Έντυπη Έκδοση

31% κάτω το κατά κεφαλήν ελληνικό εισόδημα

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (δείκτης μέτρησης της οικονομικής δραστηριότητας μιας χώρας) της Ελλάδας αντιστοιχεί στο 75% του μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ε.Ε.-28 το 2013, αλλά είναι 31% χαμηλότερο αυτού της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τη Eurostat, η οποία το μετρά σε σταθερές μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Για τις λοιπές χώρες το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμαίνεται από το χαμηλότερο 47% της Βουλγαρίας ώς το υψηλότερο 264% του Λουξεμβούργου (έναντι του μέσου όρου της Ε.Ε.-28).

Ομως, οι διαφορές αυτές αλλάζουν όταν η Eurostat εξετάζει το μέτρο υλικής ευημερίας των νοικοκυριών μετρώντας την κατά κεφαλήν Πραγματική Ατομική Κατανάλωση (ΠΑΚ) σε σταθερές μονάδες αγοραστικής δύναμης, με αποτέλεσμα στην Ελλάδα η ΠΑΚ να αντιστοιχεί στο 82% της μέσης ευρωπαϊκής (Ε.Ε.-28) και να είναι 23% χαμηλότερη αυτής της Ευρωζώνης.

Τα υψηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν ΠΑΚ έχουν το Λουξεμβούργο (138 έναντι 100 της Ε.Ε.-28) και οι Γερμανία (125), Αυστρία (119), Σουηδία (118), Δανία (115), Βέλγιο και Φινλανδία (114), Γαλλία και Βρετανία (113), Ολλανδία (108), ενώ όλες οι άλλες χώρες είναι κάτω του μέσου ευρωπαϊκού όρου, με χαμηλότερα επίπεδα αυτά των Ρουμανίας (54) και Βουλγαρίας (49).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Eurostat
ΑΕΠ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωζώνη

....