Έντυπη Έκδοση

ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

Ανακατανομές σε 12 υπουργεία

Την ανακατανομή αρμοδιοτήτων σε 12 υπουργεία της κυβέρνησης προβλέπει προεδρικό διάταγμα, που κατατέθηκε για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας και υπογράφεται από τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων, όπως συμβαίνει με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, τμήμα της οποίας παραμένει στο υπουργείο Οικονομίας και έτερο τμήμα της πάει στο υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει ίδια Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης για δύο υπουργεία.

Τα υπουργεία των οποίων ανακατανέμονται οι αρμοδιότητες είναι τα εξής: 1. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2. Οικονομικών, 3. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 4. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 5. Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 6. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 7. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 8. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 9. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 10. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 11. Προστασίας του Πολίτη και 12. Πολιτισμού και Τουρισμού.

* Στο υπουργείο Οικονομικών, πλέον των αρμοδιοτήτων που είχε προ της συγχώνευσής του με το Οικονομίας, δηλαδή της σύνταξης του προϋπολογισμού, της πορείας των εσόδων και των δαπανών, των εφοριών και των τελωνείων, της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου περνάνε από το Οικονομίας:

* Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής (ο τομέας παραγωγής πάει στο Οικονομίας).

* Συγκροτεί δικές του υπηρεσίες: τμήμα Διεθνών Οικονομικών, που θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα του ΟΟΣΑ και το ξέπλυμα παράνομου χρήματος, τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών, που θα παρακολουθεί τη δραστηριότητα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Διεθνούς Οργανισμού Χρηματοδότησης.

* Ειδικές γραμματείες Αποκρατικοποιήσεων και ΔΕΚΟ, γ.γ. ΕΣΥΕ, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών, Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, Ειδικό Ταμείο Εκτάκτων Αναγκών, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και Χρηματιστήριο.

* Στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περνούν:

* Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης, οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και Ψηφιακού Σχεδιασμού, καθώς και

* Οι Γενικές Διευθύνσεις: Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής, Διοικητικής Υποστήριξης και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.

Στην εποπτεία του υπουργείου Οικονομίας περιέρχονται ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του ΚΠΣ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, το Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας, η ΔΕΘ, η Helexpo, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης.

Στο ίδιο υπουργείο παραμένει το παλιό υπουργείο Ανάπτυξης (πλην τομέα Ενέργειας) και από το Ναυτιλίας η Γ.Γ. Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, στην οποία συγχωνεύονται οι υπηρεσίες του τέως υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (οίκος Ναύτου, ΝΑΤ, Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού και το αντίστοιχο Ταμείο των κατώτερων πληρωμάτων, Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών, κ.λπ.)

* Σύμφωνα με το διάταγμα, μεταφέρονται από το υπουργείο Εσωτερικών:

- Στον πρωθυπουργό οι Γενικές Γραμματείες Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

- Στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού η εποπτεία του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, των κρατικών ΜΜΕ και η εποπτεία του Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου.

- Στο υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με έδρα τη Μυτιλήνη.

- Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων.

- Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η ΕΥΠ.

* Αντίθετα, στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένουν η Διεύθυνση Εποπτείας ΜΜΕ της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και η εποπτεία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων.

* Με άλλη διάταξη μεταφέρονται από το υπουργείο Οικονομίας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

- Η Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (οι διευθύνσεις Ενέργειας και Φυσικού Πλούτου).

- Η Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής.

- Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ.λπ.).

* Επίσης, στο υπουργείο Υποδομών μεταφέρονται οι Γενικές Γραμματείες Δημόσιων Εργων και Συγχρηματοδοτούμενων Δημόσιων Εργων, η εποπτεία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (από το Παιδείας), ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (από το Εργασίας), η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων (από το Υγείας) και η Θέμις Κατασκευαστική (από το Δικαιοσύνης).

* Οσον αφορά το υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μεταφέρονται:

- Η Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (του τέως Ανάπτυξης) και οι εντασσόμενες στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης αρμοδιότητες, όπως είναι η εποπτεία του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων (από το Εργασίας) και η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

**Το σύστημα δημόσιας διοίκησης της Γαλλίας μελετά η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από την επίσκεψη στο Παρίσι του υπουργού Επικρατείας παρά τω πρωθυπουργώ, Χάρη Παμπούκη. Συναντήθηκε χθες με τη διευθύντρια σπουδών της Εθνικής Σχολής Διοίκησης (ΕΝΑ), κ. Francoise Camet, και τη διευθύντρια Τμήματος Ευρώπης, κ. Jacqueline Repellin, και συζήτησε μαζί τους τα εξής θέματα:

1. Αξιολόγηση στη δημόσια διοίκηση.

2. Διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.

3. Τρόποι διενέργειας εσωτερικών διαγωνισμών και

4. Τρόποι συνεχούς κατάρτισης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης.

Αποστολή με Email Εκτύπωση σελίδας

Διαβάστε επίσης

Στην κατηγορία
Πολιτική
Με λέξεις-κλειδιά
Δικαστικό ρεπορτάζ
ΠΑΣΟΚ
Για το ίδιο θέμα
Ενέκρινε το ΣτΕ το προεδρικό διάταγμα για τις αρμοδιότητες 12 υπουργείων