η διαμόρφωση ενός εθνικού προγράμματος πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, εφάμιλλου με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά (FP7 και Horizon 2020), η υποβοήθηση των 13 Περιφερειών της χώρας στο σχεδιασμό της στρατηγικής τους για την ευφυή εξειδίκευση που θα αποτελέσει βασικό στοιχείο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2014 -2020 (RIS3), ο συντονισμός και η προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας του ευρωπαϊκού συμβουλίου για το α' εξάμηνο του 2014 για τα θέματα έρευνας και Διαστήματος».

- Εκδηλώσεις στο εξωτερικό;

«Βεβαίως και προβλέπεται η διοργάνωση σημαντικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας που στόχο θα έχουν την προβολή των δυνατοτήτων της χώρας μας, την ενημέρωση και τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου σε σημαντικές ευρωπαϊκές δραστηριότητες, η ανάδειξη σημαντικών εθνικών προτεραιοτήτων και, ει δυνατόν, η υιοθέτησή τους μέσα από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας, η ολοκλήρωση του έργου "Μελέτες αποτίμησης δράσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας", το οποίο θα αναλύσει σε βάθος και θα αξιολογήσει μια σειρά δράσεων του Γ' ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ αποτιμώντας την επίδρασή τους στο ερευνητικό σύστημα αλλά και γενικότερα στην οικονομία, η διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη και η αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων, που θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του ερευνητικού ιστού της χώρας».

- Οι ερευνητικές δράσεις από τι θα διέπονται;

«Ο σχεδιασμός των ερευνητικών δράσεων καθώς και της εθνικής στρατηγικής θα έχει κατ' εξοχήν αναπτυξιακό χαρακτήρα και θα συμβάλλει τόσο στην αύξηση της απασχόλησης όσο και στην προσπάθεια να μειωθεί το φαινόμενο της διαρροής του ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) προς το εξωτερικό, καθώς και στην προσέλκυση ταλαντούχων επιστημόνων από το εξωτερικό στη χώρα μας».

- Χωρίς κονδύλια, πώς θα στηριχθεί η έρευνα στη χώρα μας;

«Υπάρχουν σημαντικά κονδύλια για την έρευνα από τους πόρους του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013. Δυστυχώς, η μέχρι σήμερα απορρόφησή τους βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Το μεγάλο στοίχημα θα είναι να καταφέρουμε να απορροφήσουμε το μέγιστο των αδιάθετων κονδυλίων για έρευνα και καινοτομία από το ΕΣΠΑ τα επόμενα σχεδόν δύο χρόνια. Μιλάμε για ένα ποσό μεγαλύτερο από 350 εκατ. ευρώ, που θα πρέπει να προσανατολιστεί σε δράσεις που θα συνδέσουν την έρευνα με την παραγωγή και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Προς την κατεύθυνση αυτή, να είστε σίγουροι ότι η ΓΓΕΤ θα καταβάλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια και φιλοδοξώ να πετύχουμε».

- Πριν από λίγο καιρό μιλήσατε σε συνέδριο για Εθνικό Οδικό Χάρτη και Ερευνητικές Υποδομές. Πώς και πότε θα προχωρήσουν αυτά;

«Η διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη έργων έρευνας και καινοτομίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, με έμφαση στη συνεργατική δικτύωση, στην ανάδειξη της εξωστρέφειας των ερευνητικών κέντρων και των ακαδημαϊκών φορέων και στη διασύνδεσή τους με πανευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές και περιφερειακούς πόλους καινοτομίας του ευρύτερου παραγωγικού τομέα. Η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί σύντομα και το σχετικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει έως τα τέλη του 2013 να έχει δημοσιευθεί ο νέος Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών. Η χρηματοδότηση των υποδομών αυτών, που θα έχουν εθνική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή διάσταση, θα γίνει μέσω των πόρων κυρίως από το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020».

- Σε ποιους τομείς η έρευνα στη χώρα μας πρέπει να προχωρήσει με τη διαδικασία του κατεπείγοντος;

«Κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, μία από τις βασικές κατευθύνσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής και των δράσεων της έρευνας και καινοτομίας είναι η εστίαση σε τομείς στους οποίους η Ελλάδα έχει ήδη σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο με κριτήρια ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Η προσπάθειά μας είναι να αναπροσανατολίσουμε τον ερευνητικό ιστό της χώρας με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθήσει την οικονομική ανάπτυξη και την έξοδο της χώρας από την κρίση. Αμεσος στόχος μας, επομένως, είναι η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, όπου οι συνθήκες είναι ώριμες ανεξαρτήτως τομέων και κλάδων».

- Πού εστιάζετε;

«Στον προγραμματισμό για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας σε ορισμένους τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι προέκυψαν ύστερα από μελέτες που εκπονήθηκαν όχι μόνον από την ΓΓΕΤ αλλά και από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και όπου διαφαίνεται ότι υπάρχει κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων και ερευνητικού δυναμικού. Τέτοιοι είναι, π.χ., η ενέργεια και τα υλικά, τα τρόφιμα και η βιο-αγροδιατροφή, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, το περιβάλλον και η διαχείριση αποβλήτων, η υγεία και τα φάρμακα και άλλοι τομείς στρατηγικής σημασίας (πολιτισμός, τουρισμός, ναυτιλία, εκπαίδευση κ.ά.)».

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Συνεντεύξεις
Τεχνολογία/Εφαρμογές
Ερευνες & μελέτες
Χρηματοδότηση

....