Έντυπη Έκδοση

ΕΔΕΗΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΑΧΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Μέχρι 100 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα

Διατηρείται η εισφορά αλληλεγγύης, που θα... καταργούνταν

Με καθυστέρηση μηνών κατατέθηκε χθες στη Βουλή η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών προς το Δημόσιο (εφορίες-ασφαλιστικά ταμεία), η οποία προβλέπει από 12 έως και 100 δόσεις, με μικρότερο ποσό δόσης τα 50 ευρώ και «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων, που έχουν επιβληθεί επί της αρχικής οφειλής.

Στη νέα ρύθμιση έχουν δικαίωμα υπαγωγής φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν βεβαιωμένες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, ύψους έως 1 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την τροπολογία, η σχετική αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί έως το τέλος Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται έκπτωση σε προσαυξήσεις και πρόστιμα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξει ο οφειλέτης.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

* 100% για εφάπαξ καταβολή,

* 90% εφ' όσον τα χρέη καταβληθούν σε 12 δόσεις,

* 80% εφ' όσον τα χρέη καταβληθούν σε 24 δόσεις,

* 70% εφ' όσον τα χρέη καταβληθούν σε 36 δόσεις,

* 60% εφ' όσον τα χρέη καταβληθούν σε 48 δόσεις,

* 50% εφ' όσον τα χρέη καταβληθούν σε 60 δόσεις,

* 30% εφ' όσον τα χρέη καταβληθούν σε 72 δόσεις,

* 20% εφ' όσον τα χρέη καταβληθούν σε 100 δόσεις.

Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 50 ευρώ, ενώ στη ρύθμιση των 100 δόσεων δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές άνω των 15.000 ευρώ.

Και ο ΕΝΦΙΑ

Η πρόβλεψη της ρύθμισης για υπαγωγή σε αυτήν οφειλών που είναι είτε ληξιπρόθεσμες είτε απλά έχουν βεβαιωθεί σημαίνει ότι οι οφειλέτες μπορούν να εντάξουν στη ρύθμιση και τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ, αλλά και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, εφ' όσον όμως έχουν τακτοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του Οκτωβρίου.

Επιπλέον «μπόνους» θα έχουν όσοι βρίσκονται ήδη στην παλαιά ρύθμιση με τις 48 δόσεις, καθώς το επιτόκιό τους θα είναι μειωμένο από 8,76% σε 4,56%, αναδρομικά, από 1.1.2013.

Στην τροπολογία προβλέπεται επίσης ότι όσοι επιλέξουν να παραμείνουν στην παλιά ρύθμιση των 48 δόσεων θα επιβραβευτούν με επιπλέον αναδρομική μείωση 20% στις προσαυξήσεις.

Ωστόσο, η αναδρομική μείωση του 20% δεν θα ισχύει για όσους έχουν ενταχθεί στην παλαιότερη ρύθμιση των 12 δόσεων, οι οποίοι όμως έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

Η υποβολή της ρύθμισης για τα χρέη προς τις εφορίες θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του TAXIS, ενώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία στις αρμόδιες υπηρεσίες και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Προϋπόθεση, ωστόσο, είναι να έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες φορολογικές δηλώσεις στο παρελθόν.

Εξαιρέσεις

Η ρύθμιση θα χάνεται εφ' όσον ο οφειλέτης:

* δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις σε έτος του προγράμματος ή

* δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες.

Στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της δόσης, η προσαύξηση ανέρχεται στο 2%.

Εφ' όσον, χάσει τη ρύθμιση για λόγους ανωτέρας βίας, θα έχει τη δυνατότητα εντός δύο μηνών από την απώλεια αυτής να υποβάλει αίτηση επανένταξής του με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τον υπόλοιπο αριθμό των δόσεων.

Το αίτημα επανένταξης θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως και θα συνοδεύεται με τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν τους λόγους ανωτέρας βίας για τους οποίους χάθηκε. Στη συνέχεια, εντός δεκαπέντε ημερών η φορολογική διοίκηση θα πρέπει να αποφανθεί σε σχέση με το αίτημα.

Μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης και, υπό προϋποθέσεις, χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Ωστόσο, η Φορολογική Διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:

α) να εγγράφει υποθήκη σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφ' όσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

β) να μην χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος, εφ' όσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,

γ) να παρακρατεί μέρος της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων για την είσπραξη της οποίας ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας και μέχρι την κάλυψη του 1/7 της υπολειπόμενης ρυθμισμένης οφειλής.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Εφορία και φορολογική πολιτική
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Ρυθμίσεις/Κανονισμοί
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
Κυβέρνηση
Για το ίδιο θέμα
Εκπτώσεις, μήπως και σωθεί