Έντυπη Έκδοση

...παρ' ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται σε κρίση

Στην εξαμηνιαία έκθεση της άνοιξης 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεπε για την Ευρωζώνη ανάπτυξη 1,2% το 2014 και 1,7% το 2015. Με τη νέα, ωστόσο, έκθεσή της, του φθινοπώρου, μειώνει θεαματικά τις προβλέψεις της κατά το 1/3 μιλώντας για ανάπτυξη 0,8% και 1,1%, αντίστοιχα.

Κάτι δεν βλέπει καλά η Ε.Ε. Κάτι δεν βλέπει καλά η Ε.Ε. Σαν βασική αιτία της επιβράδυνσης αυτής αναφέρει την επιδείνωση του γεωπολιτικού περιβάλλοντος και την απώλεια δυναμικής στην αύξηση της παγκόσμιας οικονομίας και διεθνούς εμπορίου. Παραθέτει, ωστόσο, κι ορισμένους κινδύνους που μερικώς ενσωματώνει στις νέες προβλέψεις της, όπως είναι:

(α) Η καθυστερημένη ή μερική εφαρμογή των διαρθρωτικών, δημοσιονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων από τις χώρες-μέλη (π.χ. αγορά εργασίας), με συνέπεια να πληγεί η ιδιωτική κατανάλωση κι ο ρυθμός ανάπτυξης, αυξάνοντας την ετερογένεια μεταξύ των χωρών-μελών.

(β) Οι ανησυχίες για τη δημιουργία υπερβολικής μόχλευσης και την υποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου -όπως την υπέδειξε η πρόσφατη πτητικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών- οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε απότομη και άτακτη διόρθωση των χρηματιστηριακών αγορών σε συνθήκες ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ ή και αυξημένης παγκόσμιας αποστροφής του κινδύνου.

(γ) Οι πιθανές εντάσεις που ενδέχεται να φέρουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές τα στρες τεστ ή η ανανέωση των ανησυχιών για τη βιωσιμότητα του χρέους κάποιας χώρας-μέλους.

(δ) Ο χαμηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός, ο οποίος θα καθιστούσε την απομόχλευση (μείωση δανεισμού) πιο δύσκολη, πλήττοντας επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση.

Το παράδοξο είναι που ενώ όλοι αυτοί οι παράγοντες ισχύουν το ίδιο για την ελληνική οικονομία κι ενώ η έκθεση αναφέρει για την Ελλάδα την αβεβαιότητα που προκαλεί τους επόμενους μήνες στην εμπιστοσύνη και τις επενδύσεις τυχόν μη εφαρμογή της συμφωνημένης πολιτικής (πολιτικός κίνδυνος) ή κάποιο γεωπολιτικό συμβάν -αβεβαιότητα που, όπως τονίζει, αποτελεί μεγάλο κίνδυνο, ικανό να εξασθενίσει την αύξηση του ΑΕΠ- εντούτοις δεν αλλάζει στο ελάχιστο τις προβλέψεις της για την ελληνική οικονομία, αφού ο εκτιμώμενος για φέτος και το 2015 ρυθμός ανάπτυξης παραμένει στο 0,6% και 2,9% αντίστοιχα. Ουσιαστικά, δηλαδή, ακολουθεί δύο μέτρα και δύο σταθμά μεταξύ ευρωπαϊκής κι ελληνικής οικονομίας διατηρώντας τις μακροοικονομικές προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και βελτιώνοντας ελαφρά τις δημοσιονομικές επιδόσεις για την Ελλάδα.

Τώρα πώς είναι δυνατόν ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη να μειώνεται κατά το 1/3 και η Ελλάδα να παραμένει ανεπηρέαστη, αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο προφανώς συνδέεται με τη δυναμική που θεωρείται πως υπάρχει για τις οικονομίες που μπήκαν σε πρόγραμμα (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ελλάδα), αλλά μπορεί να υποκρύπτει και μία πολιτική σκοπιμότητα στήριξης της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία που ακόμη δοκιμάζεται από τις αγορές (βλ. πρόσφατη άνοδο των σπρεντ).

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική κρίση
Οικονομικές έρευνες και μελέτες
Ευρωζώνη
Για το ίδιο θέμα
Ανάπτυξη 2,9% βλέπει η Κομισιόν