Ηλεκτρονική Έκδοση

Χάγη: Η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία με την ΠΓΔΜ

Η απόφαση είναι τελική, δίχως δικαίωμα έφεσης

Τελευταία ενημέρωση:

Δεκτή, με ψήφους 15 υπέρ και 1 κατά, έκανε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, την προσφυγή της ΠΓΔΜ κατά της Ελλάδας, σχετικά με την εφαρμογή της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου του 1995.

Σημειώνεται ότι η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχε καταθέσει προσφυγή κατά της Ελλάδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, στις 17 Νοεμβρίου 2008, λόγω της διαφωνίας της χώρας μας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 2 και 3 Απριλίου του 2008 στο Βουκουρέστι, όσον αφορά στην προσχώρηση της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ.

Καταρχάς, το Διεθνές Δικαστήριο, με ψήφους 14 υπέρ και 2 κατά, αποφάνθηκε  ότι έχει αρμοδιότητα να εξετάσει την προσφυγή της ΠΓΔΜ της 17ης Νοεμβρίου του 2008 και ότι η προσφυγή αυτή γίνεται δεκτή. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε αμφισβητήσει την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.

Ακολούθως, με ψήφους 15 προς έναν, αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα, εμποδίζοντας την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, παραβίασε το Άρθρο 11, παράγραφος 1, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας της 13ης Σεπτεμβρίου 1995.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με την επίσημη ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με ψήφους 15 υπέρ και έναν κατά, απορρίπεται κάθε άλλη προσφυγή της ΠΓΔΜ.

Έπειτα από τη σημερινή απόφαση, η ΠΓΔΜ θα έχει στο εξής δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα σε διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους η ένταξη επιτυγχάνεται με ψηφοφορία.

Στη διαδικασία ανάγνωσης της απόφασης, την Ελλάδα εκπροσώπησαν σήμερα ο πρέσβης επί τιμή Γιώργος Σαβαϊδης και η νομικός σύμβουλος του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ την ΠΓΔΜ ο υπουργός Εξωτερικών Αντ. Μιλόσοσκι και ο πρώην διαπραγματευτής Νικόλα Ντιμιτρόφ.

Υπ. Εξωτερικών: Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για το όνομα

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με καλή πίστη για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης σχετικά με το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, σχετικά με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, με την οποία καλείται η ΠΓΔΜ να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με καλή πίστη, καθώς, όπως επισημαίνεται, το ζήτημα της ονομασίας μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών έχει ως εξής:

Σήμερα, 5 Δεκεμβρίου 2011, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ανακοίνωσε την απόφασή του στην Υπόθεση της προσφυγής της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά της χώρας μας.

Με πλήρη σεβασμό προς το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ως βασικό δικαιοδοτικό όργανο του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα θα εξετάσει την Απόφαση.

Η προσφυγή αυτή, που ασκήθηκε μονομερώς από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κατά της Ελλάδας στις 17 Νοεμβρίου 2008, αποσκοπούσε κατ΄ ουσίαν στο να παρακάμψει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας και να εξαναγκάσει την Ελλάδα να μην ασκήσει στο μέλλον τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) ως προς την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Το Δικαστήριο με τη σημερινή του απόφαση, δεν ικανοποίησε την επιδίωξη αυτή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

Ειδικότερα η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπέβαλε δύο αιτήματα στο Δικαστήριο:

(α) να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας στη σύνοδο του Βουκουρεστίου του 2008, και,

β) να διατάξει τη χώρα μας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τη διάταξη του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και να μην προβάλει αντίρρηση, άμεσα ή έμμεσα, στην εισδοχή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ή σε άλλους οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος, εφόσον η χώρα αυτή θα αναφέρεται στους οργανισμούς αυτούς ως «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», δηλαδή με την προσωρινή της ονομασία σύμφωνα με την απόφαση 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ως προς το πρώτο αίτημα, το Δικαστήριο αξιολογώντας όλα τα πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του, καθώς και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάδας στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, διαπίστωσε ότι η χώρα μας προέβαλε αντίρρηση στην ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, τον Απρίλιο του 2008.

Το Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολο του το δεύτερο αίτημα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, συμπεραίνοντας ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να διατάξει την Ελλάδα να μην επαναλάβει παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον.

Η σημερινή Απόφαση δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της διαφοράς γύρω από το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω διαφορά πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το Δικαστήριο καλεί τα δύο μέρη να εμπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. H σύσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι καλεί έμμεσα την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να επιδείξει πνεύμα συμβιβασμού, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να απολήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Η Απόφαση δεν αφορά και δεν θα μπορούσε να αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΝΑΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την εισδοχή νέων μελών σε αυτή. Ειδικότερα, σχετικά με το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζουμε ότι οι αποφάσεις του, συγκεκριμένα δε αυτές που ελήφθησαν στις Συνόδους Κορυφής του Βουκουρεστίου (2008), του Στρασβούργου (2009) και της Λισσαβόνας (2010), είναι ομόφωνες και αντανακλούν την κοινή πεποίθηση των μελών του ότι το ζήτημα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα πρέπει να επιλυθεί πριν από την πρόσκληση της για ένταξη στη Συμμαχία.

Η Ελλάδα θα λειτουργεί στο ΝΑΤΟ και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλος, με πλήρη ευθυγράμμιση στις ουσιαστικές και διαδικαστικές τους επιταγές, με εποικοδομητική διάθεση και καλή πίστη.

Η Ελλάδα, θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με καλή πίστη για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης σχετικά με το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σεβόμενη το πνεύμα και γράμμα των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης. Ελπίζουμε ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα προσέλθει στις διαπραγματεύσεις αυτές με καλή πίστη, καθώς το ζήτημα της ονομασίας μπορεί να επιλυθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Αντιδράσεις της ΠΓΔΜ στην απόφαση της Χάγης

Συνεδρίαση της ηγεσίας της ΠΓΔΜ, στην οποία θα εξεταστεί η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ΔΔΧ) σχετικά με την προσφυγή της ΠΓΔΜ κατά της Ελλάδας, πρόκειται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα στα Σκόπια.

Στη συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο προεδρικό μέγαρο, στα Σκόπια, θα συμμετάσχουν ο πρόεδρος της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ, ο πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι και ο πρόεδρος της Βουλής Τράικο Βελιάνοφσκι.

Τα ΜΜΕ των Σκοπίων, στις πρώτες τους αναφορές για τη σημερινή απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, προβάλλουν κυρίως το πρώτο σκέλος της ετυμηγορίας του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 11, παράγραφος 1, της Ενδιάμεσης Συμφωνίας από το 1995.

Η είδηση προβάλλεται ήδη από τις ιστοσελίδες ροής των ΜΜΕ της ΠΓΔΜ, υπό τους εξής τίτλους:

Εφημερίδα "Ντνέβνικ" (Dnevnik): "Η Χάγη καταδίκασε την Ελλάδα", εφημερίδα "Ουτρίνσκι Βέσνικ" (Utrinski Vesnik): "Το ΔΔΧ αποφάσισε ότι η Ελλάδα παραβίασε την Ενδιάμεση Συμφωνία", τηλεοπτικός σταθμός "Alfatv": "Η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από το άρθρο 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας".

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας αναφέρεται ότι "το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος (σ.σ.: Ελλάδα) συμφωνεί να μην αντιταχθεί στην αίτηση εισδοχής ή στη συμμετοχή του Δευτέρου Συμβαλλομένου Μέρους (σ.σ.: ΠΓΔΜ) ως μέλους σε διεθνείς, πολυμερείς και περιφερειακούς οργανισμούς και θεσμούς, στους οποίους το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος είναι μέλος. Το Πρώτο Συμβαλλόμενο Μέρος, εντούτοις, διατηρεί το δικαίωμα να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε συμμετοχή από τις, προαναφερθείσες εάν, και στο μέτρο που, το Δεύτερο Συμβαλλόμενο Μέρος πρόκειται να αναφέρεται σε τέτοιους οργανισμούς ή θεσμούς διαφορετικά από ό,τι στην παράγραφο 2 της αποφάσεως 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (σ.σ δηλ. ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)".

Στις ίδιες αναφορές των ΜΜΕ των Σκοπίων, σε δεύτερο πλάνο προβάλλεται το δεύτερο σκέλος της απόφασης του ΔΔΧ, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα, στο μέλλον, δεν υποχρεούται να μην εγείρει αντιρρήσεις για την ένταξη της ΠΓΔΜ σε διεθνείς οργανισμούς.

Τα σχόλια έχουν κλείσει για αυτό το άρθρο

5 σχόλια

1 Ο/Η αι έγραψε: (πριν 8 έτη)
Καλά, δεν αφορά το όνομα αλλά μόνο της είσοδο στο ΝΑΤΟ αφου η αίτηση για είσοδο είχε γίνει με το όνομα ΠΓΔΜ.

Σίγουρα ήταν λάθος να υπογράψουν τέτοια συμφωνία. Θέλησαν να παίξουν τα καλά παιδιά, να αποδείξουν ότι δεν είναι εθνικιστές κλπ, και τελικά τους ήρθε πίσω σαν μπουμερανγκ...
2 Ο/Η Ηλίας έγραψε: (πριν 8 έτη)
Την ενδιάμεση συμφωνία τότε ποιος Έλληνας πολιτικός την αποδέχθηκε;
Ωστε το 2011 να μας εκτελέσει η Χάγη.
3 Ο/Η Θάνος έγραψε: (πριν 8 έτη)
Πρώτα με τα θύματα του Ναζισμού και τώρα με το ΠΓΔΜ. Τελικά και η Χαγή είναι η γκόμενα του Χίτλερ!
4 Ο/Η Φίλιππος Π. έγραψε: (πριν 8 έτη)
http://untreaty.un.org/unts/120001_144071/6/3/00004456.pdf
Ο Υπουργός Εξωτερικών που υπέγραψε την "Ενδιάμεση Συμφωνία" είναι ο Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος τότε είχε θεσμική θέση με ουσιαστική ευθύνη και αρμοδιότητες / εξουσία ενώ φυσικά μέγιστη ευθύνη έχει η κυβέρνηση του 1995 και ειδικά ο τότε πρωθυπουργός. Επίσης μερίδιο ευθύνης (όχι για την συμφωνία αλλά μόνο για την δυσμενή απόφαση της Χάγης) έχουν ο Κώστας Καραμανλής καθώς όντας πρωθυπουργός το 2008, μετά την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι χρησιμοποίησε την λέξη "βέτο" μιλώντας στα ΜΜΕ καθώς και ο Α. Σαμαράς (με του οποίου την αρχική θέση περί μη χρησιμοποίησης ούτε παράγωγου της λέξης "Μακεδονία" από τα Σκόπια συμφωνώ) που χρησιμοποίησε την ίδια λέξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
5 Ο/Η Getas έγραψε: (πριν 8 έτη)
Τώρα κατά πόσο εκπλαγήκαμε με την απόφαση ή όχι είναι συζητήσιμο...Ουσιαστικά πάντως είναι (άλλη μια) απόφαση 50-50, η οποία αφήνει ορθάνοιχτη τη δυνατότητα να ξαναβάλει βέτο στο μέλλον η Ελλάδα...αρκεί να μην το φωνάζει στα κεραμίδια και στα μέντια!

Θα πρότεινα να μην πέσουμε στη λούμπα των εθνικιστών που θέλουν να το παρουσιάσουν ως μέγιστη εθνική ήττα (πράγμα που βολεύει και τους απέναντι εθνικιστές): Αντικειμενικά η απόφαση ήταν σωστή: το ελληνικό βέτο ήταν παραβίαση της συμφωνίας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι σε κατάσταση πανικού πρέπει να καταγγείλουμε την Ενδιάμεση Συμφωνία: είναι η μόνη γέφυρα που έχουμε με τον γείτονά μας.

http://epi-theseis.blogspot.com/2011/12/commenting-decision-of-hague-icj-on_05.html
Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας 5

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Ολλανδία
ΝΑΤΟ
Δικαιοσύνη
ΠΓΔΜ
Για το ίδιο θέμα
Συναίνεση για την ονομασία της ΠΓΔΜ ζητά ο Παπανδρέου
Παπαδήμος: Θα διαπραγματευτούμε για το όνομα υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
Αντιδράσεις των κομμάτων στην απόφαση της Χάγης για ΠΓΔΜ
Σε εποικοδομητικό διάλογο καλεί Ελλάδα και ΠΓΔΜ ο Μάθιου Νίμιτς