Ηλεκτρονική Έκδοση

ΕΥΔΑΠ: Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης

Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη εντάξει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της επιχειρηματικής της δράσης, γεγονός που καθιστά την ανάγκη εφαρμογής των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πιο επιβεβλημένη από ποτέ, σε κρίσιμες συνθήκες, αναφέρει σε ανακοίνωση.

Οι επιπτώσεις των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν όλο και ο μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και κρατών, η αύξηση της ευαισθησίας σε θέματα προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον που δείχνουν οι επιχειρήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό έχουν διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο δράσης για τις επιχειρήσεις, αναφέρει.

Εταιρική Υπευθυνότητα για την ΕΥΔΑΠ δεν σημαίνει απλά μια πολιτική που θα προσδώσει θετική αξία στην εικόνα της Εταιρείας και θα προκαλέσει στο κοινό θετικά συναισθήματα για αυτή. Εταιρική Υπευθυνότητα σημαίνει κουλτούρα, σεβασμός προς το συνάνθρωπο, τον εργαζόμενο και το περιβάλλον. Σημαίνει επίσης ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών και δράσεων άρρηκτα συνδεδεμένων με τις κοινωνίες που δραστηριοποιείται, αλλά και εφαρμογή εκείνων των επιχειρηματικών πρακτικών που εξασφαλίζουν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Εταιρείας για την ανακούφιση ασθενέστερων οικονομικά ομάδων και ειδικότερα τρίτεκνων, πολύτεκνων και μονογονεΪκών οικογενειών με τρία παιδιά όπως και υπερηλίκων με χαμηλό εισόδημα μέσω παροχής εκπτώσεων στους λογαριασμούς ύδρευσης αποτελούν έμπρακτη απόδειξη του κοινωνικού προσώπου της ΕΥΔΑΠ προς τη δοκιμασμένη από την οικονομική κρίση ελληνική κοινωνία.

Η Εταιρεία επίσης δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από το μείζον ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, ως εταιρεία διαχείρισης του πολυτιμότερου φυσικού πόρου, του νερού. Εκτός από την υπεύθυνη διαχείριση του πόρου, η ΕΥΔΑΠ συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και στην υιοθέτηση προτύπων που διασφαλίζουν την αδιατάρακτη σχέση του ανθρώπου με ζωτικό του χώρο, το περιβάλλον.

Η διεξαγωγή του Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Προγράμματος είναι μείζονος σημασίας για την Εταιρεία, καθώς αποτελεί τη ζωντανή προβολή του πολυδιάστατου έργου της και συμβάλλει στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που διεξάγεται εδώ και 16 χρόνια, απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και κάθε χρόνο περίπου 20.000 μαθητές το παρακολουθούν και λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικά έντυπα και αναμνηστικά δώρα. Μετά το πρόγραμμα διεξάγονται και διαδραστικές δραστηριότητες με στόχο τη δημιουργική αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού.

Η ανάπτυξη ενός ανθρώπινου και υπεύθυνου οργανισμού, όπου ικανοποιημένοι και αφοσιωμένοι εργαζόμενοι λειτουργούν συλλογικά, δημιουργώντας αξία και εξασφαλίζοντας την αειφόρο εξέλιξη της Εταιρείας αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την ΕΥΔΑΠ. Γι’ αυτό η Εταιρεία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων της επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, την παραγωγικότητα όπως και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει θεσμοθετηθεί εθελοντισμός των εργαζομένων με στόχο μέσα από την εθελοντική προσφορά να ενισχυθεί το αίσθημα της ομαδικότητας και της αυτοδέσμευσης μέσα στην εταιρεία και να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι τις επαγγελματικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Ήδη το 2013 πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία 2 μεγάλες εκδηλώσεις, η Παγκόσμια Ημέρα Νερού και η Γιορτή Νερού στο Φράγμα του Μαραθώνα, με τη συμμετοχή εθελοντών εργαζομένων.

Τέλος, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα ευ ζην αλλά και κοινωνικά, η Διεύθυνση έχει θεσμοθετήσει το «Μήνυμα του Μήνα», με στόχο τη καλλιέργεια κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων προβληματισμών και την ενεργή συμμετοχή τους σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.


 

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

Κανένα σχόλιο

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 0

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
ΕΥΔΑΠ
Επιχειρήσεις

....