Έντυπη Έκδοση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Εντόπισαν 8 σημεία παραβιάσεων από το Μνημόνιο

«Η ψήφιση του Μνημονίου (Ν. 3845/2010) αποτέλεσε την αφετηρία μιας σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών στο Ασφαλιστικό και τα εργασιακά, που παραβιάζουν θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο», αποφαίνεται και η Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Και σύμφωνα με ανακοίνωσή της, «τα κοινωνικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη και δεν μπορεί να παραβιάζονται ούτε από τον εθνικό νομοθέτη ούτε από υπερεθνικούς οργανισμούς (π.χ. Ε.Ε.)». Οκτώ είναι τα σημεία παραβιάσεων που εντοπίζει η Ενωση:

1Η γενική και αόριστη εξουσιοδότηση έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων για την προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας, την αύξηση ορίων απολύσεων κ.ά.

2Η πρόβλεψη ότι οι όροι των ομοιοεπαγγελματικών και επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας μπορούν να αποκλίνουν από κλαδικές ή εθνικές συλλογικές συμβάσεις καταλύει την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης και τα κατώτατα όρια αποδοχών.

3Η αφαίρεση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις καταστρατηγεί τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτονομία.

4Οι αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις σε βάρος των νέων εργαζομένων παραβιάζουν το άρθρο 22 του Συντάγματος.

5 Οι αλλαγές στο Ασφαλιστικό καταλαμβάνουν και όσους έχουν θεμελιώσει ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα.

6 Η απαλλαγή του κράτους από κάθε υποχρέωση κάλυψης του ελλείμματος των επικουρικών ταμείων, μετά την 1η-1-2011, παραβιάζει τα άρθρα 22 και 25 του Συντάγματος.

7Τα 360 ευρώ της βασικής σύνταξης κρίνονται ανεπαρκή για ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και αντιβαίνουν στις αρχές του σεβασμού της αξίας του ανθρώπου.

8Η ολοσχερής αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης των συνταξιούχων, προσκρούει σε περιουσιακά δικαιώματα.

Πέραν της περιστολής κοινωνικών δικαιωμάτων, διαπιστώνεται και σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κοινοβούλιο στην εκτελεστική εξουσία, που οδηγούν σε όξυνση της κοινωνικής διαμαρτυρίας. Η αντιμετώπιση της διαμαρτυρίας αυτής από το κράτος εγκυμονεί μείζονες κινδύνους για τα ατομικά δικαιώματα, όπως η προσωπική ελευθερία, η ιδιωτικότητα, το δικαίωμα της συνάθροισης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Απασχόληση και ανεργία
Ασφαλιστικά ταμεία και κοινωνική ασφάλιση