Έντυπη Έκδοση

*ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ρυθμίσεις για όσους... πληρώνουν τις δόσεις

Μετά έξι μήνες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με την τρόικα και τις τράπεζες το υπουργείο Ανάπτυξης κατάφερε -γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να βαπτίσει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά «ενήμερους» πελάτες και να θεσπίσει όρους αποπληρωμής δανείων για δανειολήπτες που έχουν υποστεί μείωση εισοδήματος αλλά οι δανειακές τους συμβάσεις δεν έχουν καταγγελθεί.

Ο Κ. Χατζηδάκης στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου Ο Κ. Χατζηδάκης στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν:

* Μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,

* Οσοι έχουν τεκμαιρόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας (η δραστηριότητά τους παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο),

* Ανεργοι, με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή (μισθοί, συντάξεις, ενοίκια, αγροτικά εισοδήματα κ.λπ.) έως 25.000 ευρώ και εφ' όσον αυτό έχει μειωθεί περισσότερο από 20% από 1.1.2010 έως σήμερα.

* Το ποσό αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ (δηλαδή έως 30.000 ευρώ ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα) για πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή/και μόνιμη αναπηρία και για τριτέκνους και πολυτέκνους.

Υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα δάνεια για τα οποία έχει εγγραφεί προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, η αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τα 180.000 ευρώ.

Οι προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής είναι:

α) Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν ξεπερνά σε αντικειμενική αξία τα 250.000 ευρώ,

β) Το σύνολο των καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού δεν ξεπερνά τα 10.000 ευρώ,

γ) Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.

Τι κερδίζουν; Αμεση μείωση της μηνιαίας καταβολής στο 30% του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος του νοικοκυριού (η δόση θα προσαρμόζεται σε μεταβολή του εισοδήματος) για περίοδο 48 μηνών.

Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται κατ' ελάχιστον 48 μήνες και η αποπληρωμή του μετά την περίοδο χάριτος συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης χωρίς άλλη επιβάρυνση για το δανειολήπτη.

Για ετήσια καθαρά εισοδήματα έως 15.000 ευρώ το επιτόκιο που προβλέπεται στη σύμβαση του δανείου περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο ΕΚΤ) και με βάση αυτό υπολογίζεται η μηνιαία δόση κατά την περίοδο χάριτος.

Για τους ανέργους με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας, πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών με πλήρη απαλλαγή τόκων για συνολικό διάστημα 6 μηνών εντός της περιόδου χάριτος.

Βελτιώσεις στο «νόμο Κατσέλη»

Σε ό,τι αφορά το «νόμο Κατσέλη» (3869/2010), το υπουργείο προχώρησε σε ορισμένες βελτιώσεις:

* Για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό αρκεί η συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων της οφειλής και όχι την πλήρη ομοφωνία (100%) που απαιτούσε μέχρι σήμερα.

* Θεσπίζεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης, με στόχο την ταχύτερη εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων νοικοκυριών.

* Προβλέπεται καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας. Το καταβληθέν ποσό θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το Δικαστήριο αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή προτείνεται στο 10% της τρέχουσας δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.

* Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ως αντίκλητος η τράπεζα που παρείχε το δάνειο.

* Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και μετά την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εφ' όσον έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση, προστατεύοντάς τον έτσι από καταδιωκτικά μέτρα σε βάρος του.

* Καταργείται η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού που προβλέπεται στο άρθρο 7 Ν. 3869/2010.

* Κατά την αξιολόγηση των πληροφοριακών δεδομένων του συστήματος «Τειρεσίας» θα λαμβάνονται υπ' όψιν οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου, και δίνεται η δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή περιστατικά.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Υπουργείο Ανάπτυξης