Έντυπη Έκδοση

Ο Ε.Φ.Κ. εκτοξεύει και τα τιμολόγια της ΔΕΗ

Μπορεί η κυβέρνηση να υποσχέθηκε πάγωμα των τιμολογίων ηλεκτρικού για το 2010, ωστόσο οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού θα επιβαρυνθούν από 7-13 ευρώ το τετράμηνο για καταναλώσεις 1.000-2.000 κιλοβατώρων.

Η νέα επιβάρυνση προκύπτει από την επιβολή για πρώτη φορά ειδικού φόρου κατανάλωσης και στο ηλεκτρικό ρεύμα, σε εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας, με αναμενόμενο όφελος 180 εκατομμυρίων. Αυτός ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά 1.000 κιλοβατώρες στις οικιακές καταναλώσεις και 2,5 ευρώ στις επαγγελματικές. Ο φόρος, με τον συνυπολογισμό του ΦΠΑ, θα επιβαρύνει την κάθε οικιακή κιλοβατώρα με 5,5 δέκατα του λεπτού και με 2,75 δέκατα του λεπτού την κιλοβατώρα στις επαγγελματικές καταναλώσεις.

Ωστόσο, πέρα από τη νέα επιβάρυνση, είναι πολύ πιθανό να προκύψει και επιπλέον επιβάρυνση από την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης και στο ντίζελ που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, ο ειδικός φόρος θα εισφέρει στα δημόσια ταμεία 87 εκατομμύρια ευρώ, που θα επιβαρύνουν τη ΔΕΗ. Με δεδομένο ωστόσο ότι η ηλεκτροδότηση των νησιών αποτελεί υπηρεσία κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ), το κόστος της οποίας συνυπολογίζεται στην τιμή της κιλοβατώρας, εφ' όσον αποφασιστεί να μην απορροφηθεί από τη ΔΕΗ, θα επιβαρύνει με επιπλέον 1,75 ευρώ τις 1.000 κιλοβατώρες, με τον συνυπολογισμό και του ΦΠΑ.

Πάντως, από τη ΔΕΗ δήλωναν άγνοια για τη λεπτομερή εφαρμογή των νέων μέτρων, ενώ άφηναν να εννοηθεί ότι δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών για τον τρόπο εφαρμογής τους.

Τέλος, να σημειωθεί ότι για την επιβολή του ειδικού φόρου στο ηλεκτρικό θα πρέπει να εκδοθούν δύο υπουργικές αποφάσεις, ενώ τα κατώτατα υποχρεωτικά όρια στην Ε.Ε. είναι 1 ευρώ οι 1.000 κιλοβατώρες στην οικιακή κατανάλωση και 0,5 ευρώ στην επαγγελματική.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
ΔΕΗ
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Εφορία και φορολογική πολιτική