Ηλεκτρονική Έκδοση

ΕΚΤ: Κράτησε τα επιτόκια στο 0%

Αμετάβλητα αποφάσισε να διατηρήσει τα κυριότερα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, (ΕΚΤ), κατά τη σημερινή μηνιαία συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε στον ιστότοπο της ΕΚΤ, το επιτόκιο για πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος παραμένει αμετάβλητο στο επίπεδο του 0,05%, το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο επίπεδο του 0,30% και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων στο επίπεδο του -0,20%.

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (ΕΕΜ) είναι ένα νέο σύστημα τραπεζικής εποπτείας, το οποίο αποτελείται από την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών. Βασικός σκοπός του είναι να συμβάλλει στην ασφάλεια και την ευρωστία των τραπεζικών ιδρυμάτων, καθώς και στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, και να διασφαλίζει την άσκηση συνεπούς εποπτείας.

Η ΕΚΤ θα ασκεί άμεση εποπτεία σε 120 σημαντικούς τραπεζικούς ομίλους, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 82% του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, όσον αφορά τις υπόλοιπες 3.500 τράπεζες η ΕΚΤ θα καθορίζει εποπτικά πρότυπα και θα παρακολουθεί την εφαρμογή τους. Ταυτόχρονα, θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρμόδιες αρχές για την εποπτεία αυτών των τραπεζών.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωζώνη
Για το ίδιο θέμα
Ντράγκι: Νέα μη συμβατικά μέτρα από την ΕΚΤ

....