Έντυπη Έκδοση

Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Εκανε τους φτωχούς άπορους και τους πλούσιους κροίσους

Η Ελλάδα, πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ελλείμματα

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ του 2013 για το 2012, που καταγράφει δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού εξαιτίας της κρίσης και των πολιτικών σκληρής λιτότητας μέσα σε ένα μόλις χρόνο.

Από την έρευνα προκύπτει ότι:

1 Το ποσοστό των Ελλήνων που στερούνται βασικών αγαθών (π.χ. γεύμα με κρέας ή κοτόπουλο) και υπηρεσιών σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε 3 χρόνια, περνώντας από 11,6% το 2010 σε 20,3% το 2013. Στον πληθυσμό ηλικίας 18 έως 59 ετών που έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση το ποσοστό που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να στερείται 4 από τις 9 συνολικά παραμέτρους της υλικής στέρησης, ανέρχεται σε 35,2%.

2 Τα νοικοκυριά που δηλώνουν ότι επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης (ως επιβάρυνση θεωρείται ένα κόστος στέγασης που υπερβαίνει το 40% του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματος) ανέρχονται σε 36,9% συνολικά και στον φτωχό πληθυσμό το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 93,1%.

3 Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιοί σε κατοικία με στενότητα χώρου ανέρχεται σε 27,3% για το σύνολο του πληθυσμού και σε 42% για τον φτωχό πληθυσμό. Πρόκειται για πραγματική εκτίναξη αφού μόλις ένα χρόνο πριν (έρευνα 2012) τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 15,6% και 23,9% ! Πιθανότερη ερμηνεία για την απότομη αυτή μεταβολή είναι η μετακίνηση πολλών νέων ανθρώπων στις κατοικίες των γονιών τους εξαιτίας της ανεργίας και της καθίζησης ή μη έγκαιρης καταβολής των μισθών.

4 Το 47,5% του συνολικού πληθυσμού δηλώνει οικονομική δυσκολία να αντιμετωπίσει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες ύψους 550 ευρώ (αποτελεί το μηνιαίο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα του κατωφλίου κινδύνου φτώχειας). Στους φτωχούς το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 79,1% (από 76,3% το 2012).

5 Το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που δηλώνει οικονομική αδυναμία να έχει ικανοποιητική θέρμανση ανέρχεται σε 29,4% (το 2012 ήταν 26,7%), ενώ φθάνει το 48,6% για τον φτωχό πληθυσμό.

6 Το 42,2% του συνολικού πληθυσμού και το 60,3% του φτωχού πληθυσμού δηλώνουν ότι επιβαρύνονται πάρα πολύ από τις συνολικές δαπάνες στέγασης κύριας κατοικίας (στις οποίες περιλαμβάνονται οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, το ενοίκιο, τα επιδόματα στέγασης, οι υπηρεσίες και οι φόροι σχετικά με την κατοικία, συντήρηση, επισκευές και κόστος υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).

7 Το 36,8% του πληθυσμού που έχει λάβει καταναλωτικό δάνειο για αγορά αγαθών κι υπηρεσιών δηλώνει ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αποπληρωμή αυτού ή των δόσεων. Στον φτωχό πληθυσμό το ποσοστό ανέρχεται σε 44,1%.

8 Το 57,9% του φτωχού πληθυσμού (51,1% το 2012) δηλώνει δυσκολία στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών εγκαίρως, όπως αυτών του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού, του φυσικού αερίου κ.ά.

9 Το 59,0% του φτωχού πληθυσμού (55,5% το 2012) αναφέρει μεγάλη δυσκολία στην αντιμετώπιση των συνήθων αναγκών του με το συνολικό μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημά του.

10 Το ελάχιστο μέσο καθαρό μηνιαίο εισόδημα για την αντιμετώπιση των αναγκών των νοικοκυριών της χώρας ανέρχεται, κατά δήλωσή τους, σε 1.784 ευρώ (ήταν 1.940 ευρώ το 2012). Τα φτωχά νοικοκυριά χρειάζονται 1.428 ευρώ (από 1.677 ευρώ το 2012), ενώ τα μη φτωχά νοικοκυριά 1.879 ευρώ (από 2.014 ευρώ το 2012).

Η ανισότητα

Στο μεταξύ, μικρή επιδείνωση εμφάνισε κι ο δείκτης άνισης κατανομής εισοδήματος (συντελεστής GINI που όσο μεγαλύτερος είναι τόσο μεγαλύτερη είναι κι η ανισότητα σε μία χώρα) που το 2013 κυμάνθηκε σε 34,4%, από 34,3% που ήταν το 2012. Με βάση τον δείκτη GINI, η Ελλάδα αναρριχήθηκε στην 3η χειρότερη θέση στην Ευρώπη σε εισοδηματική ανισότητα.

Σταθερός, ωστόσο, στο 6,6 παρέμεινε ο δείκτης κατανομής εισοδήματος S80/S20 σε πεντημόρια εισοδήματος που αναφέρεται στο μερίδιο του ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού προς το ανάλογο εισόδημα του φτωχότερου 20% του πληθυσμού. Με βάση το δείκτη αυτόν, η Ελλάδα είναι μαζί με τη Βουλγαρία στην 1η θέση πανευρωπαϊκά.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί πως το 25% των νοικοκυριών με το χαμηλότερο εισόδημα κατέχει το 8,9% του συνολικού εθνικού εισοδήματος (έναντι 8,7% το 2012), ενώ το 25% των νοικοκυριών με το υψηλότερο εισόδημα κατέχει το 47,1% του συνολικού εθνικού εισοδήματος (έναντι 47% το 2012).

Το ένα πέμπτο του ελληνικού ΑΕΠ, θυσία στο Μνημόνιο

Στη «μαύρη τρύπα» του Μνημονίου χάθηκε το ένα πέμπτο του ελληνικού ΑΕΠ, αποτέλεσμα των πολιτικών που συναποφάσισε η τρόικα με τις ελληνικές κυβερνήσεις.

Οι απώλειες για το ελληνικό ΑΕΠ έφτασαν κατά την τετραετία 2010-2013 στα 43,7 δισ. ευρώ, δείχνοντας περίτρανα την οικονομική καταστροφή που έχει προκαλέσει η εφαρμογή των Μνημονίων, ενώ παράλληλα, παρά τα δυσβάσταχτα δημοσιονομικά μέτρα που έχουν επιβληθεί, το έλλειμμα του 2013 παρέμεινε σε ύψος-ρεκόρ 12,2% του ΑΕΠ, που είναι το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που εστάλησαν στη Eurostat, στο πλαίσιο της 2ης κοινοποίησης Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος, το ΑΕΠ της χώρας από τα 226,2 δισ. ευρώ, που ήταν το 2010, προσγειώθηκε στα 182,4 δισ. ευρώ το 2013, ενώ παρά το PSI το δημόσιο χρέος εκτοξεύθηκε στο 174,9% από 146% που ήταν το 2010. Ταυτόχρονα το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το έτος 2013, σύμφωνα με το ESA 2010, ανήλθε στα 22,3 δισ. ευρώ (12,2 % επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος), ενώ το Ακαθάριστο Ενοποιημένο Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2013 ανήλθε στα 319,1 δισ. ευρώ (174,9 % επί του ΑΕΠ).

«Μαγείρεμα»

Την ίδια ώρα, η ΕΛΣΤΑΤ «επιβεβαιώνει» ακόμα μια φορά το μαγείρεμα της τρόικας σε συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις, όπως έχει γράψει η «Ε», ώστε να εμφανίζουν πλασματικά πλεονάσματα. Οπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η ΕΛΣΤΑΤ, το πρωτογενές πλεόνασμα, όπως υπολογίζεται από την τρόικα, δεν καταγράφεται στα συγκεκριμένα στοιχεία προς τη Eurostat, καθώς κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής μια σειρά από δαπάνες και έξοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι επιπτώσεις από την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, από όλες τις παρεμβάσεις του κράτους κατά τη διάρκεια της κρίσης, στο ισοζύγιο (έλλειμμα / πλεόνασμα) της Γενικής Κυβέρνησης ήταν 18,996 δισ. ευρώ το 2013. Συγκεκριμένα οι επιπτώσεις στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για τη στήριξη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησής τους ανήλθαν σε 5,27 δισ. ευρώ (2,7% του ΑΕΠ) το 2012 και σε 18,97 δισ. ευρώ το 2013 (10,4% του ΑΕΠ) πέρυσι. Τα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται από την τρόικα, προκειμένου να προκύψει το πρωτογενές πλεόνασμα.

Τα έσοδα

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, μειωμένα κατά 7 δισ. ευρώ εμφανίζονται τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης στην τετραετία 2010-2013, από 92,7 δισ. ευρώ το 2010, στα 85,7 δισ. ευρώ το 2013, ενώ μειωμένες είναι και οι δαπάνες κατά περίπου 9 δισ. ευρώ, από τα 117,7 δισ. ευρώ το 2010, στα 108 δισ. ευρώ το 2103. Αναλυτικά σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ:

- Το ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 182,438 δισ. ευρώ το 2013, από 194,204 δισ. ευρώ το 2012, από 207,752 δισ. ευρώ το 2011 και 226,21 δισ. ευρώ το 2010.

- Το δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 174,9% του ΑΕΠ πέρυσι, από 156,9% του ΑΕΠ το 2012, από 171,3% του ΑΕΠ το 2011 και 146% του ΑΕΠ το 2010.

- Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 12,2% του ΑΕΠ το 2013, από 8,6% του ΑΕΠ το 2012, από 10,1% του ΑΕΠ το 2011 και 11,1% του ΑΕΠ το 2010. Τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ εμφανίζουν ελαφρώς μικρότερο το έλλειμμα του 2013, σε σχέση με την αναθεώρηση του Απριλίου, το οποίο διαμορφώθηκε στο 12,2% του ΑΕΠ, από 12,7% του ΑΕΠ που ήταν κατά την προηγούμενη αναθεώρηση.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Μνημόνιο
Οικονομική κρίση
Οικονομικές έρευνες και μελέτες
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)