Έντυπη Έκδοση

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ * ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΣΟΚ: Διαγραφή χρέους με εξόφληση του 10%

Πρόταση νόμου για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων καταναλωτών προτίθεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Η πολιτική εκπρόσωπος για θέματα Οικονομίας Λούκα Κατσέλη παρουσίασε χθες τα κύρια σημεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Η Λούκα Κατσέλη απέδωσε την προσφυγή των νοικοκυριών στον τραπεζικό δανεισμό, στη σοβαρή μείωση των εισοδημάτων τους εξαιτίας της ακρίβειας και της φοροεπιδρομής Η Λούκα Κατσέλη απέδωσε την προσφυγή των νοικοκυριών στον τραπεζικό δανεισμό, στη σοβαρή μείωση των εισοδημάτων τους εξαιτίας της ακρίβειας και της φοροεπιδρομής Ο νόμος (αντίστοιχος εφαρμόζεται σε ΗΠΑ, Γερμανία, Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο) θα παρέχει την ευχέρεια σε όσους καταναλωτές έχουν διαπιστωμένη και μόνιμη αδυναμία είτε να ρυθμίσουν είτε να αποπληρώσουν τις οφειλές προς τις τράπεζες, να απαλλαγούν από τα χρέη τους, εξοφλώντας με βάση το εισόδημα από την εργασία τους ένα μέρος των χρεών που καθορίζεται από το δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των οφειλών.

Οπως διευκρίνισαν, απαραίτητη προϋπόθεση για τη ρύθμιση χρεών είναι ο οφειλέτης να μη διαθέτει περιουσιακά στοιχεία και τα τρέχοντα εισοδήματά του να μην επαρκούν για την ικανοποίηση των δανειακών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέτει κάθε μήνα για τρία έως πέντε έτη μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές.

Οριστική απαλλαγή

Μέχρι τη λήξη της περιόδου αυτής πρέπει να έχει εξοφληθεί ποσοστό τουλάχιστον 10% των συνολικών οφειλών του οφειλέτη. Στη συνέχεια κηρύσσεται η οριστική απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του. Ομως στην περίπτωση που δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του δεν επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη. Η ρύθμιση απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ή έχουν ελάχιστη μόνο ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Η απαλλαγή προϋποθέτει την υποβολή ειλικρινών στοιχείων για τα εισοδήματα του οφειλέτη, καθώς διαφορετικά μπορεί να προσβληθεί το κύρος της.

Από τη διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη προστατεύεται η κύρια κατοικία του οφειλέτη. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή της από την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών, εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 20%.

Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει σε χρονικό διάστημα έως 20 έτη ποσό οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Απαλλαγή σε 3 δόσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου η απαλλαγή του υπερχρεωμένου καταναλωτή υλοποιείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο επιδιώκεται η εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς. Στο δεύτερο στάδιο, και εφόσον δεν ευοδωθεί το πρώτο, ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση για έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη, με σκοπό να επιδιωχθεί δικαστικώς η συναινετική αποδοχή του. Αν δεν αντικρούσουν το σχέδιο οι πιστωτές εντός ορισμένης προθεσμίας λογίζεται ότι το αποδέχθηκαν. Στο τρίτο στάδιο, σε περίπτωση που δεν προκύψει συναινετική αποδοχή κατά την προηγούμενη φάση, ξεκινά πλέον η δικαστική διαδικασία ρύθμισης των χρεών και ελέγχεται αυτεπαγγέλτως αν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις για την αιτούμενη απαλλαγή.

Η κ. Κατσέλη κατηγόρησε την κυβέρνηση για το πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών επισημαίνοντας ότι έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Οπως ανέφερε, από το 2003 έως το 2008 τα χρέη προς τις τράπεζες αυξήθηκαν κατά 190% υπερβαίνοντας τα 100 δισ. ευρώ.

Απέδωσε την προσφυγή των νοικοκυριών στον τραπεζικό δανεισμό, στη σοβαρή μείωση των εισοδημάτων τους εξαιτίας της ακρίβειας και της φοροεπιδρομής. *

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Οικονομία
Με λέξεις-κλειδιά
ΠΑΣΟΚ

....